Slik sparer du skatt før nyttår

Gå til hovedinnhold

Slik sparer du skatt før nyttår

Sitter du i desember og lurer på om det er noen skattegrep du burde gjøre? Bruk den siste tiden av 2016 til å sjekke disse små tipsene.

Et smart tips som alltid går igjen er for eksempel BSU-sparing som i seg selv er en meget god spareordning for ungdom. Sørg for å fylle opp BSU-kontoen. Du kan spare inntil 25 000 kroner i året, noe som gir deg 5000 kroner mindre i skatt.

- Dette er et klassisk tips før nyttår, men det man ofte glemmer er at det er et godt tips umiddelbart etter nyttår også. Prøv nemlig å fylle opp så tidlig som mulig neste år – da får du også med deg den gode renta som følger BSU-sparing gjennom hele året, forteller advokat Øistein Olsen Krokmoen i Huseiernes Landsforbund

Se over formuen

Det er lurt å se over hva du har av formue og hva du kan bli nødt til å skatte av.

- Ligningsformuen din settes til nettoformuen din ved årsskiftet, altså 1. januar. Her er det flere ting du kan gjøre for å få ligningsformuen så lav som mulig, og på den måten få lavest mulig formueskatt. Faktisk kan du være så heldig at du får ligningsformuen under bunnfradraget (som for tiden er 1,4 millioner kroner) – da blir det ingen formueskatt, sier Krokmoen.

Du kan for det første dele ut arv eller gaver til familie. Nå kan man gjøre dette uten at det påløper arveavgift.

- Et annet moment er at dersom du eier to eller flere boliger, kan du kanskje også være litt gal og vurdere om du skal bytte hjem. Primærboligen din, altså den boligen du bor i og har registrert bostedsadresse på ved årsskiftet, verdsettes til 25 prosent av reell verdi. Andre boliger du eier, det som kalles sekundærboliger, verdsettes til 80 prosent av reell verdi. Dette medfører at bundet kapital i primærboligen gir en lavere ligningsformue, selv om den reelle formuen er langt høyere. Du kan derfor spare skatt ved å flytte til den boligen som er mest verdt. Da inngår kun 25 prosent av denne verdien i ligningsformuen din, tipser Krokmoen.

Har du kontroll over skattereglene ved utleie? Hvis leieinntekten din er skattepliktig, er det mye å spare på å kreve fradrag for alle kostnader som knytter seg til utleien. Fristen for å kreve fradrag er ikke før i april, men du bør allerede nå sørge for at alle kostnader er ført og at bilagene fra 2016 er tatt vare på.

Flere nyttige grep

Advokat Bård Erlend Hansen i SBF Skatteadvokater ramser opp en kjapp liste som du bør se over dersom du ønsker å spare litt penger før kalenderen viser 2017.

1) Kjøp av private tjenester: Du kan i 2016 betale privatpersoner inntil 6.000 kroner skattefritt for mindre tjenester i tilknytning til ditt hjem eller din fritidsbolig. Har du for eksempel avtalt med naboen at han skal skifte ut kjøkkeninnredningen på hytta, kan det være lurt å starte arbeidet i år. Han vil da kunne motta 6.000 kroner skattefritt i 2016, sluttføre arbeidet og motta inntil 6.000 kroner skattefritt i 2017.

2) Spar formuesskatt ved å gi forskudd på arv: Dersom du har netto formue som overstiger fribeløpet, kan du redusere formuesskatten ved å gi barna forskudd på arv. Barna må være 17 år, hvis ikke lignes de uansett sammen med foreldrene.

3) Kjøp av driftsmidler – avskrivning: Er du næringsdrivende skal driftsmidler (maskiner, datautstyr, møbler osv.) med kostpris over 15.000 kroner avskrives. Har du konkrete investeringsplaner er det derfor lurt å investere sent på året da avskrivningsbeløpet blir like stort uansett når på året du har investert.

4) Realisere aksjer eller fond?  Etter nyttår går skatten på aksjegevinster opp, og dersom du har aksjer med gevinst du vurderer å selge uansett, vil det være gunstig å selge før nyttår.

5) Dersom du skal selge aksjer med tap før nyttår bør du gjøre et nøye regnestykke. Etter nyttår blir fradraget på grunn av tapet høyere enn det var i 2016. Normalt sett vil det derfor lønne seg å avvente og selge over nyttår.

6) Skatten på aksjeutbytte øker i 2017, så dersom du har utbyttegrunnlag i selskapet kan det lønne seg å beslutte utbytte før nyttår. Dersom du i tillegg beslutter at utbetaling av utbyttet forfaller først til neste år, har dette ikke formueseffekt for deg før til neste år igjen – ikke forfalt utbytte regnes ikke som formue for aksjonæren.

7) Utsett utbetalinger til 2017: Hvis du i 2016 passerer grensene for trinnskatt 3 og 4 (toppskatt) og forventer lavere inntekt i 2017, kan det lønne seg å forskyve utbetalingstidspunktet til over nyttår. Dette kan være aktuelt hvis du har bonus, provisjoner eller overtidsgodtgjørelse til gode.

-  Hvert eneste år prøver noen å lure Skatteetaten ved å ta ut store pengebeløp fra bankkonto. forholdsvis kort tid før jul og sette inn pengene kort tid etter nyttår. Det er et ganske dårlig triks, sannsynligheten for at du blir oppdaget er ganske stor og du risikerer tilleggsskatt, avslutter Hansen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer