Vil styrke «Fra leie til eie»-konseptet

Gå til hovedinnhold

Vil styrke «Fra leie til eie»-konseptet

Samtlige politikere på NBBLs boligkonferanse sa de ville se nærmere på konseptet som gjør det mulig å kjøpe egen bolig uten egenkapital.

Både i Stavanger og Trondheim har en rekke familier uten egenkapital fått mulighet til å flytte inn i boliger som kan bli deres egne om få år. Gode jobber og ordnet økonomi legger til rette for at de kan få opsjon på å overta boligen de leier etter få år. Det synes nå å være politisk enighet om at fra leie til eie-konseptet kan være en god måte å hjelpe unge inn i boligmarkedet på.

- Fra leie til eie er et viktig konsept, og vi må se på hvordan vi kan gjøre dette bedre, sa kommunalminister Jan Tore Sanner (H) da han innledet på konferansen onsdag.

Knut Arild Hareide (Krf) fremhevet at det var hans parti som først hadde foreslått en slik ordning. Han var også tilhenger av å bruke Husbanken mer aktivt.

Marianne Marthinsen (Ap) ga uttrykk for at det er litt tilfeldig hvordan leie til eie fungerer, og at ordningen må styrkes. Arbeiderpartiet vil derfor øke bevilgningene til Husbanken – hvis de overtar makten etter stortingsvalget.

- Husbanken bør være en aktør som kan hjelpe unge som ikke har egenkapital og som ikke har anledning til å spare, påpekte hun.

Martinsen mente også at det var galt å stramme inn på Startlån-ordningen, slik regjeringen har gjort. Ifølge Sanner var Startlån nå målrettet mot de som har langvarige utfordringer i boligmarkedet. Det gjør at ordningen ikke lenger er konkurransevridende.

I Stavanger-modellen stilte kommunen tomt til rådighet og boligbyggelaget BATE fikk finansiering gjennom Husbanken. I Trondheim klarte boligbyggelaget TOBB å finansiere boligene gjennom private finansinstitusjoner, og trengte derfor ikke bidrag fra stat og kommune.

Flere unge eier nå sin egen bolig - 42 prosent mot tidligere 34 prosent. Det er likevel en gjengs oppfatning at det er mange som sliter med å komme inn på boligmarkedet på grunn av de høye egenkapitalkravene.

- Det er viktig at den gruppen som er for sterk til å få Start-hjelp, men som ikke har foreldre som kan hjelpe til med egenkapitalkravet fra bankene, ikke ramler mellom to stoler, understreket ungdomspolitiker Nicolai Langfeldt, leder i Oslo Unge Høyre, litt senere på dagen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler