Ny terrasse: Må den oljes eller beises?

Gå til hovedinnhold

Ny terrasse: Må den oljes eller beises?

Mange tror at nye terrasser bør oljes eller beises. Det er ikke tilfelle. Liker du et aldrende utseende på terrassen vil den holde seg fin selv uten behandling.

Er det enklere terrassehold ved å ikke beise eller olje den? Ja, det er det faktisk – men du må leve med at fargen blir gråere og at terrassen kan bli litt mer skjoldete.

- Teknisk sett er det ikke nødvendig å olje eller beise terrassebordene. Overflatebehandling tilfredsstiller primært estetiske krav. Pigmentene i overflatebehandlingen gir først og fremst det ønskede fargebildet. Dernest beskytter de mot «gråning», som er en følge av solstråling. Det kalles fotokjemisk nedbrytning, sier kommunikasjonssjef Sigrun Farstad Gregori i Norsk Treteknisk Institutt.

Ikke medlem? Bli medlem i Huseierne og få fem årlige utgaver av Hus & Bolig med nyttig boligstoff!

Alle trematerialer, uansett type treslag, impregnering- eller modifiseringsmetode, vil gråne hvis de ikke er beskyttet mot solstråling ved hjelp av pigmenter. I tillegg reduserer de fleste typer overflatebehandling fuktsvingninger i terrassebordene, som igjen til en viss grad reduserer dannelse av sprekker.

- Overflatebehandling har ikke noen nevneverdig effekt mot råteangrep, heller, sier Farstad Gregori. 

For å holde terrassen fin uten olje eller beis er det bare å rense terrassen av og til med et av de mange terrassevaskproduktene på markedet. Et annet viktig tiltak er å holde terrassen fri fra skitt som begroing av svertesopp, og ellers sørge for at busker og trær ikke står for nært rundt terrassen.

Er det enklere å droppe beis eller olje?

- Ja, men man må være bevisst over at terrassen blir grå og eventuelt litt skjoldete, sier hun.

Ulemper ved behandling

Ulempen med å beise eller olje er at du blir avhengig av å fornye dette ganske ofte. Jo mer værhardt den står og jo mer den brukes, jo oftere bør den etterbehandles. SINTEF Byggforsks Byggdetaljblad «Intervaller for vedlikehold og utskiftning av bygningsdeler» sier at oljete terrassebord bør vedlikeholdes etter ett, to eller tre år. Det er kort, middels eller langt intervall.

- Disse spesifikasjonene må tas med en klype salt og må ansees som en tommelfingerregel. Vedlikeholdsbehovet er avhengig av type produkt, klimabelastning og bruk. En privat terrasse på Østlandet får mindre slitasje enn en terrasse på en restaurant i for eksempel Bergen. De fleste produsentene av overflatebehandling skriver derfor i FDV dokumentet (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) at vedlikehold skal utføres etter behov.

Verre er det om du behandler terrassen med filmdannende overflatebehandlig. Det er generelt ikke å anbefale i følge Treteknisk.

- En ny terrasse uten overflatebehandling vil gråne uten overflatebehandling. Det samme skjer med en eldre terrasse med slitt overflatebehandling. I tilfelle en terrasse ble overflatebehandlet med en filmdannende overflatebehandling, det vil si en overflatebehandling som trenger inn i treverket men samtidig danner en film på overflaten, vil forsinket vedlikehold innebære en stor fare for råte. Filmen sprekker opp, vann trenger inn og fører til langvarig fuktning av treverket. Dette er de beste forutsetningene for at råtesopper etablerer seg og noe vi ikke anbefaler, sier Farstad Gregori.

Er det noen forskjell på å ikke behandle impregnerte materialer kontra uimpregnerte materialer på terrassen?

- I utgangspunktet sitter overflatebehandling like godt på impregnert som på ikke-impregnert trelast. Impregnert trelast inneholder imidlertid ofte litt mer fuktighet ved levering. Det kan være problematisk for overflatebehandling. Derfor anbefaler vi å vente med overflatebehandling av impregnert last en sesong. Det må understrekes at trevirke som regel bør overflatebehandles så fort som mulig for å unngå at den ubehandlete treoverflaten brytes ned av solstråling, og dermed danner et dårlig grunnlag for overflatebehandling. I tilfelle av impregnerte terrassebord er det imidlertid litt annerledes, fordi trebeskyttelsesmidlet forsinker nedbrytningen litt.  

Mer fra Huseierne

Se alle artikler