Kjøpe bolig: Sjekk rørene

Gå til hovedinnhold

Kjøpe bolig: Sjekk rørene

Du vil helst ikke starte boligdrømmen med vannskader. Derfor er det viktig at du sjekker vann- og avløpsrørene på visning, spesielt på badet.

Du vil helst ikke starte boligdrømmen med vannskader. Derfor er det viktig at du sjekker vann- og avløpsrørene på visning, spesielt på badet.

Skader forårsaket av vann som trenger inn i konstruksjonen er kostbare å utbedre. Dersom det har skjedd over tid, dekkes det sannsynligvis ikke av forsikringen.

- Et plutselig rørbrudd vil normalt sett kunne dekkes av forsikringen, men hvis lekkasjen har pågått en stund som følge av elde og slitasje av rørene, vil det ikke dekkes, sier informasjonssjef i forsikringsselskapet If, Sigmund Clementz.

Be om dokumentasjon

I Hus & Bolig har vi skrevet mye om hvor viktig det er med dokumentasjon. Dersom badet i boligen du ser på har et nyoppusset bad skal det foreligge dokumentasjon på arbeid som er gjort. Finnes det ikke slike dokumenter kan det tyde på at badet ikke er håndverksmessig utført. Fra 2015 skal tilstandsrapporten inneholde en tilstandsgrad. Hvis badet har en dårlig score, bør du tenke deg om før du legger inn bud. Er du fortsatt fristet, kan du be om rørleggerens navn og eventuelt undersøke om han kan dokumentere sin kompetanse, for eksempel i form av et våtromsertifikat. Dersom badet er 15 til 20 år gammelt bør du også beregne oppussing i løpet av få år, spesielt dersom det har vært dusjet rett på flisene. 

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

Hva skal du sjekke?

Er det dårlig lukt på badet? Det kan være tegn på fuktskader, men det kan også være at sluket ikke er tilstrekkelig vedlikeholdt. Vær oppmerksom på fuktmerker rundt avtrekk og i taket over dusjen samt skjolder etter vannsøl. Sorte prikker, eller røde merker i hjørner, også på silikon, er et tidlig tegn på soppangrep. Dette er godt kjent, men det er mye mer å tenke på. Følg også disse rådene fra Rørentreprenørene Norge:

Dusjkabinett eller dusjhjørne

Dersom det har vært dusjet rett på flisene er vannskaderisikoen høy. Fliser er ikke vanntette, og slik bruk krever at membranarbeid er utført til punkt og prikke. Finner du tynne sprekker i fugene, eller løse fliser? Ta høyde for at badet må pusses opp i nær fremtid. Hvis det er montert dusjkabinett, spør hvorfor. Årsaken kan være gamle fuktskader i veggene, dersom det har vært dusjet rett på flisene tidligere.

Badekar

Spør hvor lenge badekaret har vært montert og titt gjerne på gulvet under karet etter skjolder, sorte prikker og mørke flekker. Er badekaret muret inn må du sjekke at det finnes en inspeksjonsluke slik at du kan få øye på om det er vann som ikke er blitt ledet til sluk.

Sluk

Det skal være tilstrekkelig fall på gulv til sluk. Denne videoen viser hvordan du sjekker om fallet er tilstrekkelig.

I følge Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) er det to alternativer:

1. Tilstrekkelig fall vil være 1:50 minimum 0,8 m ut fra sluket. Lekkasjevann skal kunne renne til sluk fra ethvert sted i våtrommet. Dette medfører at det må være fall til sluk på hele gulvet.

2. Det må være fall mot sluk på hele gulvet, minimum 1:100. Fallet må være jevnt fordelt i rommet, men kan med fordel økes i dusjsonen.

Se etter hjelpesluk dersom du skal ha vaskemaskin på badet. Undersøk at overgangen mellom membran og sluk er tett, spør om det er brukt klemring.

Toalett

Mange nyoppussede bad har montert vegghengt sisterne. Dersom denne er montert bak membranen, kan det være risiko for vannskader. Eventuelt lekkasjevann vil da bli liggende skjult i veggen og kan gjøre stor skade. Dersom sisternen er montert i en boks utenpå veggen er du tryggere. Da vil lekkasjevannet kun kunne gjøre skade i denne og ikke innover i veggen. I bad bygget etter 2010 skal det være skåret ut en liten spalte helt nede ved gulvet som slipper lekkasjevann ut så du oppdager skaden.

Tapet, panel eller fliser

Bad med gulvbelegg, baderomsplater eller veggvinyl regnes som forholdsvis sikre. Belegget fungerer som en membran og det skal mye til for at vann skal trenge gjennom. Dersom baderommet er flislagt er det viktig at både det synlige og usynlige arbeidet er gjort skikkelig. Det hjelper lite med pene fliser, dersom fugene har sprekker og membranen er smurt for tynt eller tykt på. Bank lett på flisene for å høre om det er hulrom i gulv eller vegger. Det kan være lurt å høre med selger hvor flisene er kjøpt og om det finnes reservefliser.

Nyoppusset bad?

Dersom megleren lokker med nyoppusset bad bør du i tillegg sjekke dette ekstra nøye:

Rørfordelingsskap
Er badet nyoppusset med skjult røropplegg skal det finnes et rørfordelingsskap. Kikk inni skapet. Det skal se ryddig og skikkelig ut. Skapet skal dessuten være drenert i et rom med sluk. Skapet skal sikre at lekkasje på rørsystemet oppdages raskt.

Ryddig sluk
Det er nettopp i overgangen mellom sluk og membran eller i mangel av en skikkelig overgang at de fleste store lekkasjeskadene oppstår. Om sluket ser gammelt og dårlig vedlikeholdt ut er det et dårlig tegn. Da er sannsynligheten stor for at oppussingen er av mer kosmetisk art.

Nye fliser over gamle
Flis på flis trenger ikke nødvendigvis være noen dårlig løsning. Men et gammelt bad blir ikke nyoppusset av at nye fliser er lagt på gamle. Er det flis på flis, spør om underlaget er nytt.

Til sist

Ikke glem ventilasjon. Alle bad skal ha tilstrekkelig ventilasjon. Dette innebærer avtrekksluke, eller mekanisk vifte, og lufting under eller i døren. 

Hvis du ikke er sikker på om du er i stand til oppdage eventuelle problemer, allier deg med noen som har litt kunnskap om dette eller en rørlegger. kgd@huseierne.no

Kilde: Rørentreprenørene Norge

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer