Slik vedlikeholder du torvtaket

Gå til hovedinnhold

Slik vedlikeholder du torvtaket

Torvtaket er en lite krevende bygningsdel. Setter du av noen timer til vedlikehold, belønner det deg med lang og tro tjeneste.

TORVTAK: Steller du pent med torvtaket vil det vare i mange år. Foto: Dag Erik Kongslie

 

– Et torvtak krever slettes ikke mye vedlikehold, og bruker du to timer på det i året, har du mest sannsynlig gjort nok dersom ikke noe uforutsett oppstår, forteller Jan Dalen, konsulent i Norske Torvtakkonsulenters Forening. Manglende vedlikehold på torvtaket kan føre til mugg og råte, da blir torvtaket mindre pent og det trengs større vedlikeholdsarbeid i ettertid for å rette opp skadene. Er taket lagt riktig og man er flink med vedlikeholdet bør taket holde gjennom hele hyttas levetid. 

Medlemmer i Huseierne får gratis byggteknisk rådgivning over telefon og e-post.

Klippe gresset

– På høsten kan du klippe gresset hvis gresset er langt og tett. Når vinteren kommer kan det være lurt å strø med kalk mot isbrann, for at det skal holde seg godt. Ønsker man et frodig og fint tak vil litt tilførsel av fullgjødsel en gang tidlig i vekstsesongen gi svært gode resultater, men unngå å gjødsle under sterk varme. På våren er det viktig å rake bort dødt løv og mose. Da bør du også fylle groper og frostskader med vedlikeholdstorv. På sommeren bør du slå gresset minst en gang og regner det lite kan du vanne det en sjelden gang, men rikelig. Da har du dekket opp de viktigste vedlikeholdspunktene for torvtaket, forteller Dalen. 

Tradisjonsrikt

Torvtak har lange tradisjoner i Norge. Det gamle torvtaket bestod av never som ble lagt lagvis på bordtaket. Stukken torv fra voll eller eng ble lagt oppå, og hadde som funksjon å holde den vanntette neveren på plass. Dagens moderne bygg krever større sikkerhet. Det er nå utviklet et ekstra robust underlagsbelegg som gir taket full beskyttelse.

Populært

I takt med at antall hytter på fjellet øker, får vi også flere gresskledde tak.

– Rundt 90 prosent av alle hytter som bygges på fjellet i dag anlegges med torvtak. Det er ikke så rart når man tenker på at det ikke koster mer enn 150 kroner per kvadratmeter og at det er estetisk flott å se på. I tillegg står det i mange kommunale reguleringsplaner at det skal være torv på taket i hyttefelt, forteller Dalen.

– Den største fordelen med et torvtak er at det ser veldig flott ut, men det har også en isolasjonseffekt og gir et svalt inneklima om sommeren, sier Dalen.

Torvtak er svært tunge, og krever at hytta er dimensjonert for å bære vekten. Derfor er det ikke gitt at man kan legge torv på en gammel hytte. På nye laftehytter er torvtaket med på å gjøre at hytta synker sammen og ”setter seg” ettersom årene går.

Les også denne artikkelen som gir gode råd når du velger torvtak.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler