Dette bør være med i en årsberetning for sameiet

Gå til hovedinnhold

Dette bør være med i en årsberetning for sameiet

Styrets årsberetning er en god gjennomgang av driften i sameiet eller borettslaget. Dette er punktene som bør være med.

Årsberetningen skal behandles av årsmøtet i sameiet. Eierseksjonsloven sier i paragraf 44 sier at årsmøtet skal behandle styrets "eventuelle årsberetning". Tilsvarende bestemmelse står i borettslagsloven paragraf 7-4 (3).

Ingen plikt til å lage, men anbefales!

Som bestemmelsen over peker på - sameier og borettslag har ikke krav til å lage en årsmelding. Men det er å anbefale at det lages en enkel en. For med en årsmelding dokumenterer styret arbeidet gjennom det siste året.

Dette er nyttig for de som ønsker å vite noe om aktiviteten i sameiet, enten det er gamle eiere, nye seksjonseiere eller eiendomsmeglere som skal selge boliger i sameiet.

Årsmeldingen kan være særlig nyttig for nye sameiere som flytter inn. Ved å gå gjennom årsmeldingen, vil de kunne få en god oversikt over driften av sameiet.

 

Disse punktene bør være med i en årsberetning for boligselskapet

Oversikt over hvem som sitter i styret:
En gjennomgang av styrets leder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite.

Forretningsførsel og revisjon:
Mange velger å ha med hvem som er forretningsfører og revisor i årsmeldingen.

Bygninger og forsikringer:
Hvor mange seksjoner er det i sameiet, evt antall bygninger, gårds- og bruksnummer.
Videre er det lurt å ha med hvor bygningene er forsikret.

Økonomien for året som har gått:
Det er lurt å gjengi sentrale regnskapstall som overskudd og underskudd, og særlig hvordan dette stiller seg mot det som er budsjettert.

Der det er store avvik bør dette forklares og eventuelt bør styret dokumentere hva de har gjort for å hindre større avvik.

Styremøter og styrets arbeid:
Det er lurt å skrive inn hvor mange møter styret har hatt i året som har gått, gjerne om de har vært fysiske og digitale. Ta også inn stikkordsmessig de viktigste sakene, for eksempel arbeid med større vedlikeholdsprosjekter, utbygging på naboeiendommen eller lignende.

Vedlikehold av bygningsmassen:
En av styrets viktigste oppgaver i et sameier er løpende vedlikehold av bygningene. Derfor er det lurt at styret gir en oppsummering av hvordan vedlikeholdsarbeidet har vært i året som har gått, og hvordan dette samsvarer med vedlikeholdsplanen for sameiet.

Selv om en årsmelding først og fremst dreier seg om tiden som har vært, kan det være nyttig å ta inn stikkordsmessig hva som er det viktigste vedlikeholdet i året som kommer, og gjerne en femårsperiode fremover. Dette gjør at informasjonen er på et sted. Husk at dette ikke erstatter en egen vedlikeholdsplan! Disse punktene bør vise til vedlikeholdsplanen.

Kort informasjon om arrangementer som er avholdt:
Ta gjerne inne en kort informasjon om dugnad som er avholdt, julegrantenning eller andre fellesarrangementer som har vært holdt i sameiet.

Oppfølging av arbeidsplan:
Hvis sameiet har en egen arbeidsplan utenom vedlikeholdsplanen er det lurt å gi et kort referat av styrets arbeid med de ulike punktene, og redegjøre for eventuelle avvik.

 

Les mer: Slik får dere en god vedlikeholdsplan!

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om styrearbeid

Anders Leisner er advokat i Huseierne. Her gir han deg en oversikt over styrets oppgaver og ansvar i sameier og borettslag. Les mer

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.