Rett til eget ladepunkt for elbil i borettslag er lovfestet

Gå til hovedinnhold

Rett til eget ladepunkt for elbil i borettslag er lovfestet

Frem til nå har et flertall i borettslaget kunnet bestemme om det skal være anledning til å lade elbil eller ladbare hybrider på fellesareal. I desember 2020 ble forslaget fra regjeringen vedtatt på Stortinget, og gjelder fra 1. januar 2021.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Carsten Pihl/Huseierne.

 

Denne artikkelen ble skrevet opprinnelig da lovforslaget om lading i borettslag kom i september 2020. Forslaget ble vedtatt på Stortinget i desember 2020 og trer i kraft 1. januar 2021.

Mange har i dag ingen mulighet til å lade elbilen i borettslaget der de bor. Huseierne får også mange henvendelser fra borettslag og sameier om hvordan man skal fordele utgiftene ved tilrettelegging for elbillading.

- Vi synes derfor at det er veldig bra at regjeringen nå følger opp med en lovfestet rett for de som bor i borettslag til å lade hjemme, sier Annita Magnussen, advokat i Huseierne.

Regjeringen sikrer nå altså at beboere i borettslag som har eller vurderer å skaffe seg en elbil, kan lade selv om det ikke er et flertall for å investere i ladepunkter på generalforsamlingen.

 

 

Like regler

Stortinget vedtok som kjent ny eierseksjonslov våren 2017. Så siden 1. januar 2018 har altså seksjonseiere i eierseksjonssameier som disponerer en parkeringsplass, hatt en lovfestet rett til å lade elbil og ladbare hybridbiler hjemme. 

Nå skal det altså bli enklere også for beboerne i borettslag å få en parkeringsplass med mulighet for lading. Forutsetningen er at man allerede har en rett til å parkere på sameiets eller borettslagets eiendom, og at sameiet eller borettslaget ikke har en saklig grunn til å nekte.

Departementet åpner for at styret kan nekte hvis det blir for dyrt for den enkelte, hvis det allerede er etablert et tilstrekkelig ladetilbud  eller hvis det vurderes å opprette et fullgodt felles ladeanlegg.

De nye reglene om lading av elbil i borettslag gjør at borettslag og sameier endelig får de samme reglene. Advokat Magnussen forteller at dette er noe som opptar mange.

 

 

- Vi får mange spørsmål rundt dette, særlig knyttet til kostnadsfordeling og hvorvidt borettslaget og sameiet kan nekte deg tilgang til lading av elbil.

Kan bety økte utgifter for borettslaget

Den enkelte må selv dekke utgifter til ladeboks og betale for strømmen de bruker.

Men mange steder kan det bli nødvendig for flere borettslag å forsterke det eksisterende strømnettet før ladepunkter kan settes opp. Det åpnes for at borettslag i fellesskap må ta regningen for oppgraderinger av strømnett og ny infrastruktur for å kunne lade i felles garasjer.

Det betyr i praksis at andelseiere uten elbil kan bli nødt til å være med å dekke utgifter til oppgraderinger av borettslagets strømnett.

Departementet åpner likevel for at de som ikke har mulighet til å benytte parkeringsplasser ikke skal være med på å betale for selve infrastrukturen. Hvis sameiet bare har fire parkeringsplasser og det er fire stykker som disponerer disse fast, så er det bare disse fire som skal betale for selve infrastrukturen.

 

 

Gjelder fra 1. januar 2021

Elbil-andelen på norske veier nå ca. 10 prosent. Av nye personbiler i 2019 var 42 prosent elektriske, mens 26 prosent var ladbare hybrider, skriver NRK.

Borettslagsloven er foreslått endret slik at de som bor der får lov til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbare hybrider. Også eierseksjonsloven endres, og gir seksjonseiere i sameier like rettigheter som andelseiere i borettslag.

Lovendringen kan ha betydning for omkring 500.000 eierseksjoner i 63.000 sameier, og i underkant av 360.000 borettslagsboliger i 8.700 borettslag.

Det er kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget som nå skal behandle saken. 

OPPDATERT: Lovendringen ble vedtatt av Stortinget i desember 2020 og trer i kraft 1. januar 2021.  

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer