Påbudt med samsvarserklæring

Gå til hovedinnhold

Påbudt med samsvarserklæring

Det er huseiers ansvar at det kan dokumenteres at husets elektriske anlegg er i samsvar med forskriftene.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg fra desember 1989 sier at det er påbudt med en samsvarserklæring som beviser at arbeidet med husets elektriske anlegg er utført etter sikkerhetskravene i forskriften. Det skal også kunne legges ved dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.

Verdipapir

Sjefsingeniør Ørjan Steen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier han er klar over at mange ikke kjenner til forskriften.

- Samsvarserklæringen er et slags verdipapir som skal bevares så lenge huset står. Det attesterer at anlegget er bra, helt til det eventuelt kommer et nytt, forklarer han.

Dokumentet skal overføres til ny eier hvis huset selges. Det kan også kreves fremlagt av el-tilsynet.

- Hvis man ikke er i besittelse av dokumentet kan det være nyttig å vite at installatøren skal bevare en kopi av erklæringen i fem år, understreker Steen. Når attesten ikke kan oppdrives ser el-tilsynet på det som en mangel, og man kan risikere å få pålegg om en fullstendig gjennomgåing av det elektriske anlegget for egen regning.

- Den godkjente fagmannen skal uoppfordret gi denne erklæringen til huseier etter endt oppdrag, men jeg har en personlig erfaring med å ha ventet i seks måneder på et slikt papir. Derfor råder jeg til systematisk å be om utstedelse.