Så lenge skal dreneringen vare

Gå til hovedinnhold

Så lenge skal dreneringen vare

At drenering rundt hus er viktig har vært kjent i lang tid, men hvor lenge bør man forvente at dreneringen varer?

En sikker og varig dreneringsløsning må bygge på kunnskap om hvordan vann, vanntrykk og fukt oppfører seg mot konstruksjoner som opptar fukt og temperatursvingninger under bakken. Kjellervegger og kjellergulv, samt plate på mark er eksempler på slike konstruksjoner.

– Det er egentlig ikke så vanskelig å sjekke om dreneringen virker som den skal. For det første vil du merke det om du fysisk kan se at vannet ikke forsvinner rundt boligen, men du kan også gjøre en enkel test med å fysisk kjenne på en grunnmur eller betongmur. Du vil fort merke om den kjennes fuktig eller ikke, sier Pål Harstad ved SINTEF Byggforsk.

Medlemmer i Huseierne får gratis byggteknisk rådgivning over telefon og e-post.

Riktig drenering skal sikre at kjelleren aldri «står med føttene i vann». Foruten selve drensrørene består dreneringssystemet av et drenerende sjikt og riktig utnyttelse av filterduk. I tillegg har man også et egnet utløp for vannet slik at det kommer bort fra bygningskroppen. Dreneringens oppgave er å få rennende og stående vann i grunnen vekk fra selve konstruksjonen.

– Blir drensrørene tette vil ikke dreneringen klare å lede vannet vekk, og da har du fått et problem hvor du må grave opp og skifte rør. Derfor er det viktig at dreneringen er gjort slik at det ikke kommer skitt i disse rørene, sier Harstad.

Les mer: Drenering - slik skifter du

Sjekk dreneringen jevnlig

Dersom du er usikker på om du har en fuktig kjeller, kan du gjøre en del undersøkelser selv. Som nevnt tidligere kan du både se og kjenne om det er faresignaler. Veldig ofte er det nær taknedløp fuktskaden skjer. Ikke la takvannet renne ned langs muren på huset. Led det ut, og vekk fra huset. Når noen har fukt i kjelleren et sted, er det som regel i nærheten av et taknedløp.

– Er man redd for fukt vil jeg også vurdere å gjøre jevnlige målinger med fuktmåler, for å sjekke hvordan fuktigheten er i muren. Dessuten kan det være nyttig å ta kontakt med noen som har ekspertise for å få en god vurdering av situasjonen, sier Harstad.

Dreneringen bør vare lenge

Et hus som har god drenering ligger godt. God drenering skal ha lang levetid, faktisk kan du forvente at dreneringen holder like lenge som huset.

– Drenering er gammel vitenskap, og det har vært kjent i lange tider at dette er viktig for at huset skal vare. En god drenering bør kunne holde hele husets levetid. Vi har sett flere eksempler på hus hvor dreneringen har holdt i over 100 år, sier Harstad.

Harstad vil også gjøre huseiere oppmerksomme på at tidene har forandret seg. Der drenering tidligere kunne holde lenge, ser man i de senere årene at værforandringer gjør at mindre god drenering straffes hardere av været.

– Spesielt i våre tider med mer ekstremvær bør man være nøye på at dreneringen gjøres skikkelig. Vi ser kraftigere regnskyll enn tidligere, og da blir det større trykk på dreneringen. De stedene som er svakt drenert, som klarte seg tidligere, vil sannsynligvis ha vanskeligheter i tiden fremover. Da bør man sørge for å drenere på nytt, før man kommer i en situasjon hvor man både må rette opp fuktskader og samtidig drenere, avslutter Harstad.

Les også: Husk å etterisolere når du drenerer

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Anbefaler bredere parkeringsplasser

Les mer