Ny pensjonskonto fra nyttår: Nå samles pensjonen i én konto for deg som arbeider i det private

Gå til hovedinnhold

Ny pensjonskonto fra nyttår: Nå samles pensjonen i én konto for deg som arbeider i det private

Pensjon er ekstremt viktig, men det har vært vanskelig å finne ut av. Fra nyttår kommer en viktig endring for deg som arbeider eller har arbeidet i privat sektor. Den heter egen pensjonskonto - EPK.

ENKLERE: Med en pensjonskonto får du enklere oversikt over din egen pensjonsopptjening, og kan lettere bestemme hva som skal skje med de pensjonspengene, forteller Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarked i Storebrand.

Av: Carsten Henrik Pihl

Alderspensjon er kort og godt det du skal leve av når du slutter å jobbe. Men mange synes det er vanskelig å få oversikt over hva man får utbetalt, og hvor mye man eventuelt bør spare.

Ny pensjonskonto samler pensjonen

Særlig har det vært vanskelig for de som er i det private og som har byttet arbeidsgivere flere ganger.

Da har man en rekke mindre pensjonskonti stående - gjerne i ulike banker og ordninger. Fra nyttår blir det slutt på det. Da får 1,5 millioner nordmenn samlet sine private pensjonsopptjeninger. Helt automatisk.

De som får denne endringen er de som har det vi kaller "innskuddspensjon" fra en eller flere av sine nåværende og tidligere arbeidsgivere. (Se ordliste i bunn av saken.)

Privat ytelsespensjon og eventuelt fripoliser fra tidligere ytelsespensjoner blir ikke omfattet. Det blir heller ikke pensjon fra statlige eller kommunale arbeidsgivere.

Den nye ordningen betyr at du vil få større kontroll over pensjonen din.

– Dette er et kraftig virkemiddel, og det gagner pensjonssparerne. Problemet er at folk flest synes pensjon er vanskelig å ta tak i. Resultatet er at mange går glipp av fordelene det gir å ha alt samlet på ett sted, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarked i Storebrand.

De nye reglene ble sist fredag vedtatt i verksatt fra nyttår. Finansminister Jan Tore Sanner peker i en pressemelding også på at dette vil gi lavere kostnader:

– Jeg er glad for at egen pensjonskonto nå innføres fra nyttår. Dette vil gi lavere kostnader og arbeidstakerne får bedre oversikt over pensjonssparingen. Vi åpner også for at arbeidstakere som ønsker det, selv kan bestemme hvor de vil forvalte pensjonskontoen sin. Dette gir større eierskap til egen pensjon, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Hvor finner jeg min nye pensjonskonto?

De som er omfattet av ordningen vil finne den nye pensjonskontoen hos pensjonsleverandøren til dagens arbeidsgiver. Ved bytte av arbeidsgiver, vil pensjonskontoen følge med til ny arbeidsgiver.

I tillegg blir det mulighet til å velge pensjonskontoleverandør selv. Dette kan du lese mer om hos Finansportalen her.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Privat tjenestepensjon - slik bør du spare i fond

Det at tjenestepensjonen fra de private arbeidsgiverne samles er viktig. For veldig mange har det vi kaller "innskuddspensjon". Det betyr at det er satt av penger årlig til din pensjon - som på en bankkonto. Avkastningen på denne kontoen kan du påvirke ved å velge hvor stor risiko som skal være på sparingen.

– Er du 40 år, kommer nesten halvparten av pensjonsutbetalingen fra avkastningen på sparingen din. Derfor er det mye å hente på å ta gode investeringsvalg. Når du får alt samlet på én konto, blir dette enklere å gjøre for den totale pensjonssparingen din, forteller Heidi Skaaret i Storebrand.

Det vil si at du kan gå inn på din pensjonskonto og velge hvordan dine pensjonspenger skal forvaltes. I og med at pensjonssparing har en lang sparehorisont er det korte og enkle rådet at man skal prioritere å ta litt risiko med pensjonspengene.

- Pensjonssparingens lange horisont er et argument for å velge ganske høy risiko. På lang sikt vil nemlig store kortsiktige svingninger jevne seg ut, forteller Geir Ormseth. Han er selvstendig fondsekspert med lang fartstid fra magasinet Dine Penger og Forbrukerrådet.

Geir Ormseth peker på at med dagens lave rentenivå er det ekstra viktig å putte pensjonspengene i aksjefond

- Husk at uten høy risiko, vil pengene tape seg i kjøpekraft på grunn av dagens lave rentenivå. Mellom 50-100 prosent i aksjefond gir mulighet til at innskuddet øker i kjøpekraft, sier han.

imagea6aq6.png

TA RISIKO: Geir Ormseth er fondsekspert og anbefaler at du tar risiko når du sparer i fond til pensjonstiden. Da blir avkastningen over tid - og dermed utbetalingene dine - høyere. (Foto: Forbrukerrådet.)

 

Geir Ormseth er også opptatt av at du velger fond som ikke er så dyre. Det gjelder forresten uansett om du sparer i tjenestepensjon eller sparer i fond privat:

- Det er svært viktig å være prisbevisst ved valg av fond. Samtlige uavhengige analyser viser at fond med høy pris spiser opp unødvendig mye av kundens avkastning. Velg derfor billigst mulig fond innenfor pensjonskonto. Slike fond heter normalt «indeksfond», men innenfor fondskonto for tjenestepensjon kan de også ha andre navn, forteller Geir Ormseth.

Lang tid til du blir pensjonist? Betal ned på lånet først!

Det å få oversikt over pensjonen vil også gjøre at du ser hvor mye du må spare privat for å få den inntekten du ønsker deg.

Husk at boligen er en viktig del av pensjonen din: Ved å betale ned på gjelden, vil du få mer egenkapital ved neste boligkjøp.

Dermed vil du også få lavere gjeld. Det gjør at du får lavere bokostnader. Huseiernes bokostnadsindeks viser at låneutgifter er den største andelen av bokostnaden dine. Ved å få lavere gjeld vil du også senke utgiftene dine som pensjonist.

 

Fakta:

Liten pensjonsordbok:

Tjenestepensjon: Pensjon som er spart opp fra arbeidsgiver.

Ytelsespensjon: Pensjon som gir deg en fast utbetaling når du går av med pensjon ut fra en fast prosent av sluttlønn. Beregnes ut fra lønnen du har gjennom arbeidslivet. Brukes i det offentlige, og fortsatt i noen private ordninger.

Innskuddspensjon: Pensjon der arbeidsgiver skyter inn penger på en konto. Disse pengene er dine, og du kan bestemme hvordan de skal forvaltes.

Fripolise: Bevis på pensjonsrettighet fra ytelsespensjon i bedrift du har sluttet. Gir noe utbetaling når du slutter i jobben.

Les mer: Flere ord og uttrykk finner du i FinansNorges store pensjonsordliste 

Fakta:

Slik er pensjonen din bygget opp

Folketrygden: Grunnmuren i pensjonen er folketrygden. Du får alderspensjon fra Folketrygden etter hvor lenge du har jobbet og hvor mye du har tjent.

Pensjon fra arbeidsgiver: Tjenestepensjon får du fra arbeidsgiver. Hva du får vil variere særlig ut fra om du har arbeidet i det offentlige (stat/kommune) eller i det private.

Egen sparing: Det siste trinnet i pensjonen er egen sparing. Dette kan være sparing i fond, særlig pensjonssparing (for eksempel IPS) eller vanlig sparing i fond eller aksjer. Boligen din utgjør en viktig del av egen sparing - gjennom nedbetalingen av gjeld.

NB: Tidligere snakket vi om en "Pensjonspyramide" der Folketrygden var den største delen av pensjonen. Men etter ulike pensjonsreformer må du ta mer ansvar for egen pensjon. Dermed er det riktigere å vise pensjonen din som en stolpe, der egen sparing er veldig viktig del. 

Sjekk selv! Ulike banker og finansinstitusjoner tilbyr pensjonskalkulatorer der du kan sjekke hva du får utbetalt i pensjon - og dermed også hvor mye du kan spare.

Huseiernes bankpartner Storebrand har for eksempel sin kalkulator her: Finn pensjonstallet ditt

På nettsiden norskpensjon.no kan du se hvilke pensjonsavtaler du har i dag.

Video

Hva er egen pensjonskonto?

Storebrand - Huseiernes bankpartner - har laget denne videoen som forklarer mer om egen pensjonskonto.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer