Dette har du krav på ved strømbrudd

Gå til hovedinnhold

Dette har du krav på ved strømbrudd

Husk at hvis strømmen blir borte over 12 timer, så har du krav på kompensasjon fra nettselskapet.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Kjell Inge Søreide/Agder Energi.

Det er varslet hvit jul mange steder i år, og særlig på Sørlandet er det ventet mye tung snø det nærmeste døgnet.

Agder Energi Nett melder om at de har økt beredskapen for å håndtere problemene dersom det oppstår strømbrudd som følge av uværet.

Det kan likevel være greit å minne boligeiere på at de kan kreve penger av strømselskapet ved langvarige strømbrudd.  

Les også: Huseierne tar strømkampen!

Må gå 12 timer

Nettselskapenes kunder har nemlig krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer.

Satsene for utbetaling ved langvarige avbrudd er som følger:  

a) 600 kroner for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer, 
b) 1400 kroner for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer og 
c) 2700 kroner for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på 1300 kroner for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.  

Les 9 ting du må vite om strømregningen her.

Under langvarige avbrudd og arbeid med oppretting av normal strømforsyning, vil kunden kunne oppleve kortvarige perioder med normal forsyning.

Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.  

Må søke selv

Du må selv kreve erstatning fra ditt nettselskap for strømbruddet. Kravet må du sende innen "rimelig tid" etter at strømmen har kommet tilbake igjen som vanlig.   

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for det året.  

Dersom nettselskapet skulle avslå kravet ditt om kompensasjon, kan du sende en klage til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.  

Les mer: Nå står kampen om din fremtidige strømregning!

Endringer i KILE-ordningen?

I tillegg til denne ordningen så blir det for alle avbrudd beregnet et KILE-beløp som avhenger av varigheten på avbruddet, når avbruddet fant sted og om avbruddet var varslet på forhånd eller ikke.

Målet med ordningen er å gi nettselskapene insentiver til riktig leveringspålitelighet.

I september i år meldte NVE på sine nettsider at de foreslår endringer i KILE-ordningen for husholdninger.

NVE argumenterer med at økt KILE vil gjøre det mer lønnsomt for nettselskapene å gjennomføre tiltak som reduserer antall avbrudd og varigheten av dem, og de har beregnet at de foreslåtte satsene kan medføre tiltak som øker nettleien i størrelsesorden 0,2-0,5 prosent over tid. NVE tar sikte på at endringene i KILE for husholdninger skal tre i kraft fra 1. januar 2020.

Det blir stadig dyrere å bo. Les mer om det her!

I en tid der nettleien for husholdningene øker mye, tror Huseierne at mange husholdninger vil ha vanskeligheter med å akseptere det. Vi spilte derfor inn i høringen at NVE bør vurdere å gjennomføre andre regulatoriske grep for å ivareta leveringspålitelighet som forbrukerne i større grad vil være villige til å akseptere.

Huseierne tror det vil være lettere for husholdningene å akseptere en liten økning i nettleien dersom de vet at pengene går direkte til de husholdningene som blir skadelidende ved avbrudd.

Vi anbefalte derfor at NVE som et alternativ til økte KILE-satser bør vurdere å øke de sjablongmessige verdiene på direkteutbetalinger.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer