Hva er Elhub?

Gå til hovedinnhold

Hva er Elhub?

Du har sikkert fått med deg at Elhub er i drift fra i dag, men mange lurer på hva dette er og hva det har å si for oss forbrukere. Her får du en kjapp innføring i det du trenger å vite om Elhub.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg

Elhub er kraftbransjens felles datahub der alle data fra de forskjellige strømmålerne landet rundt samles inn i et felles system. Elhub vil motta og kvalitetssikre mer enn 70 millioner verdier fra alle landets kraftselskaper og deres strømmålere hver eneste dag.

Hver strømkunde kan nå få tilbud om timesbasert pris, og slik enklere kunne flytte forbruket til timer med lavere strømpris om de ønsker det.

Enklere for alle parter

Elhub skal gjøre det lettere for kunder, nettselskaper og kraftleverandør å rapportere forbruk, samt avdekke problemer i strømnettet.

Før ble dataene fra strømmålerne samlet inn til hvert enkelt nettselskap, og strømselskapene måtte selv hente ut data fra hvert enkelt nettselskap for å kunne gi korrekt strømregning. Med Elhub samles alt på et nøytralt sted med et felles datagrensesnitt, så alle markedsaktører kun trenger å forholde seg til én part

Elhub vil ta imot og prosessere innkommende meldinger, og deretter generere meldinger i retur til innsender og relevante parter.

Elhub Web Plugin er den delen av Elhub hvor sluttbruker får tilgang til egen informasjon via markedsaktørenes hjemmesider.

I Plugin finner sluttbruker alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, mulighet for å behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun sluttbruker som kan se og endre informasjon gjennom Plugin.

Plugin integreres i form av en synlig link til Plugin fra aktørenes nettsider. Plugin er en enkeltstående web-applikasjon som benytter ID-porten som autentiseringsløsning.

Ofte stilte spørsmål om smarte strømmålere (AMS)

Skal holde kostnadene nede

Det var Statnett som i 2013 fikk i oppdrag fra NVE å realisere en felles datahub for kraftbransjen som følge av at NVE i 2011 vedtok at alle husstander skulle få installert AMS-målere.

- Statnett, nettselskapene og kraftleverandørene har gjort en formidabel jobb for å etablere den felles datahuben. Automatisk behandling av data fra alle strømkundenes målere i Elhub erstatter manuelle og ressurskrevende prosesser hos nettselskapene, slik at kostnadene kan holdes nede. Hver strømkunde kan nå få tilbud om timesbasert strømpris, slik at de kan spare penger på å flytte forbruket til timer med lavere strømpris, sier konstituert vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth.

- Med Elhub får vi et enklere og mer effektivt kraftmarked for strømkundene, blant annet gjennom raskere leverandørskifteprosess og enklere tilgang til forbruksdata fra de nye strømmålerne. Strømkundene vil også enkelt kunne dele disse dataene med andre tjenesteleverandører, som for eksempel kan bidra med analyser for energieffektivisering, skriver de i pressemeldingen.

Det er innført nye regler om måling og avregning som trer i kraft samtidig med Elhub. Kraftleverandørene får større ansvar for å følge opp kundene ved flytting og plikter å informere om kundenes strømforbruk.

Les også: Skjult ekstraskatt over nettleien!

Det er også innført regler om sikkerhetsstyring i Elhub og krav til løsninger som ivaretar personvern.

Mer korrekt kundeinformasjon

Elhub vil også gi tilgang til informasjon som er sentral i forhold til energieffektivisering og smarte løsninger slik det grønne skiftet krever.  

- Med Elhub har kraftbransjen tatt et stort skritt mot en mer effektiv, moderne og fulldigitalisert kraftbransje, sier Peer Olav Østli, styreleder for Elhub as og konserndirektør for IKT i Statnett.

Slik sparer du strøm i hverdagen

Forbruksverdier for alle forbrukere blir gjort tilgjengelig og fordelt på ansvarlige kraftleverandører på daglig basis. Elhub gir korrekt kundeinformasjon, og legger til rette for fullt ut automatiserte prosesser for leverandørbytter, endrede kundeforhold og fakturaunderlag, skriver Statnett på sine nettsider.

- Automatisk behandling av data fra alle strømkundenes målere i Elhub erstatter manuelle prosesser hos nettselskapene som tidligere krevde mange ressurser og tok mye tid. Løsningen benytter avansert teknologi som gir høy ytelse, samtidig som informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt, avslutter Østli.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer