Arv etter testament

Gå til hovedinnhold

Arv etter testament

Med testament kan du bestemme over hva som skjer med arven din etter at du dør. Men du får ikke alltid bestemme alt. Og husk formkravene til hvordan testamentet skal se ut, og hvem som skal skrive under.

HUSK FORMKRAV: Testament har ulike formkrav, blant annet knyttet til underskriving og vitner. Les mer om det i denne saken. (Foto  Freshh Connection  på  Unsplash .)

Arv på grunnlag av testament

Du kan bestemme over det du etterlater deg ved å opprette et testament, men hvor stor del av formuen du kan råde over avhenger av hvilke arvinger du har.

Reglene som ivaretar arv til ektefelle, samboer og livsarvinger begrenser testasjonsfriheten.

 1. Dersom du ikke har barn, samboer eller ektefelle kan du testamentere bort hele formuen din til hvem du måtte ønske
 2. Har du barn, kan du testamentere over 1/3 av din formue, da barnas pliktdelsarv er på 2/3, men dette trenger ikke være mer enn 15 G til hvert barn (1 million etter arveloven av 1972)
 3. Har du kun ektefelle, kan du testamentere bort 1/2 av din formue. Men ektefellen skal ha minst 6 G som minstearv
 4. Har du både ektefelle og barn, kan du testamentere bort 1/12 av din formue, da ektefellen skal ha minst 1/4 (eller minst 4 ganger grunnbeløpet) hvis den ikke bli sittende i uskifte og barna 2/3 i arv
 5. Dersom du ønsker å begrense ektefellens arverett slik at du får større testasjonsfrihet, må det skje ved testament. Men, for at en slik begrensning skal være gyldig er det et vilkår at ektefellen skal informeres om avkortingen før du dør
 6. Barnas pliktdelsarv kan ikke begrenses ved testament.

 

 

Formkrav til testament

Etter arveloven av 2019 paragrafene 42 og 43 skal følgende formkrav være oppfylt:

1. Testator (den som skal testamentere bort) må være 18 år og ha evne til å forstå eller vurdere disposisjonen (mentalt frisk)

2. Testamentet må være skriftlig

3. Testator skal underskrive dokumentet

4. To vitner skal bevitne underskriften ved at testator skriver under dokumentet eller vedkjenner seg underskriften mens vitnene sammen eller hver for seg er til stede.

5. Vitnene skal vite at dokumentet er et testament (de trenger ikke kjenne innholdet).

6. Vitnene skal skrive under dokumentet mens testator er til stede

7. Vitnene må være 18 år og må være habile. Det innebærer at testamentet ikke kan være til fordel for et av testamentvitnene, eller til fordel for følgende personer som står vitnet nær:

 • ektefelle eller samboer
 • ektefellens eller samboerens barn
 • slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller søsken,
 • ektefellen eller samboeren til slektning i rett opp- eller nedstigende linje
 • det samme gjelder testament til fordel for noen som vitnet er ansatt eller styremedlem hos på testasjonstiden. Her kan disposisjonen likevel være gyldig når tilknytningen ikke har hatt betydning for innholdet i testamentet.

8. Testamentet bør dateres

9. I tillegg bør vitnene i påtegning på testamentet opplyse om at formkravene i § 42 er oppfylt og at testator har opprettet testamentet av fri vilje og var ved sans og samling. Påtegningen bør dateres og vitnene bør oppgi sine fødselsdatoer.

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om arv av eiendom

Karianne Listerud Lund er advokat i Huseierne, og ekspert på arv. I kurset tar hun for seg regler knyttet til overføring av eiendom ved arv. Les mer

 

Ugyldig når formkravene ikke er fulgt

For at testamentet skal være gyldig må det oppfylle formkravene som nevnt over. Gjør det ikke det, vil utgangspunktet være at testamentet er ugyldig.

Likevel er det visse situasjoner der et testament likevel vil være gyldig, for eksempel der brå og farlig sykdom hindrer testator i å opprette et formriktig testament.

Testament kan endres og tilbakekalles

Et testament kan i utgangspunktet fritt endres eller tilbakekalles, med mindre det foreligger gjensidig testament eller arvepakt. Ved endring og tilbakekalling må man også følge formkravene, men tilbakekalling kan også skje ved at man ødelegger testamentet eller stryker det som ikke lenger skal gjelde.

Husk sikker oppbevaring av testament!

Testamentet bør oppbevares på et sted det vil bli funnet etter at testator er død og at det ikke kan gå tapt ved brann.

Det er anledning til å levere testamenter til tingretten for oppbevaring mot et gebyr på 0,8 rettsgebyr. Da vil det bli lagt inn i et elektronisk landsomfattende register og domstolen vil påse at det blir fremlagt når ditt dødsfall blir registrert.

Det gjelder uavhengig om har flyttet etter innlevering.

Digitalt kurs

Gratis kurs om skatt ved arv av eiendom

Karianne Listerud Lund er advokat i Huseierne, og ekspert på arv. Her tar hun for seg skatteregler knyttet til overføring av eiendom ved arv. Les mer

Digitalt kurs

Gratis kurs om fremtidsfullmakt

Marianne Aarbakke er advokat i Huseierne. Her forteller hun deg hva en fremtidsfullmakt er, og hvorfor det er viktig å lage en. Les mer

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.