Sameiets årshjul - Hva bør gjøres når?

Gå til hovedinnhold

 

Gjennom et år er det en rekke viktige oppgaver som må gjøres i et sameie. Her få du en oversikt over ulike punkter som må gjennomføres gjennom året. Vi har lenket videre til artikler som utdyper de ulike punktene.

Styrets ansvar!

Det er styret som har hovedansvaret for driften i sameiet, og dermed også gjennomføringen. Derfor er sjekklisten først og fremst for styremedlemmer. 

Leilighetseiere må sjekke i sine leiligheter

Det er viktig at leilighetseiere også sjekker i sine leiligheter. Huseierne har en egen vedlikeholdskalender for leilighet med tips for hver måned. Vi anbefaler at denne følges!

 

Listen er ment som et utgangspunkt, og vi anbefaler at styrene lager sine egne, basert på sameiets størrelse og eiendeler. Vedlikehold av garasjer er for eksempel ikke nødvendig hvis dere ikke har det!

Vi har også lagt inn månedlige styremøter. I mindre sameier kan dette være noe hyppig.

NB: Listen er skrevet for sameier, men kan gjerne brukes for borettslag (bortsett fra at det da heter generalforsamling og ikke årsmøte!)

 

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om styrearbeid

Anders Leisner er advokat i Huseierne. Her gir han deg en oversikt over styrets oppgaver og ansvar i sameier og borettslag. Les mer


Medlemsfordel

Kutt på toppen av en sklie med blokk i bakgrunnen

Forsikring hos Storebrand for sameier og borettslag

10 % rabatt på komplett forsikringspakke for borettslag og boligsameier

Les mer