Håndverkertjenester: Pristilbud, avtale og kontrakt – dette bør du vite

Gå til hovedinnhold

Håndverkertjenester: Pristilbud, avtale og kontrakt – dette bør du vite

Dersom du takker ja til et tilbud fra en håndverker – blir tilbudet da til en bindende kontrakt?

Advokat Øyvind Reitzel Bjerke er spesialist på lov om håndverkertjenester. Han ser at det spesielt er to punkter forbrukere og håndverkere krangler om: Tid og pris. En tydelig avtale kan hindre konflikter. 

Artikkelen sto først på trykk i Hus & Bolig 2 - 2022

- Håndverkertjenesteloven har ingen formkrav til en kontrakt mellom forbruker og håndverker. Dersom du får et tilbud fra en håndverker og takker ja, så er det en bindende avtale dere imellom. Det gjelder egentlig uansett om avtalen er muntlig eller skriftlig, men så er det selvsagt en del gode grunner til at man bør holde seg til skriftlige avtaler.

Det sier Huseiernes advokat Øyvind Reitzel Bjerke, som blant annet er spesialist på lov om håndverkertjenester.

- Muntlige avtaler har den store ulempen at det fort blir ord mot ord. Så skriftlige avtaler er absolutt å foretrekke, sier Bjerke.

Småjobber: Enkel avtale ut fra tilbud på e-post 

Ved små jobber kan det enkleste ofte være det beste. Du får et godt beskrevet tilbud på e-post, takker ja, og det er det.

- Dette kan fungere godt. Dersom det er få usikkerhetsmomenter i jobben, og den er tydelig avgrenset, kan det holde med en slik avtale, sier Bjerke.

Et eksempel kan være at du har et gulv i stua som skal slipes. Du får tilbud om sliping, behandling og toppstrøk. Du får pris per kvadratmeter (og det er spesifisert om moms er inkludert eller ekskludert), samt et overslag over hvor mange dager jobben trolig tar.

Å takke ja til et slikt tilbud uten videre spesifiseringer i form av tilleggskontrakt vil trolig ikke by på de største problemene.

- Dette er en tydelig avgrenset jobb, der én person eller ett firma skal inn og gjøre jobben på kort tid, og til en forhåndsavtalt pris. Risikoen for at dette skal gå galt vil være nokså liten, så her kan det godt hende at det holder med en aksept av tilbudet, samt en skriftlig avtale, for eksempel per e-post, om oppstarts- og ferdigstillelsesdato, sier Bjerke.

Større og sammensatte jobber krever ryddig kontrakt

Selv om aksept av et tilbud er å anse som en bindende avtale mellom partene, er det gode grunner til at dette bør suppleres med en skriftlig kontrakt når jobben er av et større omfang.

- I mange tilfeller trenger vi håndverkere til å hjelpe oss med større ting i hjemmet. For eksempel dersom vi vil sette opp et tilbygg eller rehabilitere et bad. I slike tilfeller bør man absolutt supplere tilbudet man takker ja til med en god kontrakt, sier Bjerke.

Det er tre ting man bør passe spesielt på å ha med i en kontrakt:

  •  Når jobben skal gjøres
  •  Når jobben skal være ferdig
  •  Pris for hele jobben

I tillegg bør man, ved større arbeider, bruke litt tid på beskrivelsen av hva som skal gjøres – og hvor grensen for arbeidet går.

- Pristilbudet kan godt inngå som et tillegg til kontrakten. Dette gjorde jeg selv da jeg skulle rehabilitere badet mitt hjemme, fordi pristilbudet var godt og detaljert, forteller Bjerke.

Husk et punkt om dagmulkt

Men det som så å si aldri inngår i et pristilbud, og som derfor bør avtales skriftlig i en kontrakt, er hva som skjer dersom arbeidet blir forsinket.

- Gjennom lov om håndverkertjenester har du som forbruker krav på erstatning fra håndverkeren dersom forsinkelser fører til økonomisk tap for deg. Men det skal jo noe til for at du skal tape på en forsinkelse – i de fleste tilfeller er det bare veldig ubeleilig at badet eller tilbygget ikke blir ferdig som avtalt, sier Bjerke.

Det er da det er så smart dersom dere har en kontrakt som sier at det ved forsinkelse skal betales dagmulkt.

- I de fleste tilfeller vil dette gjøre at jobben går raskere og forsinkelsene blir mindre. En vanlig størrelse på dagbøter er to prosent av totalprisen på jobben, sier Bjerke.

Typiske stridstemaer: Pris og tid

Mange bruker Huseiernes juridiske avdeling for å få råd og veiledning når noe har gått galt med håndverkerjobben. Det er særlig to stridstemaer: Pris og tid.

- Ofte er det spørsmål om tilleggsvederlag – altså at jobben blir dyrere enn antatt. Hovedregelen er at dersom det dukker opp noe underveis som gjør at jobben blir dyrere enn avtalt, må håndverker kontakte forbrukeren om tilleggsarbeid, sier Bjerke. Du skal altså ikke få en oppsamlet overraskelses-regning etter endt arbeid.

Ofte er det også uenighet om hva partene egentlig ble enige om: Var det et prisoverslag eller en fastpris?

- Ved et prisoverslag er det en egen bestemmelse i håndverkerloven. Prisen skal ikke overstige overslaget vesentlig. Praksis er maks 15 prosent og i alle fall ikke mer -det følger også av loven. Men det skal være forholdsmessig. Noe mer materialbruk gir ikke nødvendigvis grunnlag for å øke med hele 15 prosent, sier Bjerke.

Håndverkeren har bevisbyrden dersom det blir uenighet om det er gitt prisoverslag eller fastpris i tilbudet.

Når det kommer til tidsbruken er det gjerne sommel, avbrudd midt i arbeidet og lignende som er problemet. Det er derfor avtale om dagmulkter er smart å ha.

Den beste måten å unngå problemer med håndverkeren på er å sørge for en skikkelig avtale som regulerer forholdet mellom partene før arbeidet starter.

For deg som pusser opp!

Medlemskap i Huseierne er smart når du pusser opp:

→ Gode rabatter på maling, materialer og interiør!
→ Gratis byggteknisk rådgivning før du setter igang!
→ Gratis kurs om hva du kan bygge uten søknad!

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer