Nå står kampen om din fremtidige strømregning

Gå til hovedinnhold

Nå står kampen om din fremtidige strømregning

NVE legger opp til ny strømregning som er dyr, komplisert og lite fremtidsrettet, mener Huseiernes Morten A. Meyer.

Morten A. Meyer mener NVE må droppe innføringen av effektariffer.

Av: Carsten Pihl

Det er nettleien som NVE vil legge om. Denne utgjør i dag omtrent en tredel av strømregningen. Dette er den delen av strømregningen som betales til nettselskapene.

- Ofte skapes det et inntrykk av at vi som forbrukere ikke kan gjøre noe med denne nettleien. Nå vil NVE endre reglene, og vi har for en gangs skyld mulighet til å gjøre noe med denne delen av strømregningen, sier generalsekretær Morten A. Meyer i Huseierne.

Huseierne har nettopp sendt inn et høringsbrev til NVE i forbindelse med deres arbeid med nye tariffer. Her sier Huseierne at NVE ikke må forhaste seg, men gjøre langt grundigere analyser og utredninger før tariffer med potensielt omfattende negative konsekvenser for forbrukerne innføres.

Fra bruk til fastpris

I dag beregnes nettleien først og fremst etter hvor mye strøm du bruker. NVE ønsker å legge om til en modell der mesteparten av nettleien er fast, såkalte effekttariffer. Myndighetene legger opp til en prismodell som gjør at vi skal betale omtrent like mye uavhengig av om vi bruker mye eller lite strøm.

I tillegg har NVE har anslått at nettleien skal øke 30 prosent for en gjennomsnittlig husholdning i årene som kommer. Blant annet på grunn av et stort vedlikeholdsetterslep.

- Om NVE får det som de vil er nye, forbrukerfiendtlige spilleregler satt for de neste ti-årene i løpet av første kvartal neste år. Derfor er det så viktig at vi som ivaretar norske boligeieres interesser sier fra om de store negative konsekvensene av NVEs forslag. Vi i Huseierne med våre 225.000 medlemmer vil stoppe dette nå, om nødvendig med politikernes hjelp, sier Morten A. Meyer.

Les også: 9 ting du må vite om strømregningen

For dårlig utredet

- I innspillsrunden nå i høst har NVE fått en rekke tilbakemeldinger om virkningen for norske boligeiere er for dårlig utredet. De har også fått klar beskjed om at modellene må være enkle å kommunisere og forstå for vanlige forbrukere. Det må også være slik at vi som kunder må se en sammenheng mellom det vi ser på måleren og det vi skal betale. Forslagene som NVE skisserer oppfyller ikke noe av dette, sier Morten A. Meyer.

Mens man tidligere har arbeidet for lavere strømforbruk, kan systemet for strømregning NVE vil innføre gjøre at strømforbruket hos norske forbrukere øker.

Les mer: Derfor er vi skeptiske til effekttariffer

- Faren med fastpris på strømleveringen er at strømforbruket går opp. Vi forbrukere får ikke noe premie for å spare på strømmen, installere solceller eller ta i bruk varmepumper. Dette er stikk i strid med politikernes forutsetninger og vil svekke mulighetene for at Norge når målene i Paris-avtalen, sier Morten A. Meyer.

Dårlig tidspunkt for innføring, nå kommer kunnskapen

- NVE vil innføre et nytt prissystem på dårligst tenkelig tidspunkt og bygger modellen sin på antakelser og ikke fakta. Fra inngangen til 2019 vil vi få en samlet nasjonal oversikt over bruken, tilstanden og kapasiteten i nettet. Det har vi aldri hatt før, sier Morten A. Meyer.

De nye digitale AMS-målerne vil gi både nettselskapene og forbrukerne informasjon om hvordan strømforbruket er fra time til time. Disse dataene vil vise om og eventuelt hvor problemene er og gi faktabasert grunnlag for å finne gode løsninger.  

- Slik det er nå har NVE hengt seg opp i løsning først for så å finne problemet som skal løses i etterkant, sier Morten Andreas Meyer.

Løsningen vår

-Vårt forslag er enkelt. La prismodellen være som den er.Gi smarte forbrukere mulighet til å ta i bruk teknologi som sparer oss for penger og demper belastningen i strømnettet.

- Still videre krav til om at strømselskapene skal tilby husholdningene timepris på strøm.Sammen med lokal strømproduksjon, større batterier og el-biler som om kort tid vil bidra med strøm til middagslaging og vaskemaskin, vil norske husholdninger bidra til at omfattende investeringer i økt nettkapasitet kan unngås.  

Les brevet: Hele høringsbrevet kan du lese her (pdf)

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer