Unngå å bli hallik

Gå til hovedinnhold

Unngå å bli hallik

Selv om du kan se hvem du leier ut boligen til gjennom Airbnb kan du ikke være sikker på hva boligen brukes til. Flere opplever at leilighetene blir brukt til bordellvirksomhet.

Ifølge den såkalte hallikparagrafen, straffeloven § 315, kan den som leier ut lokaler og forstår at lokalene skal bruks til prostitusjon, eller utviser grov uaktsomhet i denne forbindelse, straffes med bot eller fengsel inntil 6 år.

- Dermed har strafferammen har altså økt siden Hus & Bolig skrev om slike tilfeller forrige gang, kommenterer advokat Morten Fæste i Huseiernes Landsforbund.

Med mindre virksomheten som har foregått har vært omfattende eller alvorlig på en eller annen måte vil normalt ikke politiet straffeforfølge utleiere som sørger for at prostitusjonsvirksomheten opphører.

- Det store problemet er at man kun til en viss grad kan sjekke opp hvem som leier boligen, men du kan aldri sjekke hva leieboeren har tenkt til å bruke leiligheten til. Som utleier kan du til og med sitte igjen med et inntrykk av at dette var en god leieboer hvor alt så fint og bra ut da du kom tilbake, mens leiligheten i virkeligheten har blitt brukt som et midlertidig bordell, sier Fæste.

- I forarbeidene til bestemmelsen uttales det at en «utleier ikke kan straffes selv om han forstår at lokalene brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte, dersom han på dette tidspunktet (der han forstår eller utviser grov uaktsomhet) er bundet av en leiekontrakt, og verken denne eller husleieloven gir hjemmel for oppsigelse.»

Dersom utleier unnlater å si opp leietaker selv om han har muligheten, vil han rammes av bestemmelsen. Derfor er det viktig å handle raskt.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Hva gjør du?

Dersom du får brev fra politiet om at det er avdekket forhold som tilsier at din utleieaktivitet kan knyttes opp mot prostitusjon er det viktig å ta det brevet på alvor.

- Det første du bør gjøre er å kontakte politiet og forklare situasjonen, og fortelle at du kommer til å gjøre grep. Videre må man rett og slett gjøre det som må til for å avslutte leieforholdet, forteller Fæste.

Både oppsigelse og heving er aktuelle opphørsgrunner i prostitusjonssituasjoner. Men dersom leietaker klager på en oppsigelse eller nekter å flytte så kan prosessen dra ut i tid. Da er en mulighet å kreve midlertidig forføyning via tingretten. Dette er en måte å få en rask og midlertidig avgjørelse om for eksempel utkastelse i påvente av en endelig avgjørelse på oppsigelsessaken eller hevingssaken.

Vanligere med Airbnb

- Det har dukket opp flere tilfeller i media om prostituerte som leier leiligheter via Airbnb. Dette er noe vi har fryktet at kunne bli et problem, og nå ser vi at det kommer. Mye av sexhandelen i Norge skjer via prostituerte som reiser rundt i landet. For disse kan det være enkelt og attraktivt å bruke private leiligheter gjennom for eksempel Airbnb fremfor hoteller. På hoteller er man gjerne mer overvåket, og man kan altså drive friere dersom man leier privat, kommenterer Fæste.

Derfor løper du ifølge Fæste en særlig risiko når du leier ut gjennom utleieportaler som Airbnb. Bakgrunnssjekken man kan gjøre er ikke særlig stor og man stoler ganske blindt på tidligere anmeldelser fra andre utleiere.

- Et godt tips når man godtar en leieboer er å ikke leie ut til helt nyopprettede profiler, og prøv også å sjekke reisemønsteret på den potensielle leietakeren. Typiske Norgesturnéer bør få varsellampene til å blinke.

Mistet inntektene

I en Høyesterettsdom fra 2011 ble en mann frifunnet for straff fordi han ikke hadde utvist nødvendig skyld, men leieinntektene han hadde hatt i perioden ble inndratt fordi dette ble ansett som utbytte fra en straffbar handling. Selv om man per definisjon har leid ut i «god tro» risikerer man altså at leieinntektene blir inndratt.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer