Istapper – faresignal for taket

Gå til hovedinnhold

Istapper – faresignal for taket

Istapper fra taket kan være et tegn på at taket er dårlig isolert. Men mange tolker signalene fra taket feil.

Det er først når det har vært stabilt kaldt i lang tid du kan avgjøre om du trenger å gjøre tiltak. Hvis det dannes store ismengder og mange, lange istapper hver vinter, er det fordi taket ikke fungerer som det skal er noe vi hører til stadighet. Dette er likevel bare en delvis sannhet.

- Ustabile temperaturer vil naturligvis gjøre at det dannes istapper som henger ned fra tak og takrenner. Dette er ikke nødvendigvis et tegn på at taket er dårlig isolert. Man kan egentlig ikke få noen gode svar før man har hatt lave stabile temperaturer over en lengre periode, sier seniorforsker Trond Bøhlerengen ved SINTEF Byggforsk.

For å se om taket er dårlig isolert er det best om det ligger et godt lag med snø på taket og at temperaturen er lav over lengre tid.

- Dersom det renner mye vann under dette snølaget mens det er vedvarende kaldt vil det dannes istapper. Da kan du være ganske sikker på at du har stort varmetap gjennom taket og at taket for dårlig isolert, sier han.

Da kan det lønne seg å etterisolere og hindre luftlekkasjer opp til loftet for å hindre at is kan skade taktekningen, og ødelegge takrenner og nedløp.

- Isdannelser ved takfoten kan demme opp for smeltevann slik at lekkasjer oppstår. Istapper kan også gi farlig ras på områder nedenfor og kan dermed utgjøre fare for liv og helse, advarer Bøhlerengen.

Derfor mener Bøhlerengen at man bør gjøre tiltak når man har kartlagt problemet.

Vannet blir problemet

Det er ikke selve varmetapet som er problemet dersom taket ditt er dårlig isolert. Det er smeltevannet som skaper trøbbel for alle med dårlig isolerte tak og som er bekymringsfullt.

- Dersom det blir veldig mye isdannelse på tak, undertak og i takrenner vil du få problemer med vannavrenningen. Da kan det for eksempel danne seg is under taksteinen. Der hvor vannet møter sperrer i huset vil det kunne oppstå lekkasjer, sier han.

Løs det med etterisolering

Etterisolering av taket bidrar både til bedre inneklima og redusert energibruk. Det øker temperaturen på rommets takflate og reduserer risiko for kondens og påfølgende muggvekst i himling. Det fører også til økt tetthet og reduserer luftlekkasjer og trekk.

- I boliger bygd før 1990 kan varmeisolasjonen være dårlig. Du vil merke det ved at du bruker mye energi på varme opp boligen, sier Bøhlerengen.

Dagens krav til nye boliger er 25 cm isolasjon i yttervegger og 30-35 cm i tak, mens et hus som er bygd på 1970- og begynnelsen av 1980-tallet, kan ha så lite som 10 cm isolasjon i veggene og 15 cm i taket.

- Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering gi både bedre bokomfort og lavere strømregning. Hvis man planlegger andre store utbedringer, som å tekke om taket eller skifte vinduer, bør man vurdere å etterisolere samtidig, forteller Bøhlerengen.

Du kan lese mer om etterisolering av tak på hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet. Gjennom Lavenergiprogrammet finner du listet opp flere oppskrifter for å etterisolere tak.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer