Seksjonering

Gå til hovedinnhold

Seksjonering

Hvordan opprettes et eierseksjonssameie?

Et eierseksjonssameie opprettes ved tinglysing av et kommunalt seksjoneringsvedtak. Det er kommunen som har ansvaret for seksjoneringen, og gir tillatelse til seksjonering. Begjæringen til kommunen om tillatelse til seksjonering foregår på standardblanketter og skal inneholde opplysninger om gårds- og bruksnummer, de enkelte seksjoners formål og sameiebrøk. Sammen med begjæringen skal det blant annet ligge ved vedtekter, en situasjonsplan over eiendommen, plantegninger over bygningens etasjer, med bruksenhetenes grenser, romformål og forslag til seksjonsnummer. De fleste kommuner har gode informasjonsskriv om hva som skal følge med.

Kommunen skal behandle seksjoneringssøknaden og registrere seksjonen i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt. Kommunen tar gebyr for behandlingen, men gebyret skal ikke overstige selvkost.

Når må man seksjonere?

Hvis flere skal eie sammen en bygning med flere bruksenheter og alle skal ha eksklusiv bruksrett til hver sin bolig i mer enn ti år må man seksjonere. Det vil si at to personer ikke kan bygge en tomannsbolig sammen og bo i hver sin boligdel i denne, uten å seksjonere. Det er ikke nødvendig å seksjonere eksisterende sameieboliger, selv om det er en tomannsbolig. Det gjelder først og fremst ved sameier opprettet etter 1. januar 1998. Men hvis bruksretten utvides, fornyes eller forlenges, regnes dette som om sameiet er nystiftet. Hvis man ikke har seksjonert, kan det være vanskelig å få lån.

Hva er reseksjonering?

Dersom man ønsker å gjøre endringer etter at eiendommen er seksjonert, må man ofte foreta en reseksjonering. Det kan være tilfelle hvis man vil slå sammen to seksjoner, eller dele en seksjon opp i to. Det kan også være nødvendig hvis man gjør deler av fellesareal til en del av en seksjon eller når det opprettes tilleggsarealer.

Kan man stole på at en seksjon er lovlig å bo i?

En seksjonering innebar ikke, etter tidligere eierseksjonslov, at boligen var godkjent i forhold til plan- og bygningslovens regler. Det vil fremdeles være gjeldende for sameier før 1. januar 2018. I den nye 2017 loven er dette derimot endret, det er nå et krav til at hver seksjon skal være en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven.

Gjelder fremdeles leiers kjøperett når et bygg seksjoneres?

Nei, dette gjelder ikke etter at den nye loven trådte i kraft 1. januar 2018. De som seksjonerer etter denne datoen vil derfor ikke kunne bli møtt med krav om å få kjøpe en seksjon til 20% rabatt som før.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.