Energirådgivning gir smart oppussing

Gå til hovedinnhold

Energirådgivning gir smart oppussing

Har du en eldre bolig, eller planlegger å kjøpe? Sjekk om din kommune tilbyr gratis energirådgivning.

Mange kommuner tilbyr gratis energirådgivning til sine innbyggere i korte perioder. I Asker og Bærum tilbyr kommunen gratis rådgivning til sine innbyggere hele året som et viktig klima- og miljøtiltak

Gammel boligmasse

Halve boligmassen i Norge er hus fra 70-tallet og tidligere, og mange hus trenger oppgradering for å bli mer energieffektive. En helt fersk rapport fra Sintef Byggforsk i samarbeid med Asker kommune viser at gratis energirådgivning virker positivt, men understreker at det er viktig å komme inn tidlig i prosessen, helst før man flytter inn i den nykjøpte boligen.

- Energirådgivning kan gi boligkjøpere den bestillerkompetansen de trenger når de planlegger oppgradering av boligen og skal bestille håndverker, sier energirådgiver i Energiportalen AS, Bjørge Sandberg-Kristoffersen.

Selv har han, sammen med kona, gjort enkle, men effektive grep for å få en komfort de trives med i deres bolig Villa Dammen. Huset fra 1936 var særegent, men planen var å etterisolere vegger og skifte vinduer. Etter gode, og interessante samtaler med kyndige venner skjønte de at dette ville endre det som gjorde at de syntes huset var vakkert. Hvordan legge til rette for økt komfort og energieffektivisering når fasadene ikke skal endres?

- Etter å ha tenkt oss godt om, fant vi ut at vi skulle isolere gulvet ned mot kjelleren, blåseisolere på loftet, tette alle overganger i huset og ha tetningslister på vinduene, forteller han.

I tillegg fikk de plassbygget en ovn med teglstein, en masseovn, som primærkilde for oppvarming og som også varmer opp husets vann. En gråvannsvarmegjenvinner fører varmt dusjvann i rør til forvarming av kaldt vann til berederen. 

- Det finnes ikke noen standard oppskrift på hvordan man best skal energieffektivisere en bolig, fordi byggetradisjonene er forskjellige alt etter byggeår. Derfor er personlig energirådgivning verdifull, sier han.

Sintefs rapport viser også at boligeiere setter pris på å få nøytrale råd fra en som ikke tjener penger på valgene de tar. Etter et hjemmebesøk med intervju av boligeieren, vil energirådgiveren utarbeide en rapport som gjør huseierne i stand til å vurdere hvilke tiltak som vil være mest effektive når de skal avtale arbeid med en håndverker. Det vil også gi huseiere anledning til bedre å planlegge kostnadene som utbedringene vil føre med seg.

Foregangskommune

Asker har tilbudt denne tjenesten i 10 år.

- Kommunestyret satte ned et klimapanel og laget en energi- og klimaplan i 2007, forteller energirådgiver i Asker kommune, Dag Arne Høystad.

I dag får alle nye innbyggere et brev fra ordføreren hvor de blir tilbudt slik rådgivning. I tillegg baserer de seg på «naboeffekten» hvor venner eller familie bringer informasjonen videre.

- Vi holder også informasjonsmøter, men bruker ellers ikke penger på markedsføring, forteller han.

Per i dag har kommunen vært på besøk i 1000 boliger, og Høystad tror det fortsatt er 10 000 andre aktuelle boliger å besøke.

- Gevinsten er at en stor andel av de vi har besøkt har gjort tiltak, i tillegg er denne tjenesten oppfattet som veldig positiv av innbyggerne, noe som igjen gir oss mye goodwill, avslutter han.

Mange ønsker tilbudet

I forbindelse med utarbeidelse av klimastrategi for Bærum kommune var gratis energirådgivning, både nettbasert og hjemmebesøk, ett av flere tiltak i handlingsplanen for å få mer energieffektive boliger, forteller klimarådgiver Anne Kristin Feltman i Bærum kommune.

Bærum kommune som startet opp tilbudet i høst, erfarer at mange boligeiere er interessert. Energirådgivningen er også knyttet opp til kommunens tilskuddsordninger. Rådgiverne vil kunne veilede i forhold til ENOVA-støtte og tilskudd fra Bærum kommune.

- På noen få måneder er det gjennomført rundt 70 befaringer uten at ordningen har vært markedsført, forteller hun.

De vet at Asker har en slik ordning og at erfaring med hjemmebesøk kan være at flere faktisk velger å gjennomføre tiltak i boligen sin for å redusere energibruken.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer