Skattemeldingen: 9 råd til deg som er boligeier

Gå til hovedinnhold

Skattemeldingen: 9 råd til deg som er boligeier

Boligeiere har noen feller i skattemeldingen. Her viser vi deg hva du må se etter, og hvor du kan finne fradrag som boligeier.

FINN FRADRAG! Boligeiere må gå nøye gjennom skattemeldingen. I år kan du ryke på en fradragssmell fordi du med hjemmekontor ikke får fradrag for reise jobb-arbeid. (Foto:  Gustavo Fring  from  Pexels)  

Av: Carsten Henrik Pihl

Skattemeldingen kommer i år fra 16. mars til 7. april. Du får en SMS fra Skatteetaten når den er klar. Det nytter ikke å forsøke å tyvtitte før du har fått den meldingen. 

Uansett: Det er fortsatt du som er skattebetaler som har ansvaret for opplysningene. Og det er du som er skattebetaler som må finne fradragene. 

Det gjelder særlig for bolig, for her er det lite som er forhåndsutfylt. 

Huseierne hjelper deg med skattemeldingen!

Huseierne vil gjennom hele skattemeldingsperioden i mars og april hjelpe deg med tips og råd til skattemeldingen. Følg med på våre nettsider, i nyhetsbrev og på Facebook!

Trenger du rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

Denne artikkelen omtaler skattemeldingen for skatteåret 2020 - som skal leveres i april 2021. (I mai hvis du er næringsdrivende.)

Her er ni punkter i skattemeldingen du som boligeier må sjekke ordentlig nøye:

1. Er formuesverdien på boligen riktig?

Formuesverdien på boligen er den skattemessige verdien på boligen din. Dette er det vi tidligere omtalte som ligningsverdien. Formuesverdien ligger til grunn for (eventuell) formuesskatt, og i mange kommuner også eiendomsskatten.

I boligen du selv bor - primærboligen - skal formuesverdien være 25 prosent av markedsverdien. Formuesverdien på boligen settes modellmessig og beregnes ut fra størrelsen på boligen og boligverdiene i området der du bor. Dermed kan det bli noe feil.

Nytt av året er at du kan klage på formuesverdien uansett hvis den ikke stemmer. Før kunne du ikke klage hvis formuesverdien var under 30 prosent av markedsverdien.

Les mer: Slik klager du på formuesverdien (ligningsverdien)

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

2. Er alle eiendommene dine med i skattemeldingen?

Det du eier ved utgangen av året 2020 skal stå i skattemeldingen. Sjekk at bolig(er) og hytte(r) som du eier står oppført riktig.

Pass på hvis du har solgt eller kjøpt eiendom gjennom året, om at alt har kommet på plass.

Les også: Skatt på bolig - slik er reglene

3. Byttet du bank? Husk fradrag!

Du kan trekke fra utgifter til refinansiering i skattemeldingen. Du får dekket kostnadene du hadde for å få det nye lånet. Det kan være utgifter til takst, verdivurdering fra eiendomsmegleren, tinglysingsgebyr og etableringsgebyr i bankene.

NB: Dette fradraget får du bare hvis du refinansierer din eksisterende bolig, ikke hvis du kjøper ny bolig!

Fradrag for refinansiering føres under temaet "Bolig" i ny skattemelding, og i post 3.3.1 i gammel skattemelding.

4. Husk fradrag for skattepliktig utleie!

Du skal betale skatt av utleieinntektene når du leier ut utleieleilighet, eller mer enn halvparten av din egen bolig. Du betaler 22 prosent skatt på disse inntektene i 2020 (og i 2021).

Du kan trekke fra en rekke utgifter som forsikring, husleie til borettslag/sameiet, vedlikehold, annonsering av utleieboligen, kommunale avgifter og inspeksjonsreiser.

Og her må du passe på: Det er ikke gitt mye veiledning fra Skatteetaten - hverken i ny eller gammel skattemelding. Du må selv fylle ut og passe på at alle fradragene er med.

Les mer: Full liste over fradrag ved utleie av bolig 

For de med ny skattemelding føres dette under temaet bolig. For de som får gammel skattemelding skal utleieskjemaet RF-1189 brukes. Dette skjemaet får du opp i den elektroniske skattemeldingen.

NB: De som leier ut i egen bolig får i utgangspunktet ikke fradrag. Les mer her!

Digitalt kurs

Gratis kurs om skatt på bolig - Utleie

Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne. I dette kurset gir han deg en enkel og grei innføring i skatt ved utleie. Les mer

5. Husk skatten hvis du har leid ut på AirBnB i 2020!

De som har leid ut på korttid gjennom for eksempel AirBnB skal betale skatt for dette.

Utleie i egen bolig er skattefritt frem til 10.000 kroner i inntekter. Over dette skal du betale skatt av 85 prosent av inntektene.

NB: Nytt av året er at noen utleietjenester som AirBnB har rapportert inn utleieinntektene til Skatteetaten. Det blir ditt ansvar å passe på at de blir skattlagt riktig, og at du eventuelt får fradrag!

Les mer: Les hvordan AirBnB og annen korttidsutleie skattlegges

6. Sjekk om du må betale skatt av hytteutleie i 2019.

Koronaåret 2020 var det år mange leide ut hytta. Utleieinntektene skal du ganske fort betale skatt av.

Du kan leie ut hytta skattefritt for inntil 10.000 kroner i året. Du skal ikke føre noe i skattemeldingen hvis du har tjent under denne 10.000 kronersgrensen. Av inntekter over 10.000 kroner skal du betale skatt av 85 prosent av inntektene.

Pass på: Hytter som brukes mest til utleie skal skal skattlegges som utleieleiligheter - se punkt 3.

Les mer: Skatt ved utleie av fritidsbolig

7. Solgt bolig i 2020? Sjekk om du må betale skatt av gevinsten!

Selger man boligen man bor i selv, vil man stort sett slippe skatt av boligsalget. Boligsalg er skattefritt når du har bodd i boligen du har eid i mer enn 12 av de siste 24 månedene.

Her regnes det fra faktisk innflyttingsdato til du aksepterer bud fra kjøperen.

Les mer: Skatt på salg av bolig

Det er gevinstskatt når man har bodd i boligen i kortere tid. Det er det også hvis du selger en bolig du ikke har bodd i - slik som en utleiebolig.

Det er 22 prosent skatt på gevinsten i 2020 (og i 2021).

NB: Husk at for hytter er det krav om fem års botid. Les mer her

Må du skatte av boligsalget, kan du finne ulike fradrag for å redusere den skattepliktige gevinsten!

Du kan blant annet trekke fra utgifter til eiendomsmegler, takstmann, annonsering og andre salgskostnader. Skatteplitig gevinst skal føres i skattemeldingens post 2.8.4 i gammel skattemelding, og under temaet "Bolig" i ny skattemelding.

 

 

carsten_f_2000x1333.jpg

Gir råd om skattemeldingen: Artikkelen er skrevet av Huseiernes forbrukersjef Carsten Pihl. Han har skrevet om skatt og skattemelding i mange år, blant annet over 20 år i Dine Penger.

8. Solgt bolig med tap? Sjekk om du får fradrag!

Noen kan ha solgt bolig med tap i 202. Da kan man noen ganger trekke fra dette tapet i skattemeldingen.

Du får fradrag hvis du har kort botid - eller hvis du selger en bolig du ikke har bodd i selv. Du skal gjøre den sammen vurdringen som ved gevinstskatt. Har du bodd i boligen i mer enn 12 av de siste 24 månedene får du ikke fradrag for tapet. Tap ved skattepliktig salg føres under temaet "Bolig" i ny skattemelding, og i post 3.3.6 i den gamle versjonen.

9. Lånt av familien? Husk rentefradraget!

Du skal få fradrag for alle renter som du betalte på lån i 2019. Det fleste rentene er ført opp i Skattemeldingen. (Sjekk de selvsagt mot oppgavene du har fått!) Det som ikke er ført opp er lån i familien. Det må du føre opp selv! Før inn rentefradrag i post 3.3.1.

Husk at forutsetningen for at du får rentefradrag, er at de som har lånt deg pengene fører dette som utlån i sin skattemelding!

 

Fakta:

Tilleggstips: Husk fradrag for reise jobb-arbeid

For skattemeldingen 2020 er det et spesielt forhold du må passe på. I og med at de fleste har hatt hjemmekontor er fradraget for reise hjem-arbeid ikke forhåndsutfylt slik det pleier.

Det må du fylle inn selv. Reglene er slik at vanligvis får du fradrag for 230 arbeidsdager. Men når du har vært borte, hatt hjemmekontor, vært permitert eller lignende skal du få fradrag for de faktiske antall dagene du har vært på jobben. Her må du gå tilbake i kalenderen for å finne ut når du var på jobb i fjor. 

Du får ikke fradrag for de første 23.100 kronene. Det vil si at vanligvis må du har fulltid arbeid og ha over 65 km reisevei tur/retur for å få fradrag. Men minstegrensen for fradrag gjør nok at mange i år ikke får dette fradraget - fordi de ikke har vært mange nok dager på jobb.

Sjekk selv: Skatteetaten har en egen kalkulator der du kan regne ut fradraget for reiser jobb-arbeid. Se mer her!

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer