Monstervepsen tilbake i Norge

Gå til hovedinnhold

Monstervepsen tilbake i Norge

Tenk deg en veps som er dobbelt så stor som vanlig. Det er geithamsen som er tilbake i Norge etter 100 års fravær. Og den trives meget godt i husveggen der du bor.

Det sies at annet hvert år er det «vepseår» som inntreffer i partallsår. Særlig hvis forsommeren er varm, har vepsen hatt gode vilkår. I 2016, som var et plagsomt vepseår, publiserte Hus & Bolig denne artikkelen om hvordan du holder de innpåslitne vepsene unna.

Når forsommeren er varm kan vi forvente en heftig vepsesesong, men nå er det ikke bare vanlig veps vi bør bekymre oss for. Nå har nemlig geithamsen kommet tilbake etter nesten hundre år borte fra norsk fauna.

- Geithamsen er både iøynefallende og fryktinngytende, forteller insektekspert Torstein Kvamme ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Les mer om monsterveps: Vi kaller geithamsen for monsterveps

I tillegg til størrelsen er de rødlige tegningene på hodet, brystet og første del av bakkroppen karakteristiske. Vingene fremstår som brunrøde.

 

Ikke sintere, bare skumlere og vondere

- Geithamsene er rovdyr, men også generalister. De spiser trolig det de kommer over, også andre veps, bier og humler, forteller Kvamme.

Til tross for sin størrelse og det fryktinngytende utseendet er ikke geithamsen spesielt aggressiv. Allikevel er det lurt å holde avstand.

På grunn av størrelsen inneholder geithamsen mer gift enn vanlig veps, som er mindre. Geithamsen forsvarer bolet sitt og blir du først stukket kan det være temmelig smertefullt.

Vær derfor smart om du blir stukket av veps eller i verste fall geithams.

Trives godt i husveggen

Etter å ha vært borte i nesten hundre år dukket Norges største veps plutselig opp igjen i 2007.

De første funnene ble gjort i Eidskog og Trøgstad, men de siste ti årene er arten blitt påvist en rekke steder på begge sider av Oslofjorden og nordover til Hedmark.

- I Norge har geithamsen og alle de andre sosiale vepseartene ettårige samfunn, forteller Kvamme. Det vil si at det kun er dronningene som overvintrer. Alle de andre dør.

Geihamsen bygger gjerne bol inne i hus. Foto:Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 Geihamsen bygger gjerne bol inne i hus. Foto:Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 Dronningene vil primært overvintre i hule stammer, men kan også overvintre på andre egnede steder som for eksempel i husvegger.

De forlater sine overvintringsplasser i første halvdel av mai, og kan sees fram til begynnelsen av juni.

Arbeiderne klekker i juni og juli, og de nye dronningene og hannene i slutten av august. Både dronninger og arbeidere kan sees et stykke utover høsten.

Vepsen regnes som et skadedyr som er plagsomt for mennesker men den gjør ingen skade på hus eller inventar. 

Her får du en oversikt over hvilke skadedyr du absolutt ikke vil ha i hus, og hvilke som ikke gjør noen skade.

Geithamsen er relativt vanlig i de sørlige delene av Skandinavia, men her i landet er den fortsatt ganske sjelden.

I Norge ser arten ut til å foretrekke edelløvskog der den bygger bol i hule trær, men den kan også påtreffes i andre skogtyper.

Det er særlig i Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud man finner kolonier av denne vepsetypen. Geithamsen er oppført i kategorien «Nær truet» på den norske rødlista.

Langt fravær

Mellom 1911 og 2007 ble det ikke gjort noen observasjoner av geithamsen i Norge. 1911 ble karakterisert som et år hvor perioden mai til september var uvanlig tørr og varm.

Ikke ulikt det vi opplevde i 2018.

- Når en art blir sjeldnere vil også observerbarheten gå ned, forklarer insekteksperten.

Det finnes ikke noe bevist for at arten har vært helt borte i den nevnte perioden.

- Fraværet av observasjoner kan skyldes klimafaktorer eller redusert observerbarhet. Det kan også skyldes at ingen har lett etter arten. Det er svært få som leter etter sjeldenheter man antar ikke finnes, sier Kvamme.

En mulig årsak til at geithamsen ikke er observert på nesten 100 år kan være ugunstige klimaforhold. Trolig er det lav sommertemperatur og kort sesong som begrenser arten i Norge.

Høy fuktighet og lav temperatur kan gjøre det vanskelig for geithamsen å finne nok mat.

- Insektenes utbredelsesgrenser er dynamiske. Dersom vi får en periode med endrede klimaforhold vil noen arter ekspandere mens andre vil trekke seg tilbake.

Konkurranse fra andre arter kan også være med å påvirke bildet.

Har du lest deg gjennom hele denne artikkelen er det greit å lese seg opp på hvordan du blir kvitt vepsen i tillegg. Her får du enda en gang gode tips til hvordan du skal holde plageåndene unna. 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer