Støtte til komfyrvakt for eldre

Gå til hovedinnhold

Støtte til komfyrvakt for eldre

Risikoutsatte grupper får støtte til komfyrvakt. Ordningen var på vei bort, men sterke krefter klarte å sørge for videreføring av denne viktige ordningen.

- Dette kan vanskelig karakteriseres som noe annet enn en seier for fornuften, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Av brevet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet fremgår det at de vil videreføre ordningen med støtte til komfyrvakt, blant annet på bakgrunn av informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Derfra har det kommet klar beskjed om at komfyrvakt er et viktig hjelpemiddel mot brann i boliger og særlig for risikoutsatte grupper som eldre og personer med problemer knyttet til rus og psykiatri. Fra tidligere har Hus & bolig skrevet om hvor viktig komfyrvakten er og at den redder liv.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også!

- Vi er mange som har pekt på nettopp dette, og i Brannvernforeningen er vi godt fornøyd med at regjeringen har valgt å snu i denne saken, poengterer Søtorp.


Stor risiko

Ifølge tall fra DSB hadde Brann- og redningsvesenet 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren.

- De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som glemmer eller sovner fra komfyren, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Komfyren er hjemmets største brannkilde og de fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet og ikke tekniske feil ved produktet. Med en komfyrvakt installert, kuttes strømmen til komfyren når det er fare for brann. Komfyrvakten kan dermed redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt sårbare ved brann. Eldre som bor alene har ekstra høy risiko. Dette er de gruppene som defineres som riskogrupper.

- Disse risikoutsatte gruppene kan være vanskelig å nå. Derfor er vi avhengig av at pårørende tar et ekstra ansvar. En komfyrvakt er kanskje den beste gaven man kan gi til sine foreldre eller besteforeldre, sier Daae.

Mange eldre har ikke noe ønske om å flytte på seg, men blir nødt til å bytte hjem den siste tiden av sitt liv fordi boligen de har blir for upraktisk. Noen av problemene finnes det imidlertid gode løsninger på som gjør at man kan bli boende. Komfyrvakt er en av tingene på listen som gjør at eldre kan bli boende i hjemmet sitt lenger.


Holdt på å forsvinne

Tidligere i år ble det bestemt at komfyrvakt ikke lenger skulle være dekket av NAV for disse risikoutsatte gruppene. Etter planen skulle ordningen opphøre 15. mai. Det er åtte år siden det ble et krav om komfyrvakt i nye boliger eller ved rehabilitering og opplegg av ny kurs. I en begrunnelse gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet ble det sagt at komfyrvakt var å anse som en vanlig handelsvare. På vegne av regjeringen kom Arbeids- og sosialdepartementet frem til at komfyrvakt ikke lenger skulle anses som et teknisk hjelpemiddel som kunne dekkes via folketrygden. Forslaget møtte stor motbør fra flere hold.

Rolf Søtorp i Brannvernforeningen mener fornuften til slutt seiret.

- Jeg tror snuoperasjonen skyldes et massivt påtrykk, ikke bare fra DSB og Brannvernforeningen, men nær sagt alle som er opptatt av forebyggende brannvern her i landet.

Søtorp mener at ordningen med støtte til komfyrvakt for risikoutsatte grupper bør videreføres i minst 10 år fremover. Foreløpig videreføres ordningen med to år til, men siste ord er neppe sagt i denne saken.

Lurer du på om du kan ha krav på støtte til komfyrvakt kan du ta kontakt med NAV i din kommune og forhøre deg om hva du har krav på.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Grille på balkongen? Ikke glem sikkerheten!

Les mer

Slik lykkes du med klematis

Les mer