Norske boliger trenger oppussing

Gå til hovedinnhold

Norske boliger trenger oppussing

Selv om norske husholdninger bruker rundt 80 milliarder kroner på oppussing av hjemmet i året advarer allikevel forsikringsbransjen om at dette ikke er nok.

I tillegg til oppussing av private boliger for 80 milliarder kommer det ti milliarder kroner som skal brukes på å pusse opp private hytter. 

- Mest penger brukes når både innvendig og utvendig oppussing gjennomføres, i gjennomsnitt går det 133 000 kroner på dette. De utvendige arbeidene er de minst kostbare, med en prislapp på 40 000 kroner i snitt. Setter man i gang innvendig går det i snitt 55 000 kroner, sier Erik Horgmo i Prognosesenteret.

Det betyr at hver husstand som utfører oppussing i snitt bruker snaut 73 000 kroner hver.
Samtidig mener forsikringsbransjen at dette ikke er nok. Ifølge tall fra forsikringsselskapet If vil det koste mer enn 170 milliarder kroner bare å bli kvitt potensielt kostbare feil på bad, drenering, tak og avløp.

Ikke bra

- Det er ille å se hvor dårlig teknisk stand mange boliger er i. Det kan se ut som om det er mer populært å bruke penger på ny terrasseplatting enn å ruste opp et bad eller ordne med drenering. Rent økonomisk er dette en uklok prioritering. Jevnlig vedlikehold er det beste. Boligen er vår største investering, og det kan bli svært dyrt ikke å ta vare på den, sier Jann O. Brevig, ansvarlig for If Boligsjekk hos forsikringsselskapet.

Boligsjekken er en grundig, teknisk og uavhengig gjennomgang av mer enn 70.000 norske boliger som avslører vedlikeholdsbehovet på den norske boligmassen. Med stadig økende utfordringer knyttet til klimaendringer, blir det enda mer viktig med godt vedlikehold fremover.

- Jeg tror dette gir et godt bilde av den tekniske standen til boligmassen i Norge. 70.000 sjekkede boliger over hele landet gir et godt grunnlag for vår oversikt. Husk at dette vedlikeholdsetterslepet bare gjelder for skader og vedlikeholdsbehov på bad, drenering, loft, tak og avløp. Dette er gjerne de skadene det er dyrest å få gjort noe med, sier Roy Malmo Nilsen fra Anticimex, som utfører boligsjekken for forsikringsselskapet.

Tviler på tallene

Daglig leder i Mycoteam, Kolbjørn Mohn-Jensen er enig i at det kan være et etterslep på utbedring av norske boliger, men tviler på at tallet er så høyt som forsikringsselskapene skal ha det til.

- Jeg føler at dette kommer fra noen som passer på sin egen pengebinge. De vil helst ikke få en regning på skader som kanskje kunne vært unngått. Men, det er ikke gitt at det skjer skader i disse boligene det er snakk om i statistikken, sier han.

Ifølge Mohn-Jensen handler det litt om å leve med det man har. Mycoteam er en spisskompetansebedrift innen råtesopp, inneklima, muggsopp, fuktproblematikk i boliger og lever av å taksere skader på boliger.

- Det vil jo alltid være rom for å forbedre boligen sin. Oppgraderinger er bra, for å sikre seg mot at ting skal skje, men i realiteten har ikke folk disse pengene. Og stort sett så kan man leve fint med de skavankene man har på huset inntil man eventuelt skal selge. I de aller fleste tilfeller fungerer ting veldig bra selv om alt ikke er ny standard. Når man skal selge stiller det seg annerledes, for å overlater du huset med feil til andre. Da vil det bety mye mer, sier Mohn-Jensen.

Ifølge Ifs boligsjekk fordeler vedlikeholdsetterslepet seg slik:

· Tre prosent, eller rundt 50.000 bad, er i så dårlig stand at det trengs umiddelbare utbedringstiltak. Nesten 85 prosent av de sjekkede badene fikk tilstandsgrad 2, noe som betyr at det er skader og nødvendige vedlikeholdsbehov som må utbedres, uten at det ennå er oppstått en direkte funksjonssvikt. For skader og vedlikeholdsbehov av type tilstandsgrad 2 har vi beregnet disse til en tredjedel av en totalskade.
Totale utbedringskostnader for norske bad er på rundt 110 milliarder kroner.

· Hver femte bolig som er undersøkt hadde feil og vedlikeholdsbehov ved dreneringen. En gjennomsnittlig dreneringsskade koster det fra 50.000 kroner til over 150.000 kroner å utbedre.
If og Anticimex anslår at det samlede vedlikeholdsetterslepet her ligger i overkant av 18 milliarder kroner.

· Hver fjerde bolig hadde feil og vedlikeholdsbehov knyttet til tak. Skader i tak fører i mange tilfeller til at du både må skifte undertak, sløyfer og lekter. Det kommer fort på rundt 250.000 kroner. De mildere, ikke akutte skadene kan beløpe seg ned mot en tredjedel av dette, eller rundt 60.000 kroner.
Samlet anslår If og Anticimex at vedlikeholdsbehovet for tak i den norske boligmassen ligger på rundt 38 milliarder kroner.

· Dårlige renner, avløp og beslag gir høyere fuktbelastning på materialer, konstruksjoner og i verste fall lekkasjer inne i boligen. Statistikk fra If Boligsjekk viser at mer enn hver åttende norske boliger, eller 13 prosent har feil på dette punktet som krever utbedring innen rimelig tid. Snittkostnaden på en slik utbedring ligger mellom 25.000 kroner og 75.000 kroner - avhengig av alvorlighetsgraden.
If og Anticimex anslår at det vil koste i overkant av 5,8 milliarder kroner å utbedre dette.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer