DRENERING: Her får du fire steg til hvordan du drenerer rundt boligen.
DRENERING: Her får du fire steg til hvordan du drenerer rundt boligen.

Drenering: Slik gjør du det

Fuktige kjellere er et stort problem. Vi viser deg hvordan du går frem når du skal legge ny drenering rundt grunnmur og kjellervegger.

1) De gamle og skadede platene fjernes. Ny drensledning legges med fall, helst 1 cm pr. meter. Ledningen skal ligge på et underlag av 5 – 10 cm grus, og det høyeste punktet skal være minimum 20 cm under gulvet innvendig. Rundt drensledningen legges godt med f.eks. singel eller løs Leca og filterduk som hindrer inntrenging av finstoffer.

2)  Innerst mot veggen legges ny knasteplast. Den må legges riktig vei så det blir luft mellom veggen og plasten. Veggen får puste og fukt ledes effektivt ned til dreneringssystemet. Utenfor legges isolasjonsplater og fiberduk. Sintef Byggforsk anbefaler minimum  10 cm isolasjon utvendig.

3)  Det anbefales å tilbakefylle med drenerende masser som ikke er telefarlige. Dette må gjøres forsiktig så mur og plater ikke skades. Bruker man fiberduk,  kan man også benytte stedlige masser. Stein Tyrdal står i vinduet og følger med på at jobben gjøres  ordentlig.

4)  For å unngå setningsskader senere kan det være en fordel å komprimere massene rundt drensledningen ved hjelp av en hoppetusse (platekomprimator).  Hvis mulig planeres terrenget med helning på   minimum 1:50 ut fra grunnmuren i alle retninger.  Vann fra taknedløp bør ledes vekk.