Klager på flyttevask

Gå til hovedinnhold

Klager på flyttevask

Antall tvister mellom utleiere og leiere holder seg ganske likt fra år til år. Det viser tall fra Husleietvistutvalget.

Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag.

– I 2014 mottok vi 1 500 klagesaker. Det er på samme nivå som i 2013, sier Stein Stavrum, direktør for Husleietvistutvalget (HTU). Utvalget er opprettet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å mekle og treffe avgjørelser i konflikter mellom utleiere og leietakere av boliger.

Planer om utleie? Her kan du lese alt du trenger å vite om utleie.

 

Lang krangleliste

– Vi får flest erstatningssaker med krav fra utleier på grunn av for eksempel mangelfull rengjøring eller skader på leieobjektet ved fraflytting. På dette området har vi sett en kraftig økning i antall konflikter gjennom de senere årene, sier Stavrum.

Skyldig husleie inntar en klar andreplass på kranglelisten.  Om lag tre fjerdedeler av tvistene er knyttet til disse sakstypene, som er de dominerende stridstemaene. På de neste plassene følger krangler i forbindelse med oppsigelse, ulovlig depositum og saker om fastsettelse av leie, opplyser Stavrum.  Oslo og Akershus ligger på topp i antall klagesaker hos HTU.  

– I løpet av siste treårsperiode sett under ett har økningen i antall klagesaker vært i overkant av 10 prosent. Dette kan ha sammenheng med at tilbudet har blitt bedre kjent, sier Stein Stavrum.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler