Samboers arverett

Gå til hovedinnhold

Samboers arverett

Samboere som har, har hatt eller venter felles barn har rett til arv tilsvarende 4 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden. Denne arveretten går foran livsarvingers pliktdelsarv og kan bare begrenses gjennom testament.

Ved en slik begrensning må samboeren ha fått kunnskap om denne før arvelater dør.

Samboere uten felles barn har ingen arverett etter loven. Hvis samboeren skal sikres arv må det opprettes et testament.

Dersom arvelater har særkullsbarn, begrenses testasjonsretten av pliktdelsregelen (2/3 er pliktdel til barn). Det betyr at samboere kan testamentere 1/3 til hverandre.

 

 

Uskifte

Samboer som har, har hatt eller venter felles barn med avdøde, har rett til å sitte i uskifte når det gjelder felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig med innbo som tjente til felles bruk for samboerne. Dersom avdøde skal kunne sitte i uskifte med andre eiendeler, krever det testamentarisk bestemmelse.

Dersom avdøde hadde særkullsbarn, kan gjenlevende bare sitte i uskiftet bo dersom avdødes særkullsbarn samtykker.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.