Økt brannfare med el-bil

Gå til hovedinnhold

Økt brannfare med el-bil

Elbilsalget i Norge har eksplodert. Nesten 77 000 elbiler ruller på norske veier. Lading fra vanlig stikkontakt i hjemmet utgjør reell brannfare.

BRANNFARE: Feil lading av elbil utgjør en reell brannfare. Foto: Elbilforeningen
BRANNFARE: Feil lading av elbil utgjør en reell brannfare. Foto: Elbilforeningen

– Lading av elektriske biler kan medføre økt brannfare. Det foregår mye hjemmelading per i dag og hele 92 prosent lader fra vanlige stikkontakter. Det er ikke holdbart. Det er avgjørende at elbileiere bruker egnede kontakter og ladeutstyr for bilen sin, sier NELFOs fagsjef for elektroteknikk Jon-Steinar Hanstad.  

I et samarbeid mellom NELFO, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) og Elbilforeningen har man utarbeidet en ny veileder om elbiler som man kan laste ned på nett. Dette heftet vil være til nytte for de som planlegger, utfører og monterer ladeutstyr for elbiler. Denne veilederen viser de gode og trygge løsningene. Derfor bør installatører og rådgivere lese heftet.

– En vanlig stikkontakt er i utgangspunktet for dårlig. Det tar lang tid å lade, det blir stor belastning over lang tid og det øker brannfaren. Dette er noe av bakgrunnen til hvorfor vi har gått sammen og laget denne veilederen, sier Hanstad.

Mange sameier og borettslag sliter med å bli enige om hvordan man skal fordele kostnadene og egne plasser til elbiler. Slik unngår du krangel om elbil i borettslaget.

Lite, men jevn bruk

For en bolighusholdning er elbilen faktisk en beskjeden forbruker av energi, selv om ladingen av elbilen er noe effektkrevende. For de fleste utgjør elbilen mindre enn 10 prosent av det totale strømforbruket. Effekten elbilen krever under normal lading er heller ikke avskrekkende og kan sammenlignes med en stor varmtvannsbereder. Det er derimot den vedvarende effekten over tid som er en ny og krevende operasjon for elanlegget.  

– Tradisjonelt har en 16A-kurs med stikkontakter aldri fått høy belastning over lang tid, før elbilens inntreden i el-anlegget i de tusen hjem. Mange el-anlegg er ikke dimensjonert for en høy vedvarende belastning, noe som igjen er skummelt og kan medføre varmgang og branntilløp. Det er derfor viktig at man forsikrer seg om at elanlegget holder forskriftsmessig standard, sier generalsekretær Christina Bu i elbilforeningen.  

Innenfor elteknikk regnes det for dårlig fagarbeid å belaste en sikringskurs 100 prosent. Det er og har alltid vært normal praksis å holde seg innenfor 80 prosent utnyttelse, slik at det er sikkerhetsmarginer å gå på. Er det svakhet i el-anlegget, for eksempel i kontakt, koblingsboks eller ledninger vil det spesielt ved høy vedvarende belastning kunne utvikle seg varme. Varme som i verste fall kan medføre brann, eller i beste fall at sikringen slår ut ved overbelastning eller oppvarming.

Har vært tilfeller

– Vi vet at det har vært enkelte tilfeller av brann på grunn av slikt på gamle elbiler. Dagens elbiler har langt flere sikkerhetsordninger som hindrer slike branner sammenliknet med gårsdagens biler. Sannsynligheten for at en brann kan skje er ikke stor, men vi ønsker å være i forkant og informere slik at alle kan gjøre preventive tiltak også fordi det nå ruller vesentlig flere elbiler på norske veier, fortsetter Bu.  

Incentivene fra staten har fungert. Kjøring i kollektivfelt, gratis ladning og finansering av ladestasjonene har lokket over 77 000 nordmenn til å kjøpe elbil. Dette påvirker markedet til installatørene positivt.  

– Etterspørselen etter gode og trygge ladeløsninger vil øke, og da må vi være gode rådgivere og tilby mer enn en minimumsløsning, sier Hanstad i NELFO.  

Eksempelvis vil en Nissan LEAF som har 10A-ladekabel, konstant trekke 2 300 W i mange timer ved tomt batteri. 10A utgjør omtrent 62 prosent av sikringskursen. Den samme bilen med en 16A-ladeledning vil trekke nær 3 700 W. Det vil si at den utnytter 100 prosent av sikringskursen.  

– Har du behov for raskere lading enn hva 10A-ladeledning gir, bør du vurdere anskaffelse av et ladeuttak bergenet for elbil, sier Hanstad.

Skumle skjøteledninger

– Skjøteledniger er vi veldig skeptiske til. Vi ønsker rett og slett ikke at noen skal bruke dette i forbindelse med lading. Dersom det skulle være nødvendig mener vi det kun bør skje i spesielle tilfeller, sier Christina Bu.

Hun mener det da er viktig å sikre at utstyret er av riktig utførelse, at det ikke er skader og at det er dimensjonert for den ladestrømmen som benyttes. Eventuelle skjøteledninger bør ha et tverrsnitt på 2,5 mm², både av hensyn til varmgang og fordi spenningsfall i ledningen fører til dårligere ladning. Ved bruk av skjøteledning og adapter bør man berøringssjekke kontakten for varmgang en til to timer etter ladestart.   

– Hvis kabelsnelle benyttes, er det veldig viktig at hele kabelen trekkes ut av snellen før den benyttes selv om det ikke er behov for hele lengden. Gjenværende kabel på en kabelsnelle vil medføre varmegang ved så store strømmer som vi her snakker om, er rådene fra elbilforeningen. dek@huseierne.no  

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Anbefaler bredere parkeringsplasser

Les mer
Politi, teppe, svindler

Pass opp for teppesvindlere

Les mer