9 ting du må vite om strømregningen

Gå til hovedinnhold

9 ting du må vite om strømregningen

Hver uke får vi mange spørsmål om strøm, og mange er usikre på hva de ulike begrepene betyr. Her får du en kjapp innføring.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg

A konto, spot, fastpris, nettleie, påslag, variabel pris og effekttariffer.

Det er ikke alltid like lett å vite hvilken avtale man har inngått, og særlig ikke hvis man ikke vet verken hva begrepene betyr eller innebærer.

Her får du en kjapp innføring i de viktigste begrepene du som strømkunde må forholde deg til:

A konto

A konto er rett og slett en form for forskuddsbetaling, en delinnbetaling av forventet kostnad i en periode. Strømselskapet fakturerer altså halvparten basert på estimert pris og forbruk, mens den andre halvdelen baseres på faktisk forbruk. Har du betalt for mye, får du penger igjen. Har du betalt for lite, må du betale. I strømsammenheng er det ikke anbefalt med a konto fordi du kan tape forskuddet hvis selskapet går konkurs. Etterskuddsfakturering skjer etter at forbruket har skjedd, så da får du en riktig regning basert på faktisk pris og forbruk.

Effekttariff

Moderne hjem med elbiler og induksjonstopper bruker mye effekt, altså strøm over en kort periode. Nettariffene i dag er ikke tilpasset denne utviklingen, og de fleste av oss betaler i dag nettleie etter hvor mange kWh strøm vi bruker over året som helhet. Man blir altså ikke straffet økonomisk for høye effektuttak. Utbygging av strømnettet dimensjoneres etter det som antas å være det maksimale forbruket, så for å unngå kostbare nettutbygginger, ønsker NVE å få jevnet ut strømforbruket. De nye strømmålerne viser hvor mye kundene bruker hver enkelt time, og muliggjør såkalt effektavregning. Bruker du for mye strøm på en gang vil du altså straffes, selv om forbruket totalt sett er lavt.

Fastpris

Fastprisavtale er en avtale om en fast pris på strømmen i en periode som kan variere, men det er vanlig å binde seg for et år. Avtalen innebærer ikke at du har en fast månedspris og at strømregningen vil være lik hver måned. Du har fastpris på det strømmen koster, altså prisen per kWh, men strømregningen din vil altså være månedsforbruk multiplisert med fastprisen. Med andre ord så vil høyere forbruk gi høyere regning, men prisen man betaler for hver brukte kWh vil være den samme hele året. Leverandørene beregner fastprisen ved å ta høyde for at strømprisene endrer seg, så prisen vil i de fleste tilfeller være høyere per kWh enn det som beregnes av Nord Pool.

Les mer om strøm her: Huseierne tar strømkampen

Gjennomfakturering

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, innførte i 2016 en regel som gjør at alle strømselgere skal tilby én felles faktura for strøm og nettleie. Nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i strømfakturaen. Ordningen gjør at strømkundene enkelt kan bytte strømleverandør uten å ende opp med to fakturaer.

Nettleie

All strøm til boligen din må transporteres over strømnettet. Dette eies og driftes av det lokale nettselskapet, mot at du betaler for det i form av nettleie. Nettselskapet har plikt til å levere deg elektrisk kraft, og du kan ikke velge nettselskap selv. Norges vassdrags- og energidirektorat regulerer hvor mye nettselskapene kan ta i nettleie. Nettleien består vanligvis av et fastledd og et variabelt ledd avhengig av ditt forbruk.

Nord Pool Spot

Dette er den felles markedsplassen for kraftomsetning i Norden. Industrikunder, kraftprodusenter og kraftleverandører kjøper og selger kraft på denne nordiske kraftbørsen.

Visste du dette om strømregningen?

Spotpris/innkjøpspris/markedspris

Leverandører bruker ulike betegnelser, som innkjøpspris, markedspris og spotpris. Dette betyr at strømprisen din følger utviklingen på kraftbørsen Nord Pool. Prisen vil altså variere hver time døgnet rundt. Merk likevel at det er en liten forskjell. Ved innkjøpspris betaler du prisen som gjelder for hver time hele måneden. Ved spotpris regnes prisen som et gjennomsnitt av prisen for alle timene i måneden. 

Påslag

Påslag er pristillegget som kraftleverandørene tar i tillegg til spotprisen du betaler, da de gjerne ønsker å tjene penger på strømmen din. Påslag kan være et fastbeløp, eller et beløp per kWt.

Variabel pris

Variabel pris er en avtale som ligger et sted mellom fastpris og spotpris. Avtalen følger utviklingen på strømmarkedet, altså markedsprisen/spotprisen, men her plikter leverandøren å informere kunden om endringer i prisene 14 dager i forveien. I praksis så innebærer dette at prisen i stor grad følger markedsprisen, men prisen endrer seg hver fjortende dag og vil ha et etterslep på to uker. Selskapene kaller ofte disse avtalene for «standard variabel pris».

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer