Eierseksjoner - sameier

Gå til hovedinnhold

Eierseksjoner - sameier

En eierseksjon er en bolig eller et lokale i et eierseksjonssameie. I loven er en eierseksjon definert som en eierandel i bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen. Etter en seksjonering er hver seksjon et eget rettsobjekt og kan selges og belånes uavhengig av resten av sameiet. Eierseksjonssameier reguleres av eierseksjonsloven, lov av 16. juni 2017 nr.65. I tillegg til loven skal eierseksjoner ha vedtekter som seksjonseierne må forholde seg til.