Utleie: Utleier vinner ofte ved konflikt

Gå til hovedinnhold

Utleie: Utleier vinner ofte ved konflikt

Utleier vinner oftest i Husleietvistutvalget, viser en masteroppgave i Eiendomsutvikling- og forvaltning ved NTNU. Årsaken kan være mer kunnskap om utleierett hos utleier.

Utleiere får «ikke medhold» i kun ni prosent av sakene de bringer inn til Husleietvistutvalget, mens leietakere får «ikke medhold» i 39 prosent av sakene, viser resultatene i undersøkelsen.

- Undersøkelsen viser at det er en stor overvekt av utleiere som bringer saker inn, og utleier får fullt medhold i vesentlig større grad enn leietaker gjør, forteller Jannicke Lunde Hesselberg om sine funn.

Hesselberg, som også er daglig leder i ByBroen Bolig i Trondheim, har sett på 334 tvister som ble avgjort i Husleietvistutvalget i Sør- og Nord-Trøndelag i 2013 og 2014. Masteroppgaven hennes hadde som formål å undersøke om det er spesielle faktorer i leieforhold som øker risikoen for at tvister oppstår. Det er ressurskrevende, både økonomisk og tidsmessig å være i konflikt, og derfor mener hun at både utleier og leietaker er tjent med å kjenne til risikofaktorene.

Manglende kunnskap

Noe av årsaken til dette tror hun kan skyldes bedre kunnskap om husleierett hos utleierne.

- Det kan se ut til at leietaker først søker informasjon om lovbestemmelser og rettigheter når problemet eller tvisten oppstår, tror hun.

Skyldig leie og erstatning for ødeleggelser er de sakstypene som hyppigst klages inn. Både utleier og leietaker er tjent med å kjenne til reglene mener Jannnicke Lunde Hesselberg. Foto: PrivatBåde utleier og leietaker er tjent med å kjenne til reglene mener Jannnicke Lunde Hesselberg. Foto: Privat

- Mangelfull vask ved utflytting, skader og manglende eller ødelagte nøkler er forholdene det oftest kreves erstatning for, finner Hesselberg.

Leietakere bør søke informasjon

Hesselberg syntes det var påfallende å finne at utleier er best tjent ved å føre saken sin uten juridisk hjelp.

For leietaker gjelder det motsatte. Hun fant også at tilsvar i en klagesak er viktig. Uten et tilsvar står leietaker svakt.

- Der innklagede part ikke har kommet med tilsvar i saken, er det ingen tilfeller av tapte saker for klager, sier hun.

Viktig med depositumskonto

Utleier vinner oftere frem i saker om skyldig leie og fastsettelse av pris enn ved andre sakstyper. Leietaker på sin side har større sjanse for å vinne frem i saker som dreier seg om depositum.

- Det er i så måte viktig å notere seg at mer enn tre av ti leieforhold opererer med irregulære depositum, sier hun.

Derimot finner hun ikke at typen leiekontrakt, om det er en standardkontrakt eller en egenformulert kontrakt, har noen betydning for om det oppstår konflikt.

- Det er like stor sjanse for å havne i konflikt uavhengig av type kontrakt, derimot vinner utleier oftere frem i saken sin ved bruk av standardkontrakt, avslutter Hesselberg.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer