Disse 9 strømbegrepene bør du lære deg

Gå til hovedinnhold

Disse 9 strømbegrepene bør du lære deg

Hva er egentlig AMS, anleggsbidrag og elsertifikat?

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg

Betegnelser som elavgift, opprinnelsesgaranti og energiattest er gresk for mange. Mange har hørt begrepene, men aner ikke hva de betyr.

Her får du en kjapp innføring i de viktigste begrepene som det er greit å vite noe om:

AMS

AMS står for avanserte måle- og styringssystemer, også kalt smarte strømmålere. Disse skal gi strømkundene en mer nøyaktig avregning og automatisk avlesning av måler. De nye målerne muliggjør mer informasjon om strømforbruket ditt, tilpasning av forbruket ditt til tider hvor strømprisen er billigere og gir mulighet for automatisk styring av forbruket. Utrullingen er snart i mål, og innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha tatt i bruk smarte målere.

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag er investeringstilskudd som skal dekke anleggskostnadene ved nettilknytning for nye brukere eller produsenter av elektrisk energi, eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidraget skal synliggjøre kostnadene ved behovet for nettkapasitet, slik at forbrukeren kan vurdere nettilknytning opp mot alternative tiltak som for eksempel energieffektivisering og egenproduksjon av strøm. Et annet formål er å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. NVEs legger opp til at investeringer i nettet som utløses av en kunde, skal betales av kunden selv.

Effekttariff

Myndighetene frykter at moderne hjem med elbiler og induksjonstopper vil føre til så stor samtidig strømbruk (såkalt effekt) at strømnettet ikke har tilstrekkelig kapasitet og derfor må bygges ut. Utbygging av strømnettet dimensjoneres etter det som antas å være det maksimale forbruket, så ifølge NVE må vi få jevnet ut strømforbruket for å unngå kostbare nettutbygginger i fremtiden. Bruker du mye strøm (effekt) på en gang, vil du altså kunne «straffes» ved overforbruk eller mye forbruk på de tidspunktene når belastningen på nettet er høyest, selv om forbruket ditt totalt sett er lavt. De nye strømmålerne viser hvor mye kundene bruker hver enkelt time, og muliggjør derfor denne såkalte effektavregningen. Samtidig gir AMS-målerne forbrukerne mulighet til automatisk styring slik at mest mulig av forbruket skjer på tidspunkter i døgnet hvor prisen er lavest og kapasiteten i nettet best.

Vi fikk i første runde stoppet NVEs forslag om abonnert effekt, og Huseierne har nettopp sendt inn et høringsbrev til NVE i forbindelse med deres arbeid med nye tariffer.

Elsertifikat

Elsertifikater er en støtteordning som skal gi økt produksjon av fornybar strøm, og frem til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 TWh. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen din.

Elavgift

Det er nettselskapet som fakturerer deg for elavgiften, også kalt forbruksavgiften. Avgiften er inkludert i fakturaen du får fra nettselskapet, og avgiftssatsen fremkommer i Stortingets årlige vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft § 1. Som vår bokostnadsindeks viser har denne avgiften økt med om lag 50 prosent på få år. Det har alene økt statens inntekter med 4 milliarder kroner siden 2010, og mens boligeierne betaler full elavgift slipper deler av industrien unna med sterkt reduserte avgifter. 

Energiattest

De fleste tenker ikke over denne før de skal selge eller leie ut boligen sin, for da trenger man en energiattest. Energiattesten får du på energimerking.no, og den gir boligen din et energimerke som består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Du får også informasjon om hvor mye du kan forbedre energimerket for boligen din ved å eksempelvis installere varmepumpe, forbedre ventilasjonsanlegget eller etterisolere loftet.

Leveringsplikt

Hvis du ikke har avtale med en strømleverandør, plikter nettselskapet å levere strøm til deg. Strømmen du får med leveringsplikt er høyere priset enn det du ville betalt om du kjøpte strømmen fra et strømselskap. Med andre ord burde du skifte så snart du er på plass i ny bolig.

Opprinnelsesgaranti

Dette er en merkeordning som viser at strømmen er produsert fra fornybare kilder, som eksempelvis vann, vind, sol eller biobrensel. Strømprodusenter selger opprinnelsesgarantier for sin fornybare produksjon til strømselgere, som igjen garanterer oss at strømmen vi kjøper er fornybar.

Prisområde

Norge er normalt delt inn i fem prisområder, hvor spotprisene fra NordPool er forskjellige. Det gir prisforskjeller mellom de ulike landsdelene.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer