Stor forskjell på gifte og samboere i ny arvelov

Gå til hovedinnhold

Stor forskjell på gifte og samboere i ny arvelov

Samboere vil ikke arve som ektefeller gjør. Samboere må nemlig ha gjensidig testament for å kunne arve hverandre, noe som klart understreker viktigheten av at samboere skriver samboerkontrakt og testament.

Samboeres stillin i ny arvelov.
MÅ SIKRE SEG: Samboere får ikke beskyttelse i den nye arveloven, og må derfor sikre seg med samboerkontrakt og gjensidig testament, forteller Huseiernes advokat.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Shutterstock.

Innstillingen til ny arvelov ble avgitt fra Stortingets justiskomité i vår, og ble vedtatt i juni. Loven trer i kraft fra 1. januar 2021.

- Den nye arveloven inneholder flere endringer som det er verdt å merke seg, men lovnadene om nye regler for samboere ble dessverre ikke fulgt opp, sier Karianne Listerud Lund, advokat i Huseierne.

Det er problematisk fordi folk flest ikke skjønner forskjellen på ektefelle og samboer når det er snakk om arv.

Les mer her: Ny arvelov trer i kraft fra 2021.

Sørg for å ha testament og samboerkontrakt!

Der arvelater etterlater seg både livsarvinger og en ektefelle, er det ingen endringer. Ektefellen vil fortsatt arve en firedel, og har krav på en minstearv på 4 G.

Det er altså heller intet nytt for samboere, selv om det ble varslet at man skulle se på dette.

Samboere uten felles barn får ingenting dersom den andre dør. Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen, har arverett etter hverandre.

Arven utgjør også her 4 G, men kan begrenses (og utvides) ved testament.

KarianneListerud-768.jpg

SAMBOERE MÅ SIKRE SEG SELV: Huseiernes advokat Karianne Listerud Lund forteller at også i ny arvelov må samboere sikre seg selv. Samboerkontrakt og gjensidig testament bør på plass!

 

- Vi hadde håpet at det ville komme noe her, da folk flest har problemer med å skjønne forskjellen på samboer og ektefelle når det kommer til arv, sier Listerud Lund.

I og med at det ikke ble noen endringer, har hun en klar oppfordring:

- Vi får ikke understreket nok hvor viktig det er at samboere skriver samboerkontrakt og testament, sier Listerud Lund.

Tegn avtale og testament: Huseiernes samboeravtale finner du her.

Rett til å sitte i uskiftet bo

I motsetning til før, skal man kunne testamentere bort bestemte eiendeler, også om slike eiendeler er verdt mer enn arvingens andel av arven. Arvingen må i så fall betale det overskytende til boet.

Retten til å sitte i uskiftet bo videreføres, men det absolutte forbudet mot å gi bort fast eiendom oppheves. Det vesentlige her er at man ikke kan gi bort gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet.

- Verdier på mellom 10-20 prosent av totalen vil være i faresonen. Så i praksis vil det være svært vanskelig å gi bort fast eiendom med mindre det er snakk om et meget stort bo og en relativt beskjeden hytte eller rimelig tomt, forteller Listerud Lund.

Vitner må ikke være til stede samtidig

 Det har inntil i sommer vært flere formkrav som må oppfylles for at et testament skal være gyldig. Ett av dem var at vitnene måtte være til stede samtidig.

Les mer: Les mer om formkrav og testament her!

I den nye loven som erstatter arveloven fra 1972, samt skiftelovens regler om dødsboskifte, videreføres ikke dette.

Etter de nye reglene trenger nemlig ikke vitner å være til stede samtidig for at et testamente skal være gyldig.

 

For deg som er samboer

Medlemskap i Huseierne trygger samboerskapet ditt:

→ Gratis samboerkontrakt - med smart utfylling
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om arv og samliv

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året!

 

Økt minstearv til barn

To tredeler av formuen til arvelater er pliktdelsarv for livsarvingene.

Les mer: Disse arver etter dagens regler

Tidligere sa arveloven at pliktdelsarven per barn fra hver av foreldrene er begrenset ned til 1 million kroner.

Minstearven er nå økt fra 1 million kroner til 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) til hvert av barna i ny arvelov. Det utgjør i dag rundt 1,5 millioner kroner.

Husk: Som medlem i Huseierne får du tilbud om gratis kurs, blant annet i arv. Bli medlem du også.

- I praksis er det nye lovverket enklere å forstå for folk, fordi reglene for hva man arver, hvor mye man arver og hvordan man gjennomfører arveoppgjøret nå er samlet i samme lov. I tillegg er det jobbet med å forenkle språket, noe som er positivt for å få flere til å forstå hva de faktisk leser, sier Listerud Lund.

Summen reguleres årlig

Folketrygdens grunnbeløp reguleres hvert år, så i tillegg til den nye minstesummen på 15 G, så vil det barna har krav på nå øke i takt med prisutviklingen.

Så der den tidligere summen var et fast statisk kronebeløp, vil den nye ordningen basert på 15 G innebære at beløpet justeres årlig.

Huseierne har mye for deg som søker nyttig info om arv. Sjekk ut vår temaside om arv her!

- Men det er viktig å ha i bakhodet at beløpet ikke er justert på over 30 år, så endringen nå er fortsatt lavere enn om man hadde justert for inflasjon underveis. Men siden beløpet nå er koblet mot grunnbeløpet i folketrygden, vil man i alle fall unngå at summen blir stående helt stille i årevis, sier Listerud Lund.

 

Les mer: "Hvem kan sitte i uskifte" - og flere vanlige spørsmål og svar om arv

 

Digitalt kurs

Kurs: Slik lager du en god samboerkontrakt

Morten Fæste er advokat i Huseierne. Her får du en innføring i hvilke regler som gjelder for økonomiske forhold mellom samboere. Les mer

Bruk Huseiernes enkle digitale samboerkontrakt!

samboerkontrakt-oversikt.png

Medlemmer i Huseierne kan bruke vår digitale mal for samboerkontrakter. 

Dere svarer enkelt på spørsmål, og får enkelt laget en samboerkontrakt som er tilpasset deres samliv! Dere ser samtidig hvordan kontrakten blir seende ut!

Medlem? Trykk på knappen under for å gå til kontrakten! (Du må være logget inn - hvis du ikke er logget inn, kommer du til innloggingssiden først.)

Ikke medlem? Bli medlem på fem minutter for å kunne bruke kontrakten! Bli medlem her!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer