Styrearbeid i sameier og borettslag

Gå til hovedinnhold

Styrearbeid i sameier og borettslag

Anders Leisner er advokat i Huseierne og leder den juridiske medlemsrådgivningen. I dette kurset gir han deg en oversikt over styrets oppgaver, ansvar, vedlikehold og fordeling av fellesutgifter. Internkontroll i sameier og borettslag.

I dette kurset vil du lære om:

 • Hvordan du løser oppgaver som styremedlem i sameier og borettslag.
 • Styrets viktigste oppgaver.
 • Hvordan beslutninger skal fattes.
 • Ansvar for vedlikehold, og om styrets ansvar for egne beslutninger.
 • Hvordan du blir tryggere i styrerollen.

Advokat Anders Leisner i Huseierne viser deg hvordan du løser din oppgave som styremedlem i et boligselskap på best mulig måte.

Du lærer blant annet om styrets viktigste oppgaver og om hvordan beslutninger skal fattes. Du lærer også om ansvar for vedlikehold, og om styrets ansvar for egne beslutninger. Vi gjør deg tryggere i styrerollen.

Hva ser vi på?

Grenser mellom hva styret har som ansvar og oppgaver, samt den enkelte beboer sitt ansvar og oppgaver. 

Den praktiske hverdagen: Hvordan man kan administrere boligselskapet og lage gode rutiner?

Hvem som har ansvar for hva ved for eksempel vedlikehold og andre relevante oppgaver? 

Passer for:

Deg som sitter i styret, men også beboere som kan bli fremtidige styremedlemmer.

Dette får du:

Kurset er delt opp i 14 leksjoner som du kan ta i sammenheng, eller en og en når det passer - eller du lurer på noe!

 1. Introduksjon til kurset
 2. Noen grunnleggende begreper
 3. Styrets oppgaver i et fugleperspektiv
 4. Styremøter – styrets myndighet
 5. Eiernes bruk av egen bolig og av fellesareal
 6. Lading av el-biler på fellesareal
 7. Ansvaret for vedlikehold
 8. Hvem er ansvarlig når skader oppstår
 9. Fordeling av felleskostnader
 10. Mislighold
 11. Årsmøtet
 12. Flertallskrav for vedtak i årsmøtet
 13. Vedtekter og husordensregler
 14. Styrets ansvar

 

Mer om kursholderen - Anders Leisner

Anders_1440x520.jpg

Anders Leisner er advokat og leder av juridisk medlemsrådgivning i Huseierne.

Han har lang erfaring i å gi råd til huseiere i alle typer juridiske spørsmål, og har jobbet særlig mye med spørsmål knyttet til sameier og borettslag.

Anders har holdt mange kurs i styrearbeid, og er opptatt av å videreformidle kunnskap til styremedlemmer i et forståelig språk, som gjør at de kan løse sine oppgaver på best mulig måte.

 

Meld inn ditt sameie eller borettslag!

Medlemskap er trygghet for sameier og borettslag:

→ Gratis jusstelefon
→ To timer gratis advokatbistand
→ Gratis byggteknisk rådgivning
→ Rabatter på varer og tjenester i sameie/borettslaget

Få et tryggere styre fra bare 2130 kroner!

Ta digitalt kurs hos Huseierne

Som medlem i Huseierne har du gratis tilgang til våre digitale kurs. Ta kurset hvor du vil og når det passer deg. Ta bare de delene av kurset som passer deg, eller ta hele kurset og få hele bildet. 

Alle medlemmer i Huseierne får gratis tilgang til våre digitale kurs om arv, skatt, utleie og styremedlemskap i sameie og borettslag.

I tillegg kan du få  20 prosent rabatt på Videocations vanlige kurs!

Les mer