Når du kjøper på prospekt eller bygger

Gå til hovedinnhold

Når du kjøper på prospekt eller bygger

Faren ligger i å ikke vite hvilke rettigheter du har, sier Huseiernes distriktsleder på Sunnmøre og advokat Are Opdahl.

- Konsekvensene kan bli at du taper penger, tid og krefter. Noen opplever til og med samlivsbrudd i en vanskelig og krevende prosess, sier han.

God kontrakt

Det første man må være påpasselig med er kontrakten med entreprenør.

- Husk at datoen for ferdigstillelse bør være konkret. Skal boligen ferdigstilles til jul, så bør man vite hvilket år! Blir datoen for ferdigstillelse satt med kalenderdager, må man huske at ferier og helligdager skal trekkes fra, presiserer han.

Dato for ferdigstillelse er viktig fordi den har betydning for beregning av eventuell forsinkelse og dagmulkt. Når kontrakten er ferdig utfylt, er det viktig å lese den grundig, og sjekke at prisen er riktig.

Medlemmer i Huseierne får gratis juridisk rådgivning om bolig og eiendom.

Ny bolig = bustadoppføringslova

Når man kjøper ny bolig, er det bustadoppføringslova man må forholde seg til. Bustadoppføringslova gjelder avtale mellom forbrukere og yrkesutøvere om oppføring av ny eierbolig. Det omfatter eneboliger og boliger i sameie og borettslag (leiligheter), samt fritidsboliger. Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av brukte boliger, eller boliger som er ferdig oppført når du kjøper.

De viktigste punktene i loven:

•  Avtale: Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er dårligere for forbruker enn det som følger av loven.

•  Garanti: Entreprenøren skal stille garanti dersom vederlaget overstiger 2G (i underkant av 200 000 kroner per 1. mai 2019)

•  Forskudd: Gjelder bare dersom verdien av arbeid som er utført ikke tilsvarer betalt beløp.

•  Under arbeid: Entreprenøren skal overholde frister som er avtalt for overtagelse.

•  Endringer og tilleggsarbeid: Forbruker kan kreve tilleggsarbeid dersom dette ikke fører til ulemper, og ikke overstiger vederlaget med mer enn 15 prosent.

•  Justering for endringer og tilleggsarbeid: Partene kan kreve justering av vederlaget dersom det følger av opprinnelig avtale eller tilleggsavtale, eller dersom krav på tillegg eller fradrag er fremsatt i forbindelse med kravet, og den andre parten måtte skjønne at dette ville føre til et slikt krav.

•  Frarådingsplikt: Entreprenøren har frarådingsplikt dersom han ser at forbruker ikke er tjent med å få arbeidet utført etter avtalen.

•  Forsinkelse: Ytelsen er forsinket dersom overtagelse ikke kan skje etter fastsatt frist.

•  Tilleggsfrist: Kan kreves dersom endringer eller tilleggsarbeid forsinker arbeidet, arbeidet blir forsinket på grunn av omstendigheter forbruker står for, eller det oppstår en hindring utenfor entreprenørens kontroll.

•  Dagmulkt: Kan kreves dersom overtagelse ikke skjer på avtalt dato.

•  Overtagelse: Overtagelse skjer ved overtagelsesforretning.

•  Overtagelsesforretning: Risiko overføres fra entreprenør til forbruker, reklamasjonsfristene begynner å løpe, dagmulkt stanses, gir entreprenøren anledning til å kreve sluttoppgjør.

•  Tilbakeholdelsesrett: Forbruker har anledning til å holde tilbake så mye av vederlaget som er nødvendig for å sikre et mangelskrav.

•  Reklamasjon: Forbruker mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke er gitt melding til entreprenør innen rimelig tid.

I denne serien på tre deler, kan du lese om typiske problemer som oppstår når du kjøper nytt eller skal bygge.

Julia Nybø Huhndorf (24) og Ole Martin Giske Molvær (23) i Ålesund trodde kjøp av ny bolig var som ethvert annet kjøp.

Småbarnsfamilien i Bergen skulle flytte inn i nytt hus i november 2017, men har ennå ikke fått midlertidig brukstillatelse. Therese P. Eide (38), og Tom Kristian Berge Larsen (34) måtte ta saken til retten.

Bustadoppføringslova beskytter deg som kjøper, men vet du ikke hva du har krav på kan du bli rundlurt.

kgd@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer