Slekt

Gå til hovedinnhold

Slekt

Foreldre

Dersom avdøde ikke hadde barn, er det foreldrene som arver med lik part på hver. Er en av foreldrene død, går dennes arveandel til vedkommendes øvrige barn. Hvis vedkommende ikke hadde andre barn, går hele arven til den gjenlevende av foreldrene.

Besteforeldre

Dersom avdødes foreldre ikke lever og foreldrene ikke hadde andre livsarvinger enn avdøde, går arven til avdødes besteforeldre eller besteforeldres arvinger etter samme prinsipp. Fjernere slektninger enn besteforeldres barnebarn (avdødes kusiner og fettere) har dog ikke arverett etter loven. Da går arven til staten.

Livsarvinger

Livsarvinger er de nærmeste arvingene til den avdøde. Har man barn, er barna livsarvinger. Er barna døde, er deres eventuelle barn livsarvinger. 

Hver livsarving arver i utgangspunktet like mye, men dersom en livsarving er død går den arv vedkommende skulle ha hatt, videre til dennes barn. Dersom den avdøde livsarvingen hadde flere barn, må disse dele på den avdødes arveandel. Et typisk eksempel er en søster og en bror som arver sin mor eller far. Her skal arven mellom søsknene deles i to like deler. Er broren død, skal hans halvpart deles mellom de barna han har.

Det fremgår av arveloven at to tredjedeler (2/3) av avdødes formue skal gå til avdødes livsarvinger. Dette kalles pliktdelsarv men den er begrenset til kr 1 million til hvert barn. Skal arven gå videre til barnebarn, skal hvert av de ha minst kr 200 000. Pliktdelsarven begrenser således arvelaters råderett over formuen ved testament, men har man stor formue kan man begrense sine barns arv til kr 1 million per barn ved testament.  

Har arvelater livsarvinger som er så unge at de fremdeles bor hjemme, har disse krav på arv for å sikre livsopphold og utdanning dersom det er rimelig. Det samme gjelder for hjemmeværende barn som uten rimelig vederlag har gjort særlig mye for foreldrene før de er døde. Beløpets størrelse vurderes konkret.

Det er også spesielle regler for arvelatere under 18 år, da Fylkesmannen skal forvalte de umyndiges arv over 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). Per 1. mai 2016 er 1 G på kr 92 576. Arvede midler over kr 185 152 til et barn skal altså forvaltes av Fylkesmannen. Hensikten er å beskytte den mindreåriges formue, se til at barnets midler kommer barnet til gode. Men, den gjenlevende forelderen har som verge likevel en viss frihet til å disponere over barnets arv. 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.