Testament

Gå til hovedinnhold

Testament

Med testament kan du bestemme over hva som skjer med arven din etter at du dør. Men du får ikke alltid bestemme alt. Og husk formkravene til hvordan testamentet skal se ut, og hvem som skal skrive under.

HUSK FORMKRAV: Testament har ulike formkrav, blant annet knyttet til underskriving og vitner. Les mer om det i denne saken. (Foto  Freshh Connection  på  Unsplash .)

Arv på grunnlag av testament

Man kan bestemme over det man etterlater seg ved å opprette et testament, men hvor stor del av formuen man kan råde over avhenger av hvilke arvinger man har.

Reglene som ivaretar arv til ektefelle, samboer og livsarvinger begrenser testasjonsfriheten.

 1. Dersom man ikke har barn, samboer eller ektefelle kan man testamentere bort hele formuen sin til hvem man måtte ønske.
 2. Har man barn, kan man testamentere over 1/3 av sin formue, da barnas pliktdelsarv er på 2/3.
 3. Har man kun ektefelle, kan man testamentere bort 1/2 av sin formue. Men ektefellen er skal ha minst 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden som minstearv.
 4. Har man både ektefelle og barn, kan man testamentere bort 1/12 av sin formue, da ektefellen skal ha minst 1/4 (eller minst 4 ganger grunnbeløpet) og barna 2/3 i arv.
 5. Dersom man ønsker å begrense ektefellens arverett slik at man får større testasjonsfrihet, må det skje ved testament. Men, for at en slik begrensning skal være gyldig er det et vilkår om at ektefellen skal informeres om avkortingen før arvelater dør.
 6. Barnas pliktdelsarv kan ikke begrenses ved testament.

 

 

Formkrav til testament

 1. Testator må være 18 år.
 2. Testamentet må være skriftlig.
 3. Testamentet må være underskrevet at to vitner som testator har godtatt og som er til stede sammen og som vet at dokumentet er et testament (de trenger ikke kjenne innholdet).
 4. Vitnene må være 18 år og verken sinnssyke eller sterkt sjelelig svekket. En testamentarisk disposisjon kan ikke være til fordel for testamentsvitne, vitnes ektefelle, slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken, eller til fordel for ektefellen til en så nær slektning eller for en like nær slektning til ektefellen til et vitne. Det samme gjelder ansatt eller styremedlem i virksomhet eller annet som tilgodeses i testamentet.
 5. Testator skal, mens vitnene er til stede, underskrive dokumentet eller vedkjenne seg underskriften.
 6. Vitnene skal skrive navnene sine på testamentet mens testator er tilstede og etter hans ønske.
 7. I tillegg bør vitnene i påskrift på dokumentet opplyse om at testator gjorde testamentet av fri vilje og var ved sans og samling. Påskriften bør også inneholde vitnets adresse og yrke, samt dateres.

 

Ugyldig når formkravene ikke er fulgt

For at testamentet skal være gyldig må det oppfylle de ovennenvte formkrav. Gjør det ikke det, vil utgangspunktet være at testamentet er ugyldig.

Likevel har man visse situasjoner der et testament likevel vil være gyldig, for eksempel der brå og farlig sykdom hindrer testator i å opprette et formriktig testament.

Testament kan endres og tilbakekalles

Et testament kan i utgangspunktet fritt endres eller tilbakekalles, med mindre det foreligger gjensidig testament eller arvepakt. Ved endring og tilbakekalling må man også følge formkravene, men tilbakekalling kan også skje ved at man ødelegger testamentet eller stryker det som ikke lenger skal gjelde.

 

Husk sikker oppbevaring av testament!

Testamentet bør oppbevares på et sted det vil bli funnet etter at testator er død og at det ikke kan gå tapt ved brann.

Det er anledning til å levere testamenter til tingretten for oppbevaring mot et gebyr på 0,8 rettsgebyr. Da vil det bli lagt inn i et elektronisk landsomfattende register og domstolen vil påse at det blir fremlagt når ditt dødsfall blir registrert.

Det gjelder uavhengig om har flyttet etter innlevering.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.

Les videre