Vet du hva du kan få utbetalt ved strømbrudd?

Gå til hovedinnhold

Vet du hva du kan få utbetalt ved strømbrudd?

I løpet av vinterhalvåret opplever mange å miste strømmen. Få er likevel klar over at de kan ha krav på kompensasjon fra nettselskapet.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Årdal Energi Nett.

Med jevne mellomrom er det greit å minne boligeiere på at de kan kreve penger av strømselskapet ved langvarige strømbrudd.  Mange er nemlig ikke klar over dette.

Du kan gå glipp av mange tusenlapper hvis du ikke kjenner dine rettigheter når boligen plutselig går i svart, og det er ditt ansvar å fremme krav.

Hvor mye du kan ha krav på og hvordan du går frem kan du lese mer om her.

Mange går glipp av penger

Ifølge NVE er det kun rundt en tredjedel av nettkundene som har krav på kompensasjon som fremmer krav om dette i etterkant.

Nettselskapene er pliktige til å ha informasjon om kompensasjonsordningen på nettsidene sine, i tillegg til et skjema som nettkundene kan fylle ut for å kreve kompensasjon.

Likevel er det altså få som har fått med seg reglene.

Må gå 12 timer

Kun såkalte langvarige brudd gir i dag rett på kompensasjon fra nettselskapet. Kort fortalt så må strømmen være borte over 12 timer for å defineres som langvarig.

Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.  

Du må selv fremme krav om økonomisk kompensasjon fra ditt nettselskap, og det i rimelig tid etter at du har fått strømmen tilbake igjen.

Satsene for utbetaling ved langvarige avbrudd er:  

a) 600 kroner for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer, 
b) 1400 kroner for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer og 
c) 2700 kroner for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på 1300 kroner for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.  

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for det året.  

Store endringer fra 2021

Nå må altså du som kunde selv fremme krav om økonomisk kompensasjon ved langvarige strømbrudd, men snart får du denne helt automatisk.

Fra 1. januar 2021 vil nemlig nettkunder få automatisk utbetaling av kompensasjon, uten å selv aktivt måtte foreta seg noe som helst. Det blir også nye satser å forholde seg til for husholdninger og fritidsboliger.

I dagens gjeldende ordning øker satsene for kompensasjonsbeløpene hver 24. time. I den nye ordningen vil kompensasjonsbeløpene øke hver time.

Kompensasjonsbeløpene per målepunkt blir:

a) for husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time,
b) for fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

Kompensasjon per målepunkt

AMS, altså de nye automatiske strømmålerne, gir nemlig nettselskapene mer og bedre informasjon om blant annet strømbrudd.

Det er informasjon som nettselskapet kan bruke i arbeidet med å identifisere hvilke nettkunder som har opplevd avbrudd over 12 timer.

Det vil gjøre det enklere for nettselskapene å gjennomføre de automatiske utbetalingene.

Mens dagens ordning kun gir en kompensasjon per nettkunde for ett avbrudd, uavhengig av hvor mange målepunkt kunden eier, vil nettkunden fra 2021 bli kompensert for alle sine berørte målepunkter.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Anbefaler bredere parkeringsplasser

Les mer