Pliktdelsarv: Slik er reglene

Gå til hovedinnhold

Pliktdelsarv: Slik er reglene

Hvis du etterlater deg barn, kan du ikke gjøre dem arveløse. De har krav på en bestemt del av arven, den såkalte pliktdelen.

IKKE SKREVET TESTAMENT? Utgangspunktet er alltid at barna arver alt etter deg om du ikke har testament. Har du gjenlevende ektefelle så skal vedkommende ha 1/4, og barna resten.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg.

Arv og arveoppgjør kan raskt ende i konflikter, selv i de beste familier.

Nettopp derfor er det helt klare regler for hvordan deler av arven skal og må fordeles, og i den nye arveloven som trådte i kraft 1. januar 2021 kom det noen endringer som det er verdt å merke seg.

Et av dem er økt pliktdelsarv – altså den delen av arven som skal gå til barna, og som ikke kan testamenteres bort.

 

Loven sikrer barn og barnebarn

Utgangspunktet er alltid at barna arver alt etter deg om du ikke har testament. Har du gjenlevende ektefelle så skal vedkommende ha 1/4, og det resterende arver barna dine.

Ønsker du å sette opp testament for å testamentere bort til andre, så er det viktig å kjenne til at du likevel er begrenset av det som heter pliktdelsarven til barna.

I de tilfellene der den avdøde, også kalt arvelater, etterlater seg barn og testament, vil barna alltid ha krav på en bestemt del av arven. Dersom man ikke har barn som lever, vil arven tilfalle barnas etterkommere – altså arvelaters barnebarn.

Utgangspunktet i lovverket er at 2/3 av det du etterlater deg skal fordeles mellom dine barn, slik at bare 1/3 fritt kan testamenteres til andre.

Men det er likevel viktig å merke seg at 2/3-regelen ved testament bare gjelder opp til et visst beløp.

 

Økt pliktdelsarv

Utgangspunktet er altså at barna deler 2/3 av formuen, men her er det også beløpsmessige begrensninger.

I den nye loven er pliktdelsarven satt til 15 G, altså Folketrygdens grunnbeløp. Det er i dag litt over 1,6 millioner kroner. Det gjelder fra hver forelder, til hvert barn.

Dette grunnbeløpet skal også indeksreguleres 1. mai hvert år - så det vil øke hvert år.

Så med det nye lovverket så vil du altså med to barn, og etterlatte verdier på fem millioner kroner, kunne fritt testamentere bort to millioner kroner. Dette er fordi barna skal ha pliktdelsarv på nærmere 1,6 millioner kroner hver.

Men her er det lett å gå i fella, og mange misforstår dette. Mange tror at barna må få 1,6 millioner hver, eller at de bare kan få 1,6 millioner hver. Men hovedregelen står støtt. Altså så får barna dine alt med mindre du har skrevet testament. Har du skrevet det så er hovedregelen at barna skal ha 2/3 oppad begrenset til 15 G.

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

Testament

Det kan være greit å være obs på at dersom du har skrevet i testamentet at barna skal få pliktdelsarven på 1 million hver, så vil dette med de nye reglene tolkes som 15 G for dødsfall som skjer fra og med 2022. 

Dette er fordi beløpet for disse testamentene først oppjusteres ett år etter den nye lovens ikrafttredelse.

Dersom formålet med testamentet var å gi mest mulig til andre enn barna etter din død, kan det lønne seg å skrive i testamentet at hvert barn skal arve minst mulig – eventuelt at du ønsker å testamentere bort mest mulig til andre.

Hvorvidt barna da får 2/3 som de må dele, eller 15 G hver, avhenger med andre ord av hvor store verdier du etterlater deg.

Video

Gratis kurs om skatt og arv av eiendom

Karianne Listerud Lund er advokat i Huseierne, og ekspert på arv. Her tar hun for seg skatteregler knyttet til overføring av eiendom ved arv. Les mer

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.