Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Gå til hovedinnhold

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Det blir en kraftig økning i vann- og avløpsavgiftene de neste fire årene. Det viser en kartlegging blant landets største kommuner. Vann- og avløpsgebyrene øker i gjennomsnitt med 60 prosent. -Dette går ikke lenger. Nå må kommunene skjerpe seg og staten komme på banen. Husholdningene kan ikke alene ta regningen for mange års unnfallenhet og stadig nye krav, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen
FØLGER OPP: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) lovde i møte med Huseierne å gjøre en konsekvensanalyse når det gjelder avløpsdirektivet. Han lover at de kommunale avgiftene ikke skal bli høyere enn husholdningene kan bære. På bildet klima - og miljøminister Bjelland Eriksen sammen med samfunnskontakt Kristin Gyldenskog, generalsekretær Morten Andreas Meyer og Carsten Pihl, leder for politisk avdeling i Huseierne.

Av: Kristin Gyldenskog

Mange medlemmer i Huseierne er opptatt av vann- og avløpsgebyrene. Flere har vært i kontakt med oss i vår på grunn av store økninger det siste året. 

For å vite hvordan det skal utvikle seg videre har analysemiljøet Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) på oppdrag fra Huseierne kartlagt utviklingen i kommunale gebyrer til vann, avløp og renovasjon for perioden 2024-2027. De 120 største kommunene i landet er kontaktet. Dette utgjør 85 prosent av landets befolkning.

Kartleggingen viser:

 • Kraftig økning i kommunale gebyrer.
 • Vanngebyrene øker i gjennomsnitt med hele 60 prosent fra 2023-2027.
 • Avløpsgebyrene øker i gjennomsnitt med 57 prosent fra 2023-2027.
 • Renovasjonsgebyrene øker i gjennomsnitt med 20 prosent i samme periode.
 • Samlet gir dette en økning i disse kommunale gebyrene på 46 prosent for utvalget.
 • Stord kommune i Vestland vil ha høyest vann-, avløps- og renovasjonsgebyrer på over 35.000 kroner i 2027.
 • Sula kommune i Møre og Romsdal vil ha nest høyest vann-, avløps- og renovasjonsgebyrer på 32.000 kroner i 2027.

Se oversikt over alle kommunene i undersøkelsen nederst på siden!

- Poenget vårt er ikke å henge ut kommuner med høyeste gebyrene. Dessverre tror vi at det er kommuner som oppgir lave kommunale avgifter i perioden og mangler kontroll på kostnadsutviklingen, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne. 

 

Se alle kommunene i undersøkelsen nederst på siden!

 

Huseierne bruker oversikten i møter med møter både på Stortinget og lokalt:

-Oversikten er nyttig og verdifull i vårt viktige arbeid med å kjempe for boligeiernes interesser, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

 

Huseierne ber om spleiselag

Økonomien til norske husholdninger er under sterkt press på grunn av høye renter, høye strømpriser og økte kommunale avgifter.

Det er et enormt vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov i vann- og avløpssektoren. 

Skyhøye vann- og avløpsgebyrer er i ferd med å bli en kostnadsbombe for vanlige husholdninger, og gebyrene vil stige i fremtiden.

Samtidig tjener staten store summer på merverdiavgiften som er på 25 prosent for disse tjenestene. Bare i 2023 var statens inntekter fra moms på husholdningenes gebyrer til vann- og avløp på nesten 4,5 milliarder kroner. Penger som går rett inn i statskassa.

- Vi i Huseierne mener det er viktig å fortsette å si fra til politikere og myndigheter om at den økonomiske situasjonen for mange boligeiere er alvorlig. Gebyrene er i ferd med å komme opp på et nivå som tynger vanlige boligeiere, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne. 

Han peker på at det noen steder blir så dyrt at staten må bidra:

- Staten bør delta i et spleiselag sammen med husholdningene og kommunene.

- Det er også helt nødvendig at kommunene skjerper seg. Det er stor ineffektivitet i vann- og avløpssektoren og lav innovasjonsgrad. Det gjør tjenestene langt dyrere enn nødvendig. Det må kommunene umiddelbart gjøre noe med, sier Meyer.

Nye rensekrav vil tynge

Det reviderte avløpsdirektivet ble vedtatt av EU-parlamentet 11. april 2024.

Dette innebærer at det kommer nye rensekrav her til lands. I mange kommuner må renseanlegg bygges om for å møte de nye rensekravene. Interesseorganisasjonen Norsk Vann mener at minst 250 renseanlegg langs kysten må bygges om. Det vil bety vesentlig høyere gebyrer mange steder.

-De nye rensekravene kommer på toppen av økningene i de kommunale avgiftene som kommer frem i undersøkelsen vår. Det er for tidlig å si sikkert hvor dyrt dette blir i den enkelte kommune, men det understreker behovet for et spleiselag hvor også staten deltar, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Fredag 12. april 2024 møtte Huseierne klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) for å fortelle om den alvorlige situasjonen som boligeiere står overfor. Se bildet øverst i artikkelen!

 

Huseierne mener:

Slik arbeider Huseierne med de økte kostnadene til vann- og avløp

 • Få oversikt over hvilke konsekvenser avløpsdirektivet vil få for Norge.
 • Vi er i møter med politikere på Stortinget for å fortelle om kostnadsbomben som ligger i vann og avløp og at staten må bli med på et spleiselag sammen med boligeiere og kommunene.
 • Huseierne har gitt innspill til alle partiprogrammene for Stortingsvalget 2025 om at det å holde kostnadene nede må prioriteres.
 • Huseierne kommer med ny versjon av Bokostnadsindeksen til høsten slik at vi har oppdaterte tall å gi videre til myndigheter og media

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer