Påbudt med samsvarserklæring

Gå til hovedinnhold

Påbudt med samsvarserklæring

Det er huseiers ansvar at det kan dokumenteres at husets elektriske anlegg er i samsvar med forskriftene.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg fra desember 1989 sier at det er påbudt med en samsvarserklæring som beviser at arbeidet med husets elektriske anlegg er utført etter sikkerhetskravene i forskriften.

Det skal også kunne legges ved dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.

Verdipapir

I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, er man klar over at mange ikke kjenner til forskriften.

Samsvarserklæringen er et slags verdipapir som skal bevares så lenge huset står. Det attesterer at anlegget er bra, helt til det eventuelt kommer et nytt.

Dokumentet skal overføres til ny eier hvis huset selges. Det kan også kreves fremlagt av el-tilsynet.

Hvis du ikke er i besittelse av dokumentet kan det være nyttig å vite at installatøren skal bevare en kopi av erklæringen i fem år.

Hvis attesten ikke kan oppdrives ser el-tilsynet på det som en mangel, og du kan risikere å få pålegg om en fullstendig gjennomgåing av det elektriske anlegget for egen regning.

En godkjent elektriker skal uoppfordret gi denne erklæringen til huseier etter endt oppdrag.

Hvis det lar vente på seg, bør du purre på bedriften.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer