Unngå krangel om elbil i borettslaget

Gå til hovedinnhold

Unngå krangel om elbil i borettslaget

Uenigheten er stor rundt elbiler i borettslag. Hvem som skal betale for ladestasjoner og lading fører til konflikter mange steder.

UNNGÅ LADETRØBBEL: Dialog mellom beboerne er viktig, sier Christina Bu i Elbilforeningen. FOTO:Norsk elbilforening
UNNGÅ LADETRØBBEL: Dialog mellom beboerne er viktig, sier Christina Bu i Elbilforeningen. FOTO:Norsk elbilforening

 


Ifølge Norsk Elbilforening er det mange borettslag og sameier som nekter lading av elbiler i for eksempel felles parkeringsanlegg.  

– Det er en velkjent problemstilling. Vi mener det er et helt unødvendig problem. I stor grad bygger det på uvitenhet om hva elbiler trenger av strøm og hvordan borettslag enkelt kan tilrettelegge, sier generalsekretær i Norsk Elbilforening Christina Bu.  

En elbilist som for eksempel kjører 10 000 km årlig betaler 2 000 kroner for dette hvis all lading foregår hjemme, ifølge forbundets egne tall. Lader man mye andre steder i tillegg blir det neppe mer enn 1 400 kroner. Det kan derfor være greit for elbilisten å betale en rund sum.  

– Årlig kostnad for hjemmelading er sjelden mer enn tilsvarende det å fylle et par bensintanker, sier hun.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Har sagt nei

I Lundsløkka borettslag i Lillestrøm har styret sagt nei til å sette opp ladestasjoner. De har heller ikke lagt til rette for at man skal kunne lade på andre måter.

 – Vi bor i et borettslag fra 1964. Her er det overhodet ikke tatt høyde for å omstille til ladestasjoner. Skal vi kunne ta i bruk lading for elbiler er vi nødt til bygge om store deler av strømnettet, forteller styremedlem og parkeringsansvarlig i borettslaget, Per Christian Babik.

Diskusjonene rundt det å ha elbil har gått i borettslaget i lang tid, men da generalforsamlingen ble avholdt var det ikke den store entusiasmen.  

– Jeg tror nok de som tenkte på å anskaffe elbil ikke lenger har tanker om det. Vi har ikke hatt noe ønske om å være uvillige, men vi ser at det er en del utfordringer som skal løses og det er en ekstra kostnad med å bygge ladestasjoner. Mange synes nok det er urettferdig at fellesskapet skal betale for noe kun enkelte kan dra nytte av, forteller han.

Bruk fornuft

Beregninger gjort av Elbilforeningen knuser en del myter og fordommer om elbil og lading. Blant annet at det er vanskelig å etablere ladeplass for elbil og at strømforbruket er høyt. I mange tilfeller kan man klare seg med en egen strømkurs og en enkel stikkontakt i veggen.  Samtidig har foreningen inntatt et standpunkt om at man bør være litt runde i anslagene. Beløpene blir uansett små. Dersom borettslaget ikke har eller ønsker å montere ladestasjoner deler de gjerne noen tips om hvordan en elbilist kan møte borettslaget sitt, for å unngå konflikt og konfrontasjon.  

– Vær først og fremst ikke for spissfindig eller krevende i samtalene med styret. Det vil uansett bli rimelig for deg. Regnestykket vårt viser at dette ikke er kostbart. Det finnes også mange muligheter for å bygge ladepunkter i eksisterende garasjeanlegg. På våre hjemmesider finner man også en veileder som viser hvordan borettslag kan gå fram, sier Christina Bu.  

Finnes spleiselag

Flere steder i landet har myndighetene også rettet incentiver mot å gjøre det enklere for elbilister. Blant annet har man i både Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune mulighet til å søke om tilskudd for å opprette ladestasjoner.  Beløpet varierer, men på det meste kan man få dekket opp til 75 prosent av kostnadene til å sette opp ladestasjoner.  Tidligere fylkesordfører i Hordaland Mona Hellesnes sa i 2014 til Hus & Bolig at de har som ambisjon å vise vei i klimapolitikken. Da er elbil også en del av den viktige satsningen.  

– Vi har lagt oss på et høyt nivå når det gjelder tilskudd til ladestasjoner. Dette er helt bevisst. Skal vi vise vei, må vi gjøre det skikkelig, sa hun den gangen.  

Fylkestinget har vedtatt at uslipp av klimagasser i Hordaland skal reduseres med 3,9 prosent innen 2020.  

– Dette er en ambisiøs plan, men den er gjennomførbar. Borettslag og sameier kan søke om støtte til opptil 25 000 kr pr ladestasjon, maksimalt 75 prosent av kostnadene for å sette opp ladestasjoner, sa Hellesnes.  

For kommuner er det mulig å få støtte opptil 25 000 kr pr. ladestasjon med to ladeuttak og to tilknyttede parkeringsplasser.  Babik i Lundsløkka borettslag har fått med seg at det finnes løsninger.  

– Vi har tenkt som så at hvis dette blir viktig for flere av beboerne så er de velkomne i styret. Vi har i tillegg plassutfordninger i vårt borettslag. Det er få parkeringsplasser og disse gis ut etter ansiennitetsprinsippet. Det vil være trøblete å reservere plasser for enkelte, bare fordi de har kjøpt rett type bil, sier han.  

– Da vi sjekket opp hvordan tilskuddsordningen kunne fungere for oss var allikevel midlene brukt opp. Det er førstemann til mølla i kommunene, men når det eventuelt blir aktuelt skal vi klare å få søkt til tidlig nok for å få tilskudd, sier han.

Lad ikke gratis

Norsk Elbilforening jobber for å bidra til at flere borettslag og sameier tilrettelegger for ladeplass til sine beboere. Christina Bu er tydelig på at det ikke trenger å herske noen som helst konflikt i et borettslag eller sameie rundt lading av elbiler. Bu mener at elbileiere bør være tidlig ute med å tilby seg å betale.  

– Det er for det første ikke et strøm-sluk. Dessuten må alle som skaffer seg elbil også forstå at man ikke kan ta seg til rette med å lade gratis på fellesskapets bekostning. Elbilforeningen har utarbeidet et regnestykke som på en romslig måte gir en pekepinn på hva en elbileier kan betale i ekstra strømutgifter dersom ladingen for det meste foregår i hjemmet. Ta kontakt med styret ditt og si at du har elbil. Legg frem forslag om hva du skal betale. Dialog hindrer irritasjon og konflikt, avslutter Bu. dek@huseierne.no 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer