Nybyggerhelvetet

Gå til hovedinnhold

Nybyggerhelvetet

I Bergen står Therese P. Eide (38), og Tom Kristian Berge Larsen (34) midt i et nybyggerhelvete. Småbarnsfamilien skulle flytte inn i nytt hus i november 2017, men har ennå ikke fått midlertidig brukstillatelse. De måtte ta saken til retten.

Huset på tre etasjer som de hadde bestilt, og som skulle leveres for ett og et halvt år siden, har fortsatt ikke brukstillatelse.

Medlemmer i Huseierne får gratis juridisk rådgivning om bolig og eiendom.

En umulig situasjon

- Vi er en småbarnsfamilie med tre små barn fra 6 år til 8 måneder. Da vi skulle ha overtatt huset så var jeg gravid og hadde to barn i barnehage, forteller Eide.

Småbarnsfamilien sto uten bosted da de ikke kunne flytte inn i sitt nybygde hus. Foto: Paul S. Amundsen

De hadde solgt sin gamle bolig i november 2017, og gledet seg til å flytte inn i ny bolig før jul. Da de ble kalt inn til overtagelse i oktober, forsøkte entreprenøren å få dem til å overta uten brukstillatelse, samsvarserklæringer eller FDV-dokumenter. Løsningen ble at de måtte dele seg og flytte inn hos respektive foreldre. Hun var gravid med tredjemann, trøtt og hadde kraftig bekkenløsning og måtte dele rom med sine to barn, mens ektemannen flyttet inn hos sine foreldre.

- Entreprenøren visste at vi hadde solgt boligen vår og brukte dette for å presse oss til å betale og overta boligen, noe vi heldigvis ikke gjorde, forteller hun, og sier at det var en enorm påkjenning for alle.

Les del 1 av serien om bustadoppføringslova her

Feil på feil          

Heller ikke Eide og Larsen hadde garanti etter § 12 fra entreprenør. Paret deponerte summen som tilsvarte “ferdig innvendig” på en klientkonto hos advokat for å vise at de hadde pengene og ville betale så snart entreprenøren var ferdig og de hadde brukstillatelse. Det hjalp ikke.

Huset på tre etasjer de hadde gledet seg til å flytte inn i, viste seg å være fullt av feil og mangler. Ekteparet måtte gå rettens vei. Foto: Paul S. Amundsen

Sommeren 2018 oppdaget paret ved en tilfeldighet at det hadde oppstått en vannlekkasje fra loftet. Vannet rant nedover veggen i leiligheten i underetasjen og de konstaterte en vannansamling under laminatgulvet i hovedetasjen. Det ble nødvendig å åpne vegger og gulv. Da den tapede dampsperren ble åpnet, oppdaget de at det manglet isolasjon rundt vinduene. Muggsopp hadde grodd både på konstruksjonen og på innsiden av ytterveggene. Gulvet i hovedetasjen hadde blitt en berg- og dalbane etter vannlekkasjen. Entreprenøren rettet opp vannskadene, men nektet å rette opp følgeskadene.

Les del 2 av serien om bustadoppføringslova her

Måtte finne ny entreprenør

Da de i januar 2019 endelig fant en entreprenør som var villig til å overta som ansvarlig søker, ble det klart at den tidligere entreprenøren hadde unnlatt å be om obligatoriske samsvarserklæringer, og at det manglet tekniske kontroller, blant annet av tetthet og våtrom. To av underleverandørene hadde forsvunnet. Fortsatt mangler de dokumentasjon fra rørlegger. Uten den vil de ikke få nødvendig tillatelse fra vann- og avløpsetaten som er nødvendig for ferdigattesten, og fortsatt venter de på midlertidig brukstillatelse.

- Som en følge av dette har vi fått store ekstrakostnader, sier Therese P. Eide, som er spent på utfallet av rettssaken som nylig har vært oppe for tingretten. kgd@huseierne.no

Fakta: Bustadoppføringslova

Faren ligger i ikke å vite hvilke rettigheter du har, sier Huseiernes distriktsleder på Sunnmøre og advokat Are Opdahl.

Når man kjøper ny bolig, er det bustadoppføringslova man må forholde seg til. Bustadoppføringslova gjelder avtale mellom forbrukere og yrkesutøvere om oppføring av ny eierbolig. Det omfatter eneboliger og boliger i sameie og borettslag, samt fritidsboliger.

Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av brukte boliger.

Bustadoppføringslova i stikkordsform

Disse punktene i bustadsoppføringslova bør du kjenne til

•  Avtale: Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er dårlig-ere for forbruker enn det som følger av loven.

•  Garanti: Entreprenøren skal stille garanti dersom vederlaget overstiger 2G.

•  Forskudd: Gjelder bare dersom verdien av arbeid som er utført ikke tilsvarer betalt beløp.

•  Under arbeid: Entreprenøren skal overholde frister som er avtalt for overtagelse.

•  Endringer og tilleggsarbeid: Forbruker kan kreve tilleggsarbeid dersom dette ikke fører til ulemper, og ikke overstiger vederlaget med mer enn 15 prosent.

•  Justering for endringer og tilleggsarbeid: Partene kan kreve justering av vederlaget dersom det følger av opprinnelig avtale eller tilleggsavtale, eller dersom krav på tillegg eller fradrag er fremsatt i forbindelse med kravet, og den andre parten måtte skjønne at dette ville føre til et slikt krav.

•  Frarådingsplikt: Entreprenøren har frarådingsplikt dersom han ser at forbruker ikke er tjent med å få arbeidet utført etter avtalen.

•  Forsinkelse: Ytelsen er forsinket dersom overtagelse ikke kan skje etter fastsatt frist.

•  Tilleggsfrist: Kan kreves dersom endringer eller tilleggsarbeid forsinker arbeidet, arbeidet blir forsinket på grunn av omstendigheter forbruker står for, eller det oppstår en hindring utenfor entreprenørens kontroll.

•  Dagmulkt: Kan kreves dersom overtagelse ikke skjer på avtalt dato.

•  Overtagelse: Overtagelse skjer ved overtagelsesforretning.

•  Overtagelsesforretning: Risiko overføres fra entreprenør til forbruker, reklamasjonsfristene begynner å løpe, dagmulkt stanses, gir entreprenøren anledning til å kreve sluttoppgjør.

•  Tilbakeholdelsesrett: Forbruker har anledning til å holde tilbake så mye av vederlaget som er nødvendig for å sikre et mangelskrav.

•  Reklamasjon: Forbruker mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke er gitt melding til entreprenør innen rimelig tid.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler