Gjør hytta eller sommerhuset sesongklare

Gå til hovedinnhold

Gjør hytta eller sommerhuset sesongklare

Etter en lang og kanskje hard vinter, er en inspeksjonsrunde på sin plass.

Ingenting er som jevnlig vedlikehold og ettersyn for å forebygge og forhindre problemer.

Begynn med å åpne vinduer og dører for å la frisk og god vårluft strømme gjennom rommene før du setter i gang med andre ting. La sengetøy, tepper, puter og matter få seg en real omgang med vårsol mens du tar inspeksjonsrunden. På runden bør du sjekke tilstanden til tak og vegger, både inne og ute. Ingenting er som jevnlig vedlikehold og ettersyn for å forebygge og forhindre problemer. Hus & Bolig har skrevet en hel rekke artikler om dette. Dette er våre 10 tips for en grundig gjennomgang.

Begynn med taket

Taktekking kan være mangt, men uansett hvilken type tekking du har vil det være smart med en tur opp på taket for å sjekke tilstanden. Det er tross alt taket som holder resten tørt. Har du takstein bør du sjekke om snøen har tatt med seg en stein eller to, kanskje har en stein sprukket. Ligger taksteinen riktig? Gjør den ikke det, kan det være en skade på lektene. Sjekk nøye taket under. Har det begynt å gro mose på teglsteinen? Da bør du rense taket, for å unngå å få frostsprengning til neste vinter. Dersom du har takpapp, bør den være hel uten hull eller rifter. Har takshingelen glipper, kan det være at det har kommet fuktighet på undertaket, og at shingelen må skiftes. Med et torvtak må du passe på at det ikke blir lekkasjer. Kommer det vann ned i luftesjiktet og videre ned i veggen kan det det bli svært kostbart. Kanskje trenger du noen råd for vedlikehold av torvtaket? Uansett hvilken type taktekking du har, vær oppmerksom på overganger til arker og utbygg. Se over pipe og pipebeslag og takhatt. Bytt korroderte beslag for å unngå lekkasje. Sjekk også eventuelle snøfangere.

Sjekk takrenner og nedløp

Det er viktig at takvannet har god avrenning og at det ikke er skader på takrenner og nedløp. Det kan ha dannet seg is i rennene i løpet av vinteren og skadet dem. Reparer dem i så fall for å hindre at vann og fukt kommer inn på baksiden av panelet. Fjern alt som har samlet seg opp i rennene slik at vannet kan renne fritt.

Fjern mulig fukt fra grunnmuren

Hvis vann fra nedløpet renner av for nære grunnmuren, vil det være smart å lede det vekk med en ledning. Det minsker fuktbelastningen og øker levetiden på dreneringen, samtidig som at du minsker faren for fuktinntrengning i en eventuell kjeller. Eventuelt kan du vurdere å få tomten til å skrå ut fra sokkelen.

Sjekk fasadene

Dersom kledningen er skitten eller du finner svartsopp, bør du vaske den. Da vil kledningen vare lengre, det vil også overflatebehandlingen. Ikke utsett å male eller beise dersom du ser at veggene trenger et nytt strøk. Har du klatreplanter, busker eller trær som lener seg inntil veggene, kan det by på problemer. De kan både ødelegge materialene og forhindre at treverket tørker. I tillegg blir det lettere for mus og andre skadedyr å finne veien inn. Hold vegetasjonen i sjakk, og sjekk jevnlig veggen.

Sjekk vinduer og dører

Også vinduer, vinduskarmer og vindskier bør sees over. Med en syl kan du lett kontrollere om treverket er friskt eller om det bør byttes. Er vinduene gamle, trenger de kanskje ny kitt. Pass også på at vannbrettene ikke har korrodert. Se til at alle glass er hele, og at låsene fungerer som de skal. Vurder også om du er godt nok sikret mot innbrudd.

Sjekk kjelleren

Vond lukt i kjelleren er et dårlig tegn. Små sorte prikker kan også tyde på fuktinntrengning. Dersom veggene er dårlig isolert kan det også dannes kondens bak møbler og gjenstander som står inntil veggene. Problemet kan løses ved å skape luft bak møblene og trekke dem ut fra veggen.

Når du er ferdig med inspiseringen utvendig, er det tid for en innvendig inspeksjon.

Sjekk under tak

Har du et loft, eller en loftetasje, begynner du der. Alt som ikke ser naturlig ut kan være tegn på skader. Eksempler på dette kan være misfarging, sprekker, bulker i treverket, skitt, små hull, oppspist treverk og fint støv på gulvet. Vær også oppmerksom på knitrelyder. Det kan være stokkmaurangrep. Fint trestøv på gulvet kan være borebilleangrep. Og små hull i planker kan være spor etter stripet borebille. Finner du slike tegn bør du søke hjelp hos en skadedyrekspert.

Se bak møbler som står mot yttervegg

Sjekk for mugg og svartsopp bak møbler og skap som står inntil yttervegger. Dersom veggen er dårlig isolert vil det dannes kondens på veggen bak disse møblene, og står møblene for tett på veggen vil ikke kledningen tørke opp. Problemet kan løses ved å trekke møblene 10 til 15 cm ut fra veggen.

Ventilasjon

Når det er veldig kaldt er det mange som stenger ventilene. Men uten ventilasjon stenger man fuktigheten i bygget inne. Sjekk derfor at alle luker er åpne. Også kjellere er utsatt for sopp og råte, særlig hvis det er dårlig ventilasjon. Har du krypekjeller må du passe på at ventilasjonshullene i grunnmuren er åpne slik at luften kan sirkulere.

Skrubb møblene og vask terrassen

Lagrede trematerialer som er blitt utsatt for fuktighet er svært utsatt for sopp og råte. Dette gjelder for eksempel hagemøbler som har vært lagret under en presenning, i en fuktig bod eller i en rå kjeller gjennom vinteren. Skikkelig rengjøring kan gjøre underverker. Bruk gjerne soppvask. La møblene tørke godt til slutt, og påfør eventuelt et nytt lag beis eller impregneringsmiddel. La også terrassegulvet få en skikkelig runde med rengjøring.

Nå kan sommeren komme!

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer