Gode råd når du velger torvtak

Gå til hovedinnhold

Gode råd når du velger torvtak

Rundt 90 prosent av alle hytter som bygges i fjellet i dag, anlegges med torvtak. Torv er rimelig, ser flott ut og har god isolasjonseffekt.

Torvtak: Sjekk først om taket er riktig dimensjonert før du legger torv.

På laftede tømmerhytter anbefales torvtak på grunn av tyngden. Da presses laftet sammen og hytta blir tettere. Torvtak har lange tradisjoner i Norge.

Det gamle torvtaket besto av never som ble lagt lagvis på bordtaket. Stukken torv fra voll eller eng ble lagt oppå, og hadde som funksjon å holde den vanntette neveren på plass samt å isolere. I dag finnes det flere alternativer.

Medlemmer i Huseierne får gratis byggteknisk rådgivning over telefon og e-post.

Må være dimensjonert for tyngden

Ettersom torvtak er svært tungt, kreves det at hytta er dimensjonert for å kunne bære vekten. Derfor er det ikke gitt at man kan legge torv på en gammel hytte. Sjekk derfor om hytta er riktig dimensjonert. Å legge torvtak på et bygg som ikke er beregnet for det, kan få fatale konsekvenser. Luftet torvtak, og kompakt torvtak. Illustrasjon Sintef ByggforskLuftet torvtak, og kompakt torvtak. Illustrasjon Sintef Byggforsk

Et sedumtak kan være et alternativ. Det er vesentlig lettere enn et tradisjonelt torvtak, men noe dyrere. Sedum, også kalt bitterbergknapp, er en flerårig, eviggrønn, 5 – 10 cm høy plante som vokser med krypende skudd og danner tette tuer eller matter på murer, steiner og tørr steinrik mark.

Den klarer seg med et tynt lag jord og tåler tørke godt. Noen ganger kan et sedumtak også inneholde mose eller gress. Plantene skifter farge og utseende med årstiden og brukes ofte fordi de er vakre.

Direktoratet for byggkvalitet peker på at sedumtak har en positiv effekt på å oppta nedbør. 30 – 40 prosent av nedbørsmengden vil fordampe i stedet for å renne av taket og eventuelt belaste kommunale avløpsnett.

Isolasjon er påkrevet

Tradisjonelle torvtak har en viss varmeisolerende evne, men på oppvarmede hus og hytter må taket isoleres som andre takkonstruksjoner.

Et varmeisolert tak bygges vanligvis opp med varmeisolering og lufting nederst, undertak (taktro), tettesjikt og torvlag. Man kan ifølge Sintef Byggforsk også velge en kompakt løsning hvor torven legges direkte på varmeisolasjonen.

Da må det brukes trykkfast isolasjon spesielt beregnet til isolering mellom tettesjikt og torv.

Vær nøye med membranen

Det finnes to typer membran å velge mellom – enten et asfaltbasert belegg i kombinasjon med knasteplast, eller et helsveiset plastbelegg.

Det er membranen som holder taket ditt tett. Derfor er det Illustrasjon av luftet torvtak i moderne bindingsverkhus. Illustrasjon Frode Inge Helland / Wikipedia.Illustrasjon av luftet torvtak i moderne bindingsverkhus. Illustrasjon Frode Inge Helland / Wikipedia. viktig at det benyttes membran av god kvalitet, og fremfor alt at den blir lagt riktig av spesialister.

En membran under et torvtak blir utsatt for ekstreme påkjenninger siden taket hele tiden er i bevegelse.

En helsveiset membran er lettere å tilpasse et tak som har oppløft og mange vanskelige punkter, men den har bare ett tettesjikt.

En asfaltbasert membran i kombinasjon med knasteplater er vanskeligere å tilpasse, men gir dobbel sikring.

Bjørkenever legges som regel bare langs takfoten og ved gavlene for å gi huset eller hytta et tradisjonelt utseende. 

Unngå sig

Med torvtak er det en viss fare for sig. Er taket brattere enn 23 grader, bør det legges en form for avlastning. Dette kan gjøres med et rutenett av lekter.

Jo brattere et tak er, desto viktigere er det å ha en god avlastning.

Legg tykt nok torvlag

Du kan i dag velge løsjord i storsekk og bulk, torv i små nettingsekker, skåret torv lagt i flere lag, pressede briketter og diverse andre lokale varianter.

Ifølge Sintef Byggforsk gir grastorv som stikkes og legges på taket det beste resultatet. Stikking av torv kan imidlertid gi stygge sår i naturen som det tar lang tid å lege.

Velger du andre løsninger er det viktig at jorden er av god kvalitet, og at det legges et tykt nok lag. Et absolutt minimum er 15 cm tykkelse, helst bør det være mer.

Jorden eller jordblandingen må også ha et godt innslag av organisk materiale som sikrer at gresset får nok næring og oppfører seg slik et godt torvtak skal gjøre.

Velg riktig frøblanding

Hva slags frøblanding du velger til taket har stor betydning for utseendet. Lavtvoksende og tørkesterke gressarter anbefales, og du bør unngå blandinger med kløver i.

Husk også at dersom du har hytte på fjellet, må du velge gress som tåler klimaet og kan vokse høyt til fjells.

Vedlikehold

Som alle andre tak, må også et torvtak ettersees og vedlikeholdes. Pass på at det ikke blir lekkasjer. Kommer det vann ned i luftesjiktet og videre ned i veggen kan det bli svært kostbart.

Gjødsle gresset en til to ganger i løpet av sommersesongen, så eventuelt inn nytt frø hvis det har blitt frostskader i løpet av vinteren, og slå gresset en gang pr. år.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer