Miljøvennlige og bærekraftige gulv: Ikke det du tror

Gå til hovedinnhold

Miljøvennlige og bærekraftige gulv: Ikke det du tror

Tilgang til råstoff, transport, produksjon, vedlikehold og holdbarhet er parametere som teller i miljø- og bærekraftregnskapet når man skal velge gulv. Hva som er mest bærekraftig vil overraske.

Et barn leker med biler på parketten sammen med sin pappa.
Hvor lenge et gulv kan antas å vare kommer blant annet an på hvem det er beregnet for. Foto: Shutterstock

Seniorforsker Karl-Christian Mahnert ved Norsk Treteknisk Institutt mener det er viktig å vite hva man kan forvente av et gulv før man kjøper det.

For store forventninger til gulv

- Før man velger et gulv, så bør man tenke over hvem som daglig skal bruke dette gulvet; er det små barn, ungdom og voksne, eller bare voksne, spør Mahnert.

Et gulv er en overflate som brukes intenst eller forsiktig, og målet er at det skal vare så lenge som mulig.

- Når vi er ute på befaring, så ser vi at folk har større forventninger til gulvet enn gulvet faktisk kan innfri, sier han.

For eksempel tenker mange at lyd fra et gulv vil stå i stil med prisen man har betalt for produktet.

- Det er det ikke noe grunnlag for å tro, påpeker han.

Selv tror han at et norskprodusert heltregulv i gran eller furu vil komme best ut miljømessig, men at et heltregulv ikke nødvendigvis er bærekraftig.

- En av årsakene er at et heltregulv limes til underlaget, og vil dermed gi utfordringer når det skal skiftes, sier han.

En fordel med parkett er at du ikke bruker lim når du legger den, og dermed er parketten enklere å skifte ved behov.

  Seniorforsker Karl-Christian Mahnert ved Norsk Treteknisk Institutt forklarer at bruken av gulvet vil avgjøre om det er bærekraftig med tre eller laminat. Foto: Treteknisk

Ventilasjon og luftfuktighet

Tregulv skal ha en relativ luftfuktighet (RF) på mellom 30 og 60 prosent året rundt, og Mahnert forklarer problemet med krymping og sprekker i gulv med at type ventilasjon har en stor påvirkning.

- Så selv om det kortreiste heltregulvet er best miljømessig sett, så vil en lavere luftfuktighet føre til at det sprekker og kuver mer enn folk flest er villig til å akseptere. Vi vet at nødvendig luftfuktighet for tregulv er umulig å oppnå i moderne boliger, fortsetter seniorforskeren.

Derimot vil et kortreist heltregulv passe godt i eldre hus med naturlig ventilasjon.

- I moderne boliger med lav luftfuktighet om vinteren, er det stor fare for sprekker og skader på heltregulvet i mye større grad enn for eksempel en flersjiktsparkett, sier han.

Flersjiktsparkett bygges opp med et midtsjikt som ligger på tvers under toppsjiktet og gjør at parketten sveller og krymper mindre enn et heltregulv.

- Med balansert ventilasjon, som er nødvendig for å oppfylle kravene i TEK17, vil det være så mye luftutskiftning i boligen at når fyringssesongen er over er den relative fuktigheten så lav at gulvet bare krymper og krymper, og mer enn det er laget for, forteller Mahnert.

Regnskap miljø- og bærekraft

I miljø- og bærekraftsregnskapet for parkett, så må man blant annet ta med i beregning produksjon og tilgang på materiale som er mer komplisert.

Men sammenligner man en flersjiktsparkett som har et toppsjikt i eik, med et heltregulv i eik og materialutnyttelsen, så vil man selvsagt få en mye bedre utnyttelse av eiken i en flersjiktsparkett hvor det er 2,5 mm til toppsjiktet, men 20 til 25 mm tykkelse i et heltregulv.

- En flersjiktsparkett er billigere enn et heltregulv, trolig på grunn av større produksjonsvolum totalt sett, sier han.

Flersjiktsparkett kommer dårligere ut med hensyn til miljø og bærekraft enn et kortreist heltregulv grunnet limet som er en del av produktet. I tillegg kommer lange transportveier for både råvarer, for eksempel fra Øst-Europa og USA, og produktet, fordi produksjonen i hovedsak foregår i Øst-Europa og Kina.

- Man bør også ta med i betraktning at en flersjiktparkett kan slipes, men i begrenset grad sammenlignet med et heltregulv, påpeker Mahnert.

Bor du i en moderne bolig med balansert ventilasjon og godt isolerte vegger, anbefaler seniorforskeren derfor et europeiskprodusert laminatgulv.

- Laminat er meget slitesterkt, består i hovedsak av trefiber, sprekker ikke innad i et bord, og kuver mindre enn heltrebaserte gulv som følge av lav relativ luftfuktighet, forteller han.

Når det gjelder estetikk og haptikk, altså utseendet, følelsen eller opplevelsen av gulvet, så blir laminat stadig bedre.

- På noen av produktene er det nesten vanskelig å se om det er parkett eller laminat fordi dekor og alt ligner så mye på trevirke, sier Mahnert.

Kjøper du bolig på prospekt?

Har du, eller tenker du på å kjøpe en bolig på prospekt, så bør du be om å få informasjon om hvilket gulv som er tiltenkt boligen. I dokumentasjonen som skal følge gulvet vil det stå hva gulvet tåler. For heltregulv og parkett skal altså den relative luftfuktigheten være over 30 prosent.

- Boligkjøper får dokumentasjonen om gulvet i FDV-permen (FDV betyr forvaltning, drift og vedlikehold) når de flytter inn, og etter at valg av gulv er gjort. Da kan man ikke klage når parketten krymper eller sprekker opp i etterkant, understreker Mahnert.

Mahnert ser det ikke bare i gulv, men også i benkeplater, på veggpanel, og alt som lever i takt med luftfuktigheten.

- Du får ikke tilsatt så mye fuktighet i boligen din at du kan holde deg over 30 prosent relativ luftfuktighet, og du kan heller ikke kvitte deg med den balanserte ventilasjonen, for da ryker energikravene for boligen, sier han, og mener at det er et dilemma som vi må ta på alvor fordi det går på bekostning av alle treprodukter.

Han er redd ingen er villige til å bruke ekstra kroner på ventilasjonssystemer som tilfører fuktighet, men vet at slike systemer finnes.

- Skadene er ikke dyre nok til at man gjør noe med det, det er rett og slett det man må konstatere, avslutter han.

 

KORT SAGT OM TREGULV OG LAMINAT

Kortreist heltre gulv i furu eller gran

Fordeler:

✔ Miljøvennlig gulv (fra bærekraftig skog)

✔ Kan slipes

Ulemper:

  • Vedlikeholdsbehov vil avhenge av overflatebehandling
  • Limes til underlaget, og er derfor vanskelig å skifte ut
  • Skal ha en relativ luftfuktighet mellom 30 og 60 prosent
  • Vil krympe og sprekke dersom relativ luftfuktighet er under 30 prosent

 

Flersjiktsparkett

Fordeler:

✔ Tåler bedre lav relativ luftfuktighet enn heltregulv

✔ Oppbyggingen med midtsjiktet som ligger på tvers under toppsjiktet gjør at flersjiktsparkett sveller og krymper mindre enn et heltregulv

Ulemper:

  • Skal ha en relativ luftfuktighet mellom 30 og 60 prosent
  • Kan slipes, men ikke like ofte som et heltregulv fordi toppsjiktet bare har en tykkelse på 2,5 mm

 

Laminatgulv

Fordeler:

✔ Meget slitesterkt, og passer derfor godt til intens bruk

✔ Passer godt i moderne, tette boliger med balansert ventilasjon, fordi det ikke sprekker innad i et bord, og kuver mindre enn heltrebaserte gulv som følge av lav relativ luftfuktighet

✔ Stort utvalg av svanemerkede produkter

Ulemper:

  • Selv om laminatgulv blir stadig bedre når det gjelder imitasjon av tresorter, følelse og opplevelse av gulvet, vil man som oftest se at det ikke er et ekte tregulv

Denne saken ble først publisert i Hus&Bolig nr1 2024

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer