Bygge bolig: Kjenn dine rettigheter

Gå til hovedinnhold

Bygge bolig: Kjenn dine rettigheter

Julia Nybø Huhndorf (24) og Ole Martin Giske Molvær (23) i Ålesund trodde kjøp av ny bolig var som ethvert annet kjøp.

- Da vi signerte kontrakten i januar 2017, var det spesifisert at boligen skulle være ferdigstilt i løpet av 365 kalenderdager fra igangsettelse, sier Ole Martin Giske Molvær.

Medlemmer i Huseierne får gratis juridisk rådgivning om bolig og eiendom.

Rykter ga mistanke

Igangsettelsestillatelsen ble gitt i løpet av sommeren, slik at boligen kunne forventes levert i løpet av august i 2018. Slik ble det ikke. Den første spaden i jorda kom ikke, og paret purret flere ganger uten hell.

Distriktsleder i Huseierne på Sunnmøre og advokat Are Opdahl, mener at det er lett å bli lurt av useriøse entreprenører: Foto: Kari Gjertrud Dølgaard.

- Vi hørte rykter på byen om dette firmaet. Det ble sagt at de ikke betalte underleverandørene sine blant annet, og etter hvert ønsket vi å gå ut av kontrakten, men fikk da beskjed om at vi måtte betale fem prosent av totalbeløpet for å bli frisatt, forteller Molvær.

Klausulen sto i den signerte kontrakten. Entreprenøren ville at paret skulle la et annet selskap ta over kontrakten for oppføring i samme område, og mente at det var godt nok. Da kontaktet de advokat. 

- Jeg fikk se kontrakten, og så at det ikke var stilt garanti, sier distriktsleder for Huseierne på Sunnmøre og advokat Are Opdahl.

Han svarte entreprenøren på vegne av sine klienter, og påpekte at de ikke hadde stilt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Da snudde entreprenøren, og tilbød å droppe kravet.

Medlemmer i Huseierne får gratis juridisk rådgivning om bolig og eiendom.

Ble blendet

- Jeg er elektriker og arbeider for mange av disse entreprenørene, så jeg har egentlig god innsikt i hvem som er seriøse, men jeg ble litt blendet av at denne entreprenøren hadde et stort navn, og at alt virket veldig profesjonelt på møter. De hadde et fint lokale, og jeg hadde egentlig ingen grunn til å tvile på at de skulle klare å gjennomføre prosjektet, mener Molvær.

Julia Nybø Huhndorf og Ole Martin Giske Molvær vet nå hva de skal være påpasselige med neste gang de skal kjøpe bolig. Foto: Marius Simensen

Paret hadde forsøkt å sjekke ut entreprenørens økonomiske situasjon, men fikk ingen opplysninger.

- Jeg spurte banken, men de kunne ikke si noe. Så vi fikk egentlig aldri vite at det sto dårlig til med firmaet før sent ute i prosessen, forteller han.

Det som egentlig felte entreprenøren, var at han ikke hadde stilt noen garanti.

- Vi visste faktisk ikke om bustadoppføringslova § 12 som stiller krav om garanti fra entreprenøren, fortsetter Molvær.

Ville heller eie enn å leie

Huhndorf og Molvær syntes det hørtes trygt ut å kjøpe nytt. De er unge, men har begge fast jobb, og en økonomi som kunne tåle et banklån.

- Vi har fast inntekt, og da er det naturlig å eie. Det er selvfølgelig en risiko, men er alt i orden så er det greit, synes han.

Paret hadde forestilt seg at å kjøpe bolig ville gi dem det som var avtalt og det de betalte for, men oppdaget at det kunne være det stikk motsatte.

- Vi tenkte aldri på at det fantes et lovverk som bustadoppføringslova. Etter å ha gått gjennom kontrakten i ettertid, så ser jeg jo at den ikke er god nok, sier Molvær.

Fikk hjelp

Etter en runde med advokat endte paret opp med å få erstatning.

- Vi fikk rundt 100 000 kroner i erstatning, forteller Molvær.

Det unge paret er enn så lenge fornøyde med den lyse og romslige leiligheten de erstattet nybyggerdrømmen med. Foto: Marius Simensen

De har lært mye gjennom prosessen de nå er ferdig med, synes det tross alt har vært nyttig, og vet hva de skal være påpasselige med neste gang.

- Vi hadde veldig flaks, og kom godt ut av det. Heldigvis hadde vi Huseierne og advokat Opdahl som hjalp oss. Jeg har jo skjønt at hvis vi skulle ha tatt saken og forhandlet selv, hadde det ikke gått. Når du ser hvor flink entreprenøren har vært til å vri og vrenge på ting, så tror jeg at vi raskt hadde mistet motet. Så å kunne ha noen som vet hva man har krav på, er viktig. Det kunne ha gått galt om vi betalte de 10 prosentene før igangsettelse og tapt alt da entreprenøren gikk konkurs, sier han.

Les også del 2 i serien om kjøpers rettigheter ifølge bustadoppføringslova.

Endte opp med leilighet

Nå har paret kjøpt en tre år gammel leilighet, og synes det er en god erstatning. De har fortsatt to år igjen på reklamasjonsfristen, og vet at de første feil og mangler ble funnet av de forrige eierne.

Paret fikk i etterkant vite at entreprenørens advokat også var megler for parets kontrakt, samtidig som han satt som styreleder hos entreprenøren.

- Han hadde så mange hatter at han ikke kom seg inn i bilen, avslutter Opdahl. kgd@huseierne.no

Fakta: Kjenn din rettigheter

Faren ligger i ikke å vite hvilke rettigheter du har, sier Huseiernes distriktsleder på Sunnmøre og advokat Are Opdahl.

Når man kjøper ny bolig, er det bustadoppføringslova man må forholde seg til. Bustadoppføringslova gjelder avtale mellom forbrukere og yrkesutøvere om oppføring av ny eierbolig. Det omfatter eneboliger og boliger i sameie og borettslag, samt fritidsboliger.

•  Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av brukte boliger.

Bustadoppføringslova i stikkordsform

Disse punktene i bustadsoppføringslova bør du kjenne til

•  Avtale: Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er dårlig-ere for forbruker enn det som følger av loven.

•  Garanti: Entreprenøren skal stille garanti dersom vederlaget overstiger 2G.

•  Forskudd: Gjelder bare dersom verdien av arbeid som er utført ikke tilsvarer betalt beløp.

•  Under arbeid: Entreprenøren skal overholde frister som er avtalt for overtagelse.

•  Endringer og tilleggsarbeid: Forbruker kan kreve tilleggsarbeid dersom dette ikke fører til ulemper, og ikke overstiger vederlaget med mer enn 15 prosent.

•  Justering for endringer og tilleggsarbeid: Partene kan kreve justering av vederlaget dersom det følger av opprinnelig avtale eller tilleggsavtale, eller dersom krav på tillegg eller fradrag er fremsatt i forbindelse med kravet, og den andre parten måtte skjønne at dette ville føre til et slikt krav.

•  Frarådingsplikt: Entreprenøren har frarådingsplikt dersom han ser at forbruker ikke er tjent med å få arbeidet utført etter avtalen.

•  Forsinkelse: Ytelsen er forsinket dersom overtagelse ikke kan skje etter fastsatt frist.

•  Tilleggsfrist: Kan kreves dersom endringer eller tilleggsarbeid forsinker arbeidet, arbeidet blir forsinket på grunn av omstendigheter forbruker står for, eller det oppstår en hindring utenfor entreprenørens kontroll.

•  Dagmulkt: Kan kreves dersom overtagelse ikke skjer på avtalt dato.

•  Overtagelse: Overtagelse skjer ved overtagelsesforretning.

•  Overtagelsesforretning: Risiko overføres fra entreprenør til forbruker, reklamasjonsfristene begynner å løpe, dagmulkt stanses, gir entreprenøren anledning til å kreve sluttoppgjør.

•  Tilbakeholdelsesrett: Forbruker har anledning til å holde tilbake så mye av vederlaget som er nødvendig for å sikre et mangelskrav.

•  Reklamasjon: Forbruker mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke er gitt melding til entreprenør innen rimelig tid.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer