Med riktig valg av festemiddel kan du føle deg trygg på at det du henger opp blir hengende. Velger du riktig, kan du faktisk henge opp temmelig tunge gjenstander.

Det er mye å velge mellom når du skal henge opp noe i gips, men hvordan velge riktig? Dersom du skal kunne regne med full bæreevne i forhold til produsentenes opplysniger bør det være mnins 20 cm avstand mellom festepunktene. Det er verdt å merke seg at det kan være forskjeller på gipsplater. Der ikke annet er spesifisert, er tallene som er oppgitt i illustrasjonen basert på ett lag gipsplater. Ved bruk av flere lag, eller andre kvaliteter, kan kapasiteten på bæreevne være høyere.

Nedenfor finner du en kort guide til hvilke oppheng som gjelder for hvilke oppheng du kan bruke.

Nærmer og mer detaljert informasjon finer du på Gyprocs hjemmesider www.gyproc.no.

Lette og middels oppheng:

 

Tunge oppheng: