Pass opp for ulovlige pokerklubber

Gå til hovedinnhold

Pass opp for ulovlige pokerklubber

Politiet har den siste tiden slått til mot en rekke ulovlige pokerklubber i Oslo. Utleiere som huser slike klubber risikerer å bli siktet for medvirkning.

Hus & Bolig har tidligere skrevet om utleiere som risikerer streng straff hvis de leier ut lokale til prostituerte. De kan bli rammet av den såkalte hallikparagrafen i straffeloven. Men norsk straffelov rammer også dem som medvirker til illegalt pokerspill ved å stille lokaler til disposisjon, hevder Oslo-politiet. Det gjelder enten man gjør dette bevisst, eller om man burde ha forstått at det er en ulovlig pokerklubb som er leietager.

Lovlig poker

Private pokerlag ble lovlig i 2015. For at spillet skal være lovlig må spillerne være i nær omgangskrets, spillet må foregå i det private hjem og ikke ha et organisert profesjonelt preg. Antall deltagere kan ikke overstige ti personer. Totalt innskudd pr. spiller er 1 000 kroner, og den maksimale premien pr. sammenkomst må ikke overstige 10 000 kroner. Aldersgrensen er 18 år. Alle former for poker med innsats som ikke er innenfor dette regelverket er ulovlig med mindre man deltar i NM i turneringspoker.

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis!

Straffeansvarlig

I Huseiernes kontrakter er det presisert at avtalen kan heves hvis det er prostitusjon i boligen man leier ut.

 – Vår presisering om prostitusjon i kontrakten kom fordi utleiers ansvar ble skjerpet i straffeloven i 1995, forklarer advokat Karianne Listerud Lund.

– Utleier gjøres direkte straffeansvarlig.

Listerud Lund har ikke funnet noen lignende regel om poker.

 – Det finnes altså ikke en lovhjemmel som holder utleier direkte ansvarlig ved ulovlig virksomhet i leieobjektet. Men hvis det er et forhold utleier kjente til, vil man kunne bli straffet for medvirkning. Strafferammen for ulovlig lotterivirksomhet, som poker defineres som, er bøter eller fengsel i ett år, eventuelt tre år hvis overtredelsen er grov.

Råder utleier til å melde fra

Har du mistanke om at det foregår ulovlig pokerspill, bør du melde fra til politiet slik at de kan undersøke videre, råder Huseiernes Landsforbund. Tips kan også rettes til Lotteritilsynet, som lover at alle tips blir behandlet anonymt.

– Det er ikke opplagt at det er brudd på kontrakten vår eller på husleieloven selv om man mistenker straffbare forhold, og derfor er det ikke nødvendigvis grunnlag for oppsigelse. Men har det for eksempel vært mye støy og stor trafikk som medfører naboklager, kan det være oppsigelsesgrunn. Viser det seg å være en profesjonell pokerklubb vil det foregå næringsvirksomhet i lokalene, og da vil det være brudd på vår husleiekontrakt som sier at leieforholdet skal brukes til boligformål, sier Listerud Lund.

For å kunne heve kontrakten må det foreligge vesentlig mislighold. Da må det være klargjort at det foregår ulovlig virksomhet i leiligheten, påpeker advokaten.

– Utleier vil vanligvis ikke få noe ansvar selv om for eksempel leietaker bryter straffeloven eller andre lover. Det har for eksempel vært flere tilfeller der leietaker har brukt narkotika i leieobjektet uten at det har vært saklig grunn til oppsigelse så lenge leietaker ikke har andre forhold som bryter kontrakten eller husleieloven, sier Karianne Listerud Lund. 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer