Fukt i utleieboligen: Hva er utleiers ansvar?

Gå til hovedinnhold

Fukt i utleieboligen: Hva er utleiers ansvar?

Se for deg at du leier ut en bolig som var fin sist du sjekket. Plutselig får du klage fra leier om at boligen har fuktproblemer. Hva gjør du, og hvem har egentlig ansvaret?

Til tørk: Her er det en vannlekkasje som er årsaken til fuktproblemer. Fukt i utleieboligen kan ha mange ulike årsaker, og det er viktig å finne ut av dette slik at det kan rettes opp. 

- Vi får en del spørsmål om dette. Det er gjerne utleiere som har mottatt klage på fukt i utleieboligen som kontakter oss og som lurer på hvordan de skal ta det videre, sier Anders Leisner, advokat og faglig leder i Huseiernes juridiske avdeling.

Han understreker at utleiere har et grunnleggende ansvar for at boligen de leier ut har beboelig kvalitet. Dermed følger det åpenbare at man ikke skal leie ut en bolig der man vet at det er problemer med fukt.

Advokat Anders Leisner i Huseierne

Ta tak i problemet

Problemet er gjerne at utleier mener å ha levert fra seg en bolig i god stand, men så, etter en stund, klager leier over fukt eller fuktrelaterte problemer som svertesopp i dusjen, dårlig lukt, vedvarende dugg på innsiden av vinduene eller lignende.

- Mottar du som leier ut en klage på forholdene i utleieboligen, må du ta tak i det. Finn ut av hva som er problemet, og hvordan det kan løses. Dersom du ikke foretar deg noe, bryter du leieavtalen og husleieloven. Leier kan da ha krav på redusert leie eller heving av avtalen, og kan i verste fall ha krav på å få flyttet. Du risikerer å måtte dekke flytting og dyrere husvære for leier, påpeker Leisner.

Å ta tak i problemet er altså første bud for deg som leier ut. Dersom det ikke er åpenbart for deg hva som er årsak og hvordan problemet kan løses, innebærer det å ta tak i problemet å få inn noen som kan hjelpe deg med disse tingene. Det er en omkostning du som leier ut i så fall må ta.

Kartlegging

Det er flere grunner til at det kan være lurt å få hjelp fra en tredjepart med kompetanse på fuktproblemer i bygninger. Eksperten kan kartlegge problemet og si noe om omfanget, samt gi forslag til løsninger. Men vedkommende kan også hjelpe til med det som ofte er vanskelig for folk uten bygningskompetanse: Finne årsaken til fuktproblemene.

Fuktproblemer skyldes ofte bygningsrelaterte feil, og enkelte bygningstyper og konstruksjoner vet man at er spesielt fuktutsatte.

  • For eksempel vil det raskt merkes i en sokkelleilighet dersom det er problemer med dreneringen.
  • Blokkleiligheter kan få fuktproblemer tilknyttet tett sluk i balkongen hos naboen over.
  • Eldre bygg kan være renovert uten at utførelsen er gjort riktig, og resultatet kan være fukt i konstruksjonen.

Disse tingene vil en ekspert nokså lett kunne oppdage ved en befaring.

Er bruken årsaken?

Kanskje er det ikke konstruksjonen, men feil bruk av boligen som er årsaken til fuktproblemene.

Det er imidlertid ikke slik at feilbruk er en selvfølgelig årsak selv om problemene oppsto mens leier bodde der.

Og man kan ikke gå ut ifra det, før man har nok informasjon til å underbygge dette grundig. Det skal også sies at det skal en del til før leier er å klandre.

- Tommelfingerregelen er at man skal kunne bo normalt i en utleiebolig, og ting som at man dusjer daglig, lager mat og vasker klær, er godt innenfor normalen. Bor det flere i boligen, vil det selvsagt også bli mer av slik aktivitet. Det må boligen tåle, sier Leisner.

Du må gi beskjed

Dersom leier ikke har fått beskjed, kan du ikke regne med at han eller hun tar forholdsregler som du kanskje ville sett på som naturlig.

- Kreves det at man må sette vinduet på gløtt i fem minutter etter en dusj for å få ut fukten, må du gi beskjed om det. Sier du ikke i fra, kan du ikke regne med at dette skjer, sier Leisner.

Han anbefaler folk å ta med slike ting som handler om utlufting, ventilasjon og lignende i kontrakten.

For eksempel kan du presisere at lufteluker skal stå åpne også om vinteren – mange lukker dem da for å spare strøm, med det resultat at fukten hoper seg opp inne.

Bruker du Huseiernes digitale leiekontrakt kan slike ting tilføyes under punktet «Særlige bestemmelser.»

Advokaten påpeker imidlertid at det går en grense et sted for hvor mange forholdsregler man kan pålegge leier.

- Lufting etter dusjen og påminnelse om å bruke kjøkkenviften ved matlaging – slike ting tenker jeg det er helt greit å pålegge leier. Men å for eksempel begrense dusjing til annenhver dag, fordi det er alt det gamle badet tåler – slike ting går ikke, sier Leisner.

Vedlikeholdsansvaret

I leieperioden har leier det innvendige vedlikeholdsansvaret. Men dette skal ikke omfatte å for eksempel måtte vaske vekk svertesopp med klor i dusjen hver måned.

Spretter svertesoppen frem igjen, og leier følger instruksjoner om å bruke vifta eller lufte etter dusjen, er det typisk et tegn på et underliggende fuktproblem som utleier må ta fatt i.

- Det kan være lurt å være ekstra nøye ved overleveringen av husrommet til ny leier. Sammen bør dere gå nøye over tilstanden på for eksempel badet, og notere alt i overtagelsesprotokollen. Og – finner du fukt eller muggproblemer på denne runden, så holder det selvsagt ikke å notere det. Da må du snarest utbedre, sier Leisner.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer