Vedlikehold: Hvis undertak og tekking er i god stand, er det tilstrekkelig å fjerne mose og skitt.
Vedlikehold: Hvis undertak og tekking er i god stand, er det tilstrekkelig å fjerne mose og skitt.

Tak: Ikke glem vedlikeholdet!

Mange sjekker sjelden eller aldri taket, men det har du egentlig ikke råd til! En taksjekk vår og høst kan spare deg for unødvendige utgifter.

Taket er husets femte fasade, og skal beskytte resten av huset, men det er det lett å glemme. Taket er den fasaden som er mest værutsatt og som kjemper tappert mot regn, vind, sol, snø og frost. Slitasje på taktekking og undertak vil selvsagt være avhengig av hvor værutsatt det står, kvaliteten på takkonstruksjonen og vedlikehold eller mangel på det samme.

Medlemmer i Huseierne får gratis byggteknisk rådgivning over telefon og e-post.

- For å forlenge takets levetid, bør det ha tilsyn minst et par ganger i året for å fungere i tiden mellom fornyelsene, sier seniorforsker i Sintef, Johan H. Gåsbakk.

Gåsbakk anbefaler å sjekke takrenner, nedløp, renske bort løv ved behov, kontrollere beslag og gjennomføringer. Finner du lekkasjer, reparer dem. Sjekk også om takvinduene er tette, og at snøfangere og adkomststiger er i orden. I tillegg vil regelmessig rengjøring av taktekkingen forlenge levetiden.

Adgang forbudt for ufaglærte!

Du ville aldri engasjert en kokk til å frisere deg, heller ikke en mekaniker til et kirurgisk inngrep, og du bør absolutt forsikre deg om at den som utfører arbeid på takkonstruksjonen eller på taktekkingen er kvalifisert for arbeidet som skal gjøres ved å be om fagbrev eller annen dokumentasjon. Husk også på å skrive kontrakt for arbeidet, slik at du har best mulig dekning om noe uventet skulle skje.

For kort tid siden fortalte vi historien om Torunn Garder som skulle isolere kaldloftet sitt. Arbeiderne, som skulle vise seg å være ufaglærte, isolerte taket fra innsiden, tettet igjen den naturlige ventilasjonen og bare i løpet av noen høstuker førte kondens til at taket ble vått på innsiden. Det kunne på kort tid ha ført til råte. En byggmester vurderte i etterkant kostnaden for reparasjon og fagmessig utførelse til 120 000 kroner.

Må du ta grep?

Egil Perland og Margrete Krogseth kjøpte huset på Bekkestua i 2004, da de ventet sitt første barn. Huset som var bygget i 1905 hadde sist blitt renovert på 80-tallet av den forrige eieren.

Undertaket fikk ny duk, nye lekter og sløyfer før det ble tekket med tradisjonell teglstein.Undertaket fikk ny duk, nye lekter og sløyfer før det ble tekket med tradisjonell teglstein. 

- I fjor sommer så vi at det var råte i en bjelke ved mønet på fremsiden av huset, forteller Perland.

Da hadde de ikke observert noen tegn på svakheter eller lekkasjer fra taket i andre deler av huset. De begynte å lete etter bedrifter som kunne komme for en komplett taksjekk, men fikk bare tilbud om å utbedre den observerte skaden. Da høstværet kom, blåste en takstein av hustaket, og avdekket råtne lekter som ikke lenger kunne holde på taksteinen. Ekteparet skjønte at et større prosjekt var nødvendig. Etter først å ha tilbudt en lokal reparasjon, fant taktekkingsfirmaet NorTekk likevel tid til å ta på seg hele arbeidet, og regnet med at det ville ta tre uker.

Blikkenslager, og nå prosjektleder Robert Johannesen i NorTekk og hans gruppe med arbeidere kom og fjernet all takstein, rev av alle gamle lekter og sløyfer, før de inspiserte taktroa nøye. Det gamle planketaket var solid, og det var ikke nødvendig å skifte ut annet enn deler av det.

- Der det er råte, sager vi av den delen av planken som er skadet og bytter til nytt treverk, forteller prosjektleder Johannesen, og viser oss de friske delene. 

En diffusjonsåpen undertaksduk ble lagt, og nye, høye lekter og sløyfer ga taket en bedre utlufting. Det gamle huset har en krapp takvinkel opp mot pipa. Der fant de også råte. Pipa som var moden for utskiftning, ble revet og erstattet.

- Det tok lengre tid enn planlagt på grunn av været; de tre ukene ble til fem, forteller Perland, men er godt fornøyd med resultatet.

Margrete Krogseth, døtrene Helene og Amalie Perland og Egil Perland er fornøyde med nytt tak.Margrete Krogseth, døtrene Helene og Amalie Perland og Egil Perland er fornøyde med nytt tak.

Når du vurderer ny tekking

- Ved behov for å fornye tekking eller undertak, bør man vurdere hele takkonstruksjonen, sier seniorforsker Gåsbakk.

Han forklarer at det vil innebære takets bæreevne, brannsikkerhet, varmeisolasjon, beslag, takvinduer osv. De svakeste delene, som utløser behov for fornying, bør man se nøye på og man bør vurdere om det er fornuftig å øke kvaliteten for å få et nytt tak med lenger levetid.

Er taksteinen, eller deler av den fortsatt god, vil den kunne brukes om igjen. Der man vet at det kommer mye vann bør man ha et mest mulig robust og godt undertak. Med ganske tette tekkinger, står man friere i valget av undertak.

Rundt gjennomføringer, for eksempel ved pipebeslag, luftehatter for ventilasjon og kloakklufting, eller gradrenner på hus med forskjellige takvinkler, møter Johannesen ofte på lekkasjeproblemer. Selv på nye hus. Her er det ofte ufaglærte som har arbeidet.

- Alt dette er blikkenslagerarbeider og skal utføres av faglærte blikkenslagere, sier han, og forteller at det ofte er snakk om store lekkasjeskader som følge av dårlig utførte blikkarbeider.

Har du store istapper som henger ned fra taket om vinteren, vil det være et tegn på et dårlig isolert hus. Har du et kaldloft, kan gulvet på kaldloftet isoleres hvis du er oppmerksom på å beholde den naturlige ventilasjonen. Da vil du i tillegg få mindre varmetap, og samtidig hindre isdannelser som kan lage skader på takrenner og takstein.