Det man skal være klar over er at slike gaver imidlertid kan være ment som forskudd på arv, som skal komme til avkortning i arveoppgjøret etter at giver er død. Dette avhenger av hva giver ønsker skal skje ved arveoppgjøret etter seg. Utgangspunktet er at avkorting kun skal skje dersom giver har fastsatt det eller det blir godtgjort at giver har ment at at avkorting skal skje.

Gir man bort gaver som mottaker ikke skal kunne disponere før etter at man er død, vil arveloven komme inn.